หมวดหมู่

ผู้ผลิต

.20-Resize-1f6f1b9353ac9d1e7.jpg

QR-Code-K-Bank450e58b9ea09dbb5.jpg

© easyblocks

ตลับหมึกอิงเจ็ทออริจินัล

ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่นี้

หมวดย่อย

 • BROTHER Update June 2563

  วิธีการเลือก Search สินค้า กด Control F แล้วใส่ Code สินค้า หรือ รายละเอียดสินค้า 

  ราคารวมภาษีเรียบร้อยแล้วค่ะ 

  PRODUCT PRODUCT DESCRIPTION SRP Price
  Inc.Vat
       
  Consumable : INK JET    
  LC-3617BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2330DW InkBenefit, MFC-J2730DW InkBenefit, MFC-J3530DW InkBenefit, MFC-J3930DW InkBenefit (550 แผ่น ISO 24711)                 420
  LC-3617C/M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2330DW InkBenefit, MFC-J2730DW InkBenefit, MFC-J3530DW InkBenefit, MFC-J3930DW InkBenefit (550 แผ่น ISO 24711)                 420
  LC-3619XLBK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2330DW InkBenefit, MFC-J2730DW InkBenefit, MFC-J3530DW InkBenefit, MFC-J3930DW InkBenefit (3,000 แผ่น ISO 24711)                 730
  LC-3619XLC / XLM / XLY ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2330DW InkBenefit, MFC-J2730DW InkBenefit, MFC-J3530DW InkBenefit, MFC-J3930DW InkBenefit (1,500 แผ่น ISO 24711)                 630
  LC-37BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-135C, DCP-150C, MFC-260C (350 แผ่น 5% Coverage in Normal Mode)                 570
  LC-37C/M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-135C, DCP-150C, MFC-260C (300 แผ่น 5% Coverage in Normal Mode)                 340
  LC-38BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-145C, DCP-165C, MFC-250C, MFC-290C, DCP-375CW, DCP-195C, MFC-295CN (300 แผ่น ISO24711)                 540
  LC-38C/M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-145C, DCP-165C, MFC-250C, MFC-290C, DCP-375CW, DCP-195C, MFC-295CN (260 แผ่น ISO24711)                 320
  LC-39BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, MFC-J220, MFC-J415W (300 แผ่น ISO24711)                 540
  LC-39C/M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, MFC-J220, MFC-J415W (260 แผ่น ISO24711)                 320
  LC-40BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW (300 แผ่น ISO24711)                 470
  LC-40C/M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW (300 แผ่น ISO24711)                 320
  LC-57BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-130C, DCP-330C, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-685CW, MFC-5860CN, MFC-5460CN, MFC-3360C, FAX-1360 (500 แผ่น 5% Coverpage in Normal Mode)                 790
  LC-57C/M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-130C, DCP-330C, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-685CW, MFC-5860CN, MFC-5460CN, MFC-3360C, FAX-1360 (400 แผ่น 5% Coverpage in Normal Mode)                 450
  LC-67BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-385C, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-5490CN, MFC-5890CN, MFC-6490CW, DCP-6690CW, MFC-6890CDW, MFC-J615W (450 แผ่น ISO24711)                 720
  LC-67C/M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-385C, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-5490CN, MFC-5890CN, MFC-6490CW, DCP-6690CW, MFC-6890CDW, MFC-J615W (325 แผ่น ISO24711)                 380
  LC-67HYBK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-5890CN, MFC-6490CW, DCP-6690CW, MFC-6890CDW (900 แผ่น ISO24711)             1,140
  LC-67HYC / HYM / HYY ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-5890CN, MFC-6490CW, DCP-6690CW, MFC-6890CDW (750 แผ่น ISO24711)                 790
  LC-73BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J6710DW, MFC-J6910DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, MFC-J5910DW (600แผ่น ISO24711)                 650
  LC-73C/M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J6710DW, MFC-J6910DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, MFC-J5910DW (600แผ่น ISO24711)                 440
  LC-77XLBK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J6710DW, MFC-J6910DW, MFC-J5910DW (2,400แผ่น ISO24711)             1,010
  LC-77XLC / XLM / XLY ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J6710DW, MFC-J6910DW, MFC-J5910DW (1,200แผ่น ISO24711)                 670
  LC-563BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2310, MFC-J2510, MFC-J3520, MFC-J3720 (600 แผ่น ISO24711)                 420
  LC-563C/M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2310, MFC-J2510, MFC-J3520, MFC-J3720 (600 แผ่น ISO24711)                 420
  LC-567XLBK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2310, MFC-J2510 (1,200 แผ่น ISO24711)                 520
  LC-565XLC / XLM / XLY ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2310, MFC-J2510, MFC-J3520, MFC-J3720 (1,200 แผ่น ISO24711)                 520
  LC-569XLBK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J3520, MFC-J3720 (2,400 แผ่น ISO24711)                 630
  LC-539XLBK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-J100, DCP-J105, MFC-J200 (2,400 แผ่น ISO24711)                 320
  LC-535 XLC /XLM / XLY ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-J100, DCP-J105, MFC-J200 (1,300 แผ่น ISO24711)                 320
  LC-663BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2320, MFC-J2720 (550 แผ่น ISO24711)                 420
  LC-663C /M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2320, MFC-J2720 (550 แผ่น ISO24711)                 420
  LC-669XLBK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2320, MFC-J2720 (2,400 แผ่น ISO24711)                 630
  LC-665XLC / XLM / XLY ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2320, MFC-J2720 (1,200 แผ่น ISO24711)                 520
  BT-D60BK ตลับหมึก สีดำ (Dye Ink) สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-T310, DCP-T510W, DCP-T710W, MFC-T810W (6,500 แผ่น ISO24734)                 280
  BT-6000BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W, MFC-T800W (6,000 แผ่น ISO24734)                 280
  BT-5000C ตลับหมึก สีฟ้า สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W, MFC-T800W (5,000 แผ่น ISO24734)                 230
  BT-5000M ตลับหมึก สีชมพู สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W, MFC-T800W (5,000 แผ่น ISO 24734)                 230
  BT-5000Y ตลับหมึก สีเหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W, MFC-T800W (5,000 แผ่น ISO24734)                 230

 • CANON Update June 2563

  วิธีการเลือก Search สินค้า กด Control F แล้วใส่ Code สินค้า หรือ รายละเอียดสินค้า     

   

  ITEM MODEL  USER  Remark
   VAT 7%  By order
  PGI-2700PBK MB5370, MB5070 , iB4070                        881  
  PGI-2700C MB5370, MB5070 , iB4070                        641  
  PGI-2700M MB5370, MB5070 , iB4070                        641  
  PGI-2700Y MB5370, MB5070 , iB4070                        641  
  PGI-2700PBKXL MB5370, MB5070 , iB4070                     1,455  
  PGI-2700CXL MB5370, MB5070 , iB4070                        998  
  PGI-2700MXL MB5370, MB5070 , iB4070                        998  
  PGI-2700YXL MB5370, MB5070 , iB4070                        998  
  PGI-29C PIXMA Pro.1                     1,398 By order
  PGI-29Y PIXMA Pro.1                     1,398 By order
  PGI-29M PIXMA Pro.1                     1,398 By order
  PGI-29PM PIXMA Pro.1                     1,398 By order
  PGI-29PC PIXMA Pro.1                     1,398 By order
  PGI-29MBK PIXMA Pro.1                     1,398 By order
  PGI-29PBK PIXMA Pro.1                     1,398 By order
  PGI-29DGY PIXMA Pro.1                     1,398 By order
  PGI-29GY PIXMA Pro.1                     1,398 By order
  PGI-29LGY PIXMA Pro.1                     1,398 By order
  PGI-29CO PIXMA Pro.1                     1,398 By order
  PGI-29R PIXMA Pro.1                     1,398 By order
  PGI-72MBK PIXMA PRO.10                        660 By order
  PGI-72PBK PIXMA PRO.10                        660 By order
  PGI-72C PIXMA PRO.10                        660 By order
  PGI-72M PIXMA PRO.10                        660 By order
  PGI-72Y PIXMA PRO.10                        660 By order
  PGI-72PC PIXMA PRO.10                        660 By order
  PGI-72PM PIXMA PRO.10                        660 By order
  PGI-72GY PIXMA PRO.10                        660 By order
  PGI-72R PIXMA PRO.10                        660 By order
  PGI-72CO PIXMA PRO.10                        660 By order
  CLI-42BK PIXMA PRO.100                        694 By order
  CLI-42C PIXMA PRO.100                        694 By order
  CLI-42M PIXMA PRO.100                        694 By order
  CLI-42Y PIXMA PRO.100                        694 By order
  CLI-42PC PIXMA PRO.100                        694 By order
  CLI-42PM PIXMA PRO.100                        694 By order
  CLI-42GY PIXMA PRO.100                        694 By order
  CLI-42LGY PIXMA PRO.100                        694 By order
  PGI-750PGBK iP7270/MG/5670/5570/5470/6670/6470/6370/7570/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770                        698  
  PGI-750PGBKXL iP7270/MG/5670/5570/5470/6670/6470/6370/7570/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770                        878  
  PGI-755PGBKXXL MX727/MX927/IX6770/6870                     1,115 By order
  CLI-751C iP7270/MG/5670/5570/5470/6670/6470/6370/7570/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770                        582  
  CLI-751M iP7270/MG/5670/5570/5470/6670/6470/6370/7570/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770                        582  
  CLI-751Y iP7270/MG/5670/5570/5470/6670/6470/6370/7570/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770                        582  
  CLI-751BK iP7270/MG/5670/5570/5470/6670/6470/6370/7570/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770                        582  
  CLI-751GY iP8780/MG6370/7170/7570                        582  
  CLI-751CXL iP7270/MG/5670/5570/5470/6670/6470/6370/7570/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770                        756  
  CLI-751MXL iP7270/MG/5670/5570/5470/6670/6470/6370/7570/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770                        756  
  CLI-751YXL iP7270/MG/5670/5570/5470/6670/6470/6370/7570/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770                        756  
  CLI-751BKXL iP7270/MG/5670/5570/5470/6670/6470/6370/7570/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770                        756  
  CLI-751GYXL iP8780/MG6370/7170/7570                        756  
  PG-745BK iP2870/2872/2870S,MG2470/2570/2570S/2970/3070S,TS3170                        554  
  PG-745XL iP2870/2872/2870S,MG2470/2570/2570S/2970/3070S,TS3170                        807  
  CL-746CL iP2870/2872,MG2470/2570/2970/3070S,TS3170                        851  
  CL-746XL MG2470/MG2570/iP2870                      1,120  
  PG-745s MG2470/MG2570S/MG3070S/iP2870S                        323  
  CL-746s iP2870S/iP2570S/MG3070S                        483  
  PG-40BLACK iP1200/1600/1700/1880/1980/2200/2580/2680,MP145/150/160/170/P180/198/228/450/460/476, MX308/318,JX210P/510P                         905  
  PGI-7BK MX7600, iX7000                        635 By order
  PGI-9Clear MX7600 , IX7000 , MP600R                        786 By order
  PGI-9MBK PRO9500/ MKII                        605 By order
  PGI-9PBK PRO9500,MK II, MX7600                        605 By order
  PGI-9C PRO9500, MK II ,MX7600, iX7000                        605 By order
  PGI-9M PRO9500, MK II ,MX7600, iX7000                        605 By order
  PGI-9Y PRO9500, MK II ,MX7600, iX7000                        605 By order
  PGI-9PC PRO9500 / MK II                        605 By order
  PGI-9PM PRO9500 / MK II                        605 By order
  PGI-9R PRO9500 / MK II                        605 By order
  PGI-9G PRO9500 / MK II                        605 By order
  PGI-9GY PRO9500 / MK II                        605 By order
  PGI-5BK IP3300/3500/4200/4300/4500/5200/5200R/5300/IX4000/5000                        742 By order
  CLI-8BK i9950/iP4200/4300/4500/5200/5200R/5300/6600D/6700D                        650 By order
  CLI-8C i9950/iP3300/3500/4200/4300/4500/5200/5200R/5300/6600D,iX4000/5000                        650 By order
  CLI-8M i9950/iP3300/3500/4200/4300/4500/5200/5200R/5300/6600D,iX4000/5000                        650 By order
  CLI-8Y i9950/iP3300/3500/4200/4300/4500/5200/5200R/5300/6600D,iX4000/5000                        650 By order
  CLI-8PC i9950/iP6600D/6700D/MP970/Pro9000/9000 MK II                        650 By order
  CLI-8PM i9950/iP6600D/6700D/MP970/Pro9000/9000 MK II                        650 By order
  CLI-8R i9950/Pro9000/9000 MK II                        650 By order
  CLI-8G i9950/Pro9000/9000 MK II                        650 By order
  PGI-820BK iP3680/4680/4760, MP545/558/568/628/638/648/988/996,MX868/876                        551  
  CLI-821BK iP3680/4680/4760, MP545/558/568/628/638/648/988/996,MX868/876                        523  
  CLI-821C iP3680/4680/4760, MP545/558/568/628/638/648/988/996,MX868/876                        523  
  CLI-821M iP3680/4680/4760, MP545/558/568/628/638/648/988/996,MX868/876                        523  
  CLI-821Y iP3680/4680/4760, MP545/558/568/628/638/648/988/996,MX868/876                        523  
  CLI-821GY MP996                        523  
  PGI-725PGBK iP4870, MG5170/5270/5370/6170/6270/8170/8270/MX886/897/IX6560                        551  
  CLI-726BK iP4870, MG5170/5270/5370/6170/6270/8170/8270/MX886/897/IX6560                        520  
  CLI-726C iP4870, MG5170/5270/5370/6170/6270/8170/8270/MX886/897/IX6560                        520  
  CLI-726M iP4870, MG5170/5270/5370/6170/6270/8170/8270/MX886/897/IX6560                        520  
  CLI-726Y iP4870, MG5170/5270/5370/6170/6270/8170/8270/MX886/897/IX6560                        520  
  CLI-726GY iP4870, MG5170/5270/5370/6170/6270/8170/8270/MX886/897/IX6560                        520  
  PG-40BLACK  iP1200/1600/1700/1880/1980/2200/2580/2680,MP145/150/160/170/P180/198/228/450/460/476,MX308/318,JX210P/510P                        941  
  CL-41COLOR iP1200/1600/1700/1880/1980/2200/2580/2680/6210D/6220D/6320D,MP145/150/160/170/180/198/228/450/460/476,MX308/318                     1,173  
  PG-40/CL-41VALUEPACK PG40 + CL41                      1,799  
  PG-830 iP1880/2580/1980/2680, MP145/228/476/198, MX308/318                        702  
  CL-831 iP1880/2580/1980/2680, MP145/228/476/198, MX308/318                        936  
  PGI-35BK iP100 / iP100 w battery/110                        494  
  CLI-36CLR iP100 / iP100 w battery/110                        739  
  PG-810XL iP2770/2772/MP245/258/287/486/496/467/MX328/338/347/357/366/416/426/429/MP237                        889  
  CL-811XL iP2770/2772/MP245/258/287/486/496/467/MX328/338/347/357/366/416/426/429/MP237                     1,082  
  PG-810 iP2770/2772/MP245/258/287/486/496/467/MX328/338/347/357/366/416/426/429/MP237                        739  
  CL-811 iP2770/2772/MP245/258/287/486/496/497/MX328/338/347/357/366/416/426/428/MP237                        941  
  PG-88 E500/E510/E600/E610                        438  
  CL-98 E500/E510/E600/E610                        550  
  PG-47 E400/E460//E410/E470/,E480,E3170                        301  
  CL-57 E400/E460//E410/E470/,E480,E3170                        539  
  PG-89 E560                        438  
  CL-99 E560                        550  
  PG-740BK MG2170/2270/3170/3570/4170/4270/MX377/397/437/457/477/517/527/537                        554  
  PG-740BKXL MG2170/2270/3170/3570/4170/4270/MX377/397/437/457/477/517/527/537                        839  
  CL-741 MG2170/2270/3170/3570/4170/4270/MX377/397/437/457/477/517/527/537                        846  
  CL-741XL MG2170/2270/3170/3570/4170/4270/MX377/397/437/457/477/517/527/537                     1,278  
  PG-740+CL-741VALUEPACK PG-740 + CL-741                     1,287  
  PGI-770PGBK              MG5770,MG7770,TS5070,TS8070                        671  
  CLI-771C MG5770,MG7770,TS5070,TS8070                        560  
  CLI-771M MG5770,MG7770,TS5070,TS8070                        560  
  CLI-771Y MG5770,MG7770,TS5070,TS8070                        560  
  CLI-771BK MG5770,MG7770,TS5070,TS8070                        560  
  CLI-771GY MG7770,TS8070                        560  
  PGI-770PGBKXL MG5770,MG7770,TS5070,TS8070                        844  
  CLI-771CXL MG5770,MG7770,TS5070,TS8070                        727  
  CLI-771MXL MG5770,MG7770,TS5070,TS8070                        727  
  CLI-771YXL MG5770,MG7770,TS5070,TS8070                        727  
  CLI-771BKXL MG5770,MG7770,TS5070,TS8070                        727  
  CLI-771GYXL MG7770,TS8070                        727  
  PGI-780PGBK TS8170,TS9170/TR8570                        671  
  CLI-781C TS8170,TS9170/TR8570                        560  
  CLI-781M TS8170,TS9170/TR8570                        560  
  CLI-781Y TS8170,TS9170/TR8570                        560  
  CLI-781BK TS8170,TS9170/TR8570                        560  
  CLI-781PB TS8170,TS9170                        560  
  PGI-780PGBKXL TS8170,TS9170/TR8570                        910  
  CLI-781CXL TS8170,TS9170/TR8570                        810  
  CLI-781MXL TS8170,TS9170/TR8570                        810  
  CLI-781YXL TS8170,TS9170/TR8570                        810  
  CLI-781BKXL TS8170,TS9170/TR8570                        810  
  CLI-781PBXL TS8170,TS9170                        810  
  GI-790BK G1000/G2000/G3000/G4000                        300  
  GI-790C G1000/G2000/G3000/G4000                        300  
  GI-790M G1000/G2000/G3000/G4000                        300  
  GI-790Y G1000/G2000/G3000/G4000                        300  
  PFI-50MBK Pro-500                     2,100 By order
  PFI-50PBK Pro-500                     2,100 By order
  PFI-50C Pro-500                     2,100 By order
  PFI-50M Pro-500                     2,100 By order
  PFI-50Y Pro-500                     2,100 By order
  PFI-50PC Pro-500                     2,100 By order
  PFI-50PM Pro-500                     2,100 By order
  PFI-50GY Pro-500                     2,100 By order
  PFI-50PGY Pro-500                     2,100 By order
  PFI-50R Pro-500                     2,100 By order
  PFI-50B Pro-500                     2,100 By order
  PFI-50CO Pro-500                     2,100 By order
  MC-20 Pro-500                        590 By order

 • EPSON Update JUNE 18

  วิธีการเลือก Search สินค้า กด Control F แล้วใส่ Code สินค้า หรือ รายละเอียดสินค้า STOCK CODE DESCRIPTION Price +VAT

  ORDER CODE DESCRIPTION  MSRP 
       VAT 
  TO07091BK Black ctrg/CSIC - ESPht870,875DC,1270,790,890,895,1290,915,900         850
  TO09091CO Color ctrg/CSIC - ESPht1270,1290,900       1,250
  TO34190 Photo Black Ink Cartridge for SP2100-pigment CSIC         570
  TO34290 Cyan Ink Cartridge for SP2100-pigment CSIC         570
  TO34390 Magenta Ink Cartridge for SP2100-pigment CSIC         570
  TO34490 Yellow Ink Cartridge for SP 2100-pigment CSIC         570
  TO34590 Light Cyan Ink Cartridge for SP2100-pigment CSIC         570
  TO34690 Light Magenta Ink Cartridge for SP2100-pigment CSIC         570
  TO34790 Light Black Ink Cartridge for SP2100-pigment CSIC         570
  TO34890 Matte Black Ink Cartridge for SP2100-pigment CSIC         570
  TO38190BK Black Ink Cartridge for Stylus C41/43 SX/UX, C45, CX1500  - dye CSIC         540
  TO38191BK Double pack-Black Ink Cartridge for Stylus C41/43 SX/UX, C45, CX1500 - dye CSIC       1,030
  TO39090CO Color Ink Cartridge for Stylus C41/43 SX/UX, C45, CX1500 - dye CSIC         770
  TO42290 Cyan Ink Cartridge for Stylus C82/CX5100/CX5300 - pigment CSIC         650
  TO42390 Magenta Ink Cartridge for Stylus C82/CX5100/CX5300 - pigment CSIC         650
  TO42490 Yellow Ink Cartridge for Stylus C82/CX5100/CX5300 - pigment CSIC         650
  TO46190BK Black Ink Cartridge for Stylus C63/C83, CX6500/4500/3500, C65 - pigment CSIC         640
  TO47290CY Cyan Ink Cartridge for Stylus C63/C83, CX6500/4500/3500, C65 - pigment CSIC         380
  TO47390MA Magenta Ink Cartridge for Stylus C63/C83, CX6500/4500/3500, C65 - pigment CSIC         380
  TO47490YE Yellow Ink Cartridge for Stylus C63/C83, CX6500/CX4500/3500, C65 - pigment CSIC         380
  TO49190 Black Ink Cartridge SP R210/R310/RX510/RX630/R230/R350/RX650         550
  TO49290 Cyan Ink Cartridge SP R210/R310/RX510/RX630/R230/R350/RX650         550
  TO49390 Magenta Ink Cartridge SP R210/R310/RX510/RX630/R230/R350/RX650         550
  TO49490 Yellow Ink Cartridge SP R210/R310/RX510/RX630/R230/R350/RX650         550
  TO49590 Light Cyan Ink Cartridge SP R210/R310/RX510/RX630/R230/R350/RX650         550
  TO49690 Light Magenta Ink Cartridge SP R210/R310/RX510/RX630/R230/R350/RX650         550
  TO56190 Black Ink Cartridge for RX530, R250 - dye CSIC         470
  TO56290 Cyan Ink Cartridge for RX530, R250 - dye CSIC         470
  TO56390 Magenta Ink Cartridge for RX530, R250 - dye CSIC         470
  TO56490 Yellow Ink Cartridge for RX530, R250 - dye CSIC         470
  TO63190 Black Ink Cartridge-Std capacity for CX470/CX4100/CX3700/C87/C67 - DFP pigment CSIC         440
  TO63290 Cyan Ink Cartridge for CX470/CX4100/CX3700/C87/C67 - DFP pigment CSIC         380
  TO63390 Magenta Ink Cartridge for CX470/CX4100/CX3700/C87/C67 - DFP pigment CSIC         380
  TO63490 Yellow Ink Cartridge for CX470/CX4100/CX3700/C87/C67 - DFP pigment CSIC         380
  TO76190 Black Ink Cartridge C58, CX2800 - Dye (SSS)         250
  TO76290 Cyan  Ink Cartridge C58, CX2800 - Dye (SSS)         250
  TO76390 Magenta Ink Cartridge C58, CX2800 - Dye (SSS)         250
  TO76490 Yellow Ink Cartridge C58, CX2800 - Dye (SSS)         250
  T103190 Black ink cartirdge - T40W,TX550W, TX600FW         900
  T103290 Cyan ink cartirdge - T30, T40W, TX600FW,T1100DFP2 (ASM, S size)         550
  T103390 Magenta ink cartirdge - T30, T40W, TX600FW,T1100DFP2 (ASM, S size)         550
  T103490 Yellow ink cartirdge - T30, T40W, TX600FW,T1100DFP2 (ASM, S size)         550
  T104190 Black ink cartirdge - C110, CX73/8300, TX200, TX400, T1100,TX600FW, T30 - Pigment High cap         700
  T105190 Black ink cartirdge - T10,T11,T20E,TX200,T30,T40W,TX510FN,TX220, TX400,T13,TX121, TX300F - Pigment         440
  T105290 Cyan ink cartirdge - T10,T11,T20E,TX200, T30, T40W,TX510FN,TX220, TX400,T13,TX121, TX300F - Pigment          440
  T105390 Magenta ink cartirdge - T10,T11,T20E,TX200,T30,T40W,TX510FN, TX220,TX400, T13,TX121,TX300F - Pigment          440
  T105490 Yellow ink cartirdge - T10,T11,T20E,TX200,T30,T40W,TX510FN, TX220,TX400, T13, TX121,TX300F - Pigment          440
  T107190 Black ink cartirdge - T10, T11, T20E - Pigment         250
  T107290 Cyan ink cartirdge - T10, T11, T20E - Pigment          250
  T107390 Magenta ink cartirdge - T10, T11, T20E - Pigment          250
  T107490 Yellow ink cartirdge - T10, T11, T20E - Pigment          250
  T112190 Black ink cartridge -  R270, R290, R390, RX590, TX700W,TX720WD - Std cap         630
  T112290 Cyan ink cartridge -  R270, R290, R390, RX590, TX700W,TX720WD - Std cap         630
  T112390 Magenta ink cartridge -  R270, R290, R390, RX590, TX700W,TX720WD - Std cap         630
  T112490 Yellow ink cartridge -  R270, R290, R390, RX590, TX700W,TX720WD - Std cap         630
  T112590 Light Cyan ink cartridge -  R270, R290, R390, RX590, TX700W,TX720WD - Std cap         630
  T112690 Light Magenta ink cartridge -  R270, R290, R390, RX590,TX700W, TX720WD - Std cap         630
  T122100 Black Ink Cartridge - T60, SP1390 - Dye          380
  T122200 Cyan Ink Cartridge - T60, SP1390 - Dye          380
  T122300 Magenta Ink Cartridge - T60, SP1390 - Dye          380
  T122400 Yellow Ink Cartridge - T60, SP1390 - Dye          380
  T122500 Light Cyan Ink Cartridge - T60, SP1390 - Dye          380
  T122600 Light Magenta Ink Cartridge - T60, SP1390 - Dye          380
  T137193 Mono IJ - Blackx2 (TBS, L size) K100/K200/K300-2K         860
  T141190 Black Ink Cartridge ME32, ME320,ME620F,MEO535,ME900WD, ME960FWD, ME82WD,WF3011,WF-3521,WF-7011,WF-7511         290
  T141290 Cyan Ink Cartridge ME32, ME320,ME620F,MEO535,ME900WD, ME960FWD, ME82WD,WF3011, WF-3521,WF-7011, WF-7511         400
  T141390 Magenta Ink Cartridge ME32, ME320,ME620F,MEO535,ME900WD, ME960FWD, ME82WD,WF3011, WF-3521,WF-7011, WF-7511         400
  T141490 Yellow Ink Cartridge ME32, ME320,ME620F,MEO535,ME900WD, ME960FWD, ME82WD,WF3011, WF-3521,WF-7011, WF-7511         400
  T143190 Black Ink Cartridge - BIX2 (TBS, L size)ME900WD, ME960FWD, ME82WD,WF3011, WF-3521,WF-7011, WF-7511         540
  T143290 Cyan Ink Cartridge - DFP2 (TBS, S size)ME900WD, ME960FWD,ME82WD,WF3011, WF-3521,WF-7011, WF-7511         550
  T143390 Magenta Ink Cartridge - DFP2 (TBS, S size)ME900WD, ME960FWD,ME82WD,WF3011, WF-3521,WF-7011, WF-7511         550
  T143490 Yellow Ink Cartridge - DFP2 (TBS, S size)ME900WD, ME960FWD,ME82WD,WF3011, WF-3521,WF-7011, WF-7511         550
  T166190 Black Standard Capacity Ink Cartridge ME10/101-Dye         180
  T166290 Cyan Standard Capacity Ink Cartridge ME10/101-Dye         320
  T166390 Magenta Standard Capacity Ink Cartridge ME10/101-Dye         320
  T166490 Yellow Standard Capacity Ink Cartridge ME10/101-Dye         320
  T167190 Black High Capacity Ink Cartridge ME10/101-Dye         320
  T188190 BLACK HIGH CAP WF7111/7611       1,490
  T188290 CYAN STD WF7111/7611         950
  T188390 MAGENTA STD WF7111/7611         950
  T188490 YELLOW STD WF7111/7611         950
  T190190 Black Standard Capacity Ink Cartridge ME301, WF-2528,WF-2538-Pigment         330
  T190290 Cyan Standard Capacity Ink Cartridge ME301, WF-2528,WF-2538-Pigment         440
  T190390 Magenta Standard Capacity Ink Cartridge ME301, WF-2528,WF-2538-Pigment         440
  T190490 Yellow Standard Capacity Ink Cartridge ME301, WF-2528,WF-2538-Pigment         440
  T191190 Black High Capacity Ink Cartridge ME301, WF-2528,WF-2538-Pigment         500
  T585290 PicturePack for PictureMate 210/250       1,290
  T616100 Standard Capacity Black Ink Cartridge B300/ B310N/B500DN/ B510DN (3K)       1,590
  T616200 Standard Capacity Cyan Ink Cartridge B300/ B310N/B500DN/ B510DN (3.5K)       2,000
  T616300 Standard Capacity Magenta Ink Cartridge B300/ B310N/B500DN/ B510DN (3.5K)       2,000
  T616400 Standard Capacity Yellow Ink Cartridge B300/ B310N/B500DN/ B510DN (3.5K)       2,000
  T617100 High Capacity Black Ink Cartridge B500DN/ B510DN (4K)       2,000
  T617200 High Capacity Cyan Ink Cartridge B500DN/ B510DN (7K)       2,300
  T617300 High Capacity Magenta Ink Cartridge B500DN/ B510DN (7K)       2,300
  T617400 High Capacity Yellow Ink Cartridge B500DN/ B510DN (7K)       2,300
  T618100 Extra High Capacity Black Ink Cartridge B500DN/ B510DN (8K)       2,700
  T619000 Maintenance Box B300/ B310N/B500DN/ B510DN (35K)         690
  T664100 Black 70ml ink bottle L100/L110/L200/L210/L300/L350/L355/L550/ L1300  (4K)         250
  T664200 Cyan 70ml ink bottle L100/L110/L200/L210/L300/L350/L355/L550 (6.5K)         250
  T664300 Magenta 70ml ink bottle L100/L110/L200/L210/L300/L350/L355/L550 (6.5K)         250
  T664400 Yellow 70ml ink bottle L100/L110/L200/L210/L300/L350/L355/L550 (6.5K)         250
  T673100 Black 70ml ink bottle L800 (1.8K-4R)         450
  T673200 Cyan 70ml ink bottle L800 (1.8K-4R)         450
  T673300 Magenta 70ml ink bottle L800 (1.8K-4R)         450
  T673400 Yellow 70ml ink bottle L800 (1.8K-4R)         450
  T673500 Light Cyan 70ml ink bottle L800 (1.8K-4R)         450
  T673600 Light Magenta 70ml ink bottle L800 (1.8K-4R)         450
  T671000 Maintainance box  WORKFORCE PRO WP-4011/4511/4521 (50K)       1,100
  T671100 Maintenance Box  WORKFORCE PRO 3011/3521 (35K)       1,100
  T677190 High Capacity Black WORKFORCE PRO WP-4011/4511/4521 (3.4K)       1,900
  T678190 Standard Capacity Black WORKFORCE PRO WP-4011/4511/4521 (2.4K)       1,690
  T678290 High Capacity Cyan WORKFORCE PRO WP-4011/4511/4521 (1.2K)         770
  T678390 High Capacity Magenta WORKFORCE PRO WP-4011/4511/4521 (1.2K)         770
  T678490 High Capacity yellow WORKFORCE PRO WP-4011/4511/4521 (1.2K)         770
  T774100 Black pigment ink bottle M100,M200 (6K) 140ML         590

 • HP Inkjet Update April 2563

  วิธีการเลือก Search สินค้า กด Control F แล้วใส่ Code สินค้า หรือ รายละเอียดสินค้า

   

  Part No. Description  LIST PRICE 
  1VV21AA HP GT53XL 135ml Blk Original Ink Bottle            293
  1VV22AA HP GT53 90ml Black Original Ink Bottle            245
  3JA77AA HP 965 Cyan Original Ink Cartridge            818
  3JA78AA HP 965 Magenta Original Ink Cartridge            818
  3JA79AA HP 965 Yellow Original Ink Cartridge            818
  3JA80AA HP 965 Black Original Ink Cartridge         1,151
  3JA81AA HP 965XL Cyan Original Ink Cartridge         1,190
  3JA82AA HP 965XL Magenta Original Ink Cartridge         1,190
  3JA83AA HP 965XL Yellow Original Ink Cartridge         1,190
  3JA84AA HP 965XL Black Original Ink Cartridge         1,615
  3JA85AA HP 969XL Black Original Ink Cartridge         1,962
  3JB06AA HP GT51/52 Blk/Clr Printhead Combo 2-Pk            656
  3YM15AA HP 915 Cyan Original Ink Cartridge            425
  3YM16AA HP 915 Magenta Original Ink Cartridge            425
  3YM17AA HP 915 Yellow Original Ink Cartridge            425
  3YM18AA HP 915 Black Original Ink Cartridge            694
  3YM19AA HP 915XL Cyan Original Ink Cartridge            694
  3YM20AA HP 915XL Magenta Original Ink Cartridge            694
  3YM21AA HP 915XL Yellow Original Ink Cartridge            694
  3YM22AA HP 915XL Black Original Ink Cartridge         1,236
  51645AA HP Inkjet Cartridge 45A Black Large AP     1,844.65
  C1823D HP Ink Crtg 23D Large Color      2,392.24
  C2P04AA HP 62 Black Ink Cartridge            652
  C2P05AA HP 62XL Black Ink Cartridge         1,521
  C2P06AA HP 62 Tri-color Ink Cartridge            840
  C2P07AA  HP 62XL Tri-color Ink Cartridge          1,695
  C2P23AA HP 934XL Black Ink Cartridge         1,191
  C2P24AA HP 935XL Cyan Ink Cartridge            773
  C2P25AA HP 935XL Magenta Ink Cartridge            773
  C2P26AA HP 935XL Yellow Ink Cartridge            773
  C4810A HP No 11 Black Printhead     2,070.31
  C4811A HP No 11 Cyan Printhead     2,070.31
  C4812A HP No 11 Magenta Printhead     2,070.31
  C4813A HP No 11 Yellow Printhead     2,070.31
  C4836A HP No 11 Cyan Ink Cartridge AP     2,018.64
  C4837A HP No 11 Magenta Cartridge AP     2,018.64
  C4838A HP No 11 Yellow Ink Cartridge AP     2,018.64
  C4844A HP No. 10 Large Black Ink Cartridge     1,922.51
  C4906AA HP 940XL Black Ink Cartridge         1,767
  C4907AA HP 940XL Cyan Officejet Inkjet Cartridge         1,215
  C4908AA HP 940XL Magenta Officejet Inkjet Cartridge         1,215
  C4909AA HP 940XL Yellow Officejet Inkjet Cartridge         1,215
  C4936A HP 18 Black Ink Cartridge     1,126.76
  C4937A HP 18 Cyan Ink Cartridge       845.03
  C4938A HP 18 Magenta Ink Cartridge       845.03
  C4939A HP 18 Yellow Ink Cartridge       845.03
  C6578DA HP Inkjet Cartridge 78 Colour AP     1,952.01
  C6656AA HP 56 Black Inkjet Crtg AP     1,264.66
  C6657AA HP 57 Tricolor Inkjet Crtg AP     2,069.16
  C8721WA HP 02 AP Black Ink Cartridge     1,117.11
  C8727AA HP 27 Black Inkjet Crtg AP     1,073.49
  C8765WA HP 94 AP Black Print Crtg     1,242.09
  C8766WA HP 95 AP Tricolor Print Crtg     1,490.43
  C8767WA HP 96 AP Black Print Crtg     1,774.47
  C8771WA HP 02 AP Cyan Ink Cartridge       567.49
  C8772WA HP 02 AP Magenta Ink Cartridge       567.49
  C8773WA HP 02 AP Yellow Ink Cartridge       567.49
  C8774WA HP 02 AP Light Cyan Ink Cartridge       567.49
  C8775WA HP 02 AP Light Magenta Ink Cartridge       567.49
  C9351AA HP 21 Black AP Inkjet Cartridge       846.17
  C9351BA HP 21b Black Everyday Cartridge            462
  C9351CA HP 21XL Black Ink Cartridge         1,453
  C9352AA HP 22 Tricolor AP Inkjet Print Cartridge     1,024.51
  C9352CA HP 22XL Tri-color Ink Cartridge         1,674
  C9361WA HP 93 Tricolor AP Inkjet Cartridge     1,192.30
  C9362WA HP 92 AP Black Inkjet Cartridge       772.76
  C9363WA HP 97 AP Tricolor Print Crtg     2,070.23
  C9364WA HP 98 AP Black Inkjet Print Cartridge     1,034.74
  C9391A HP 88 Large Cyan Ink Cartridge     1,408.33
  C9392A HP 88 Large Magenta Ink Cartridge     1,408.33
  C9393A HP 88 Large Yellow Ink Cartridge     1,408.33
  C9396A HP 88 Large Black Ink Cartridge     2,066.30
  CB316WA HP 564 Black Ink Cartridge       614.24
  CB317WA HP 564 Photo Black Ink Cartridge       511.47
  CB318WA HP 564 Cyan Ink Cartridge       511.47
  CB319WA HP 564 Magenta Ink Cartridge       511.47
  CB320WA HP 564 Yellow Ink Cartridge       511.47
  CB322WA HP 564xl Photo Black Ink Cartridge       960.48
  CB323WA HP 564xl Cyan Ink Cartridge       960.48
  CB324WA HP 564xl Magenta Ink Cartridge       960.48
  CB325WA HP 564xl Yellow Ink Cartridge       960.48
  CB335WA HP 74 Black Inkjet Print Cartridge       865.02
  CB336WA HP 74XL Black Inkjet Print Cartridge         1,778
  CB337WA HP 75 Tricolor Inkjet Print Cartridge       995.52
  CB338WA HP 75XL Tricolor Inkjet Print Cartridge         1,972
  CB435A  HP LaserJet P1006 Black Cartridge          2,717
  CB435AD  HP LaserJet P1006 Black Crtg Dual Pack          4,891
  CB436A  HP LaserJet P1505 Black Cartridge          3,123
  CB436AD  HP LaserJet P1505 Black Crtg Dual Pack          5,622
  CB540A  HP Color LaserJet CP1215/1515 Black Crtg          3,158
  CB540AD  HP CLJ CB540A Dual Pack Print Crtg          6,014
  CB541A  HP Color LaserJet CP1215/1515 Cyan Crtg          2,902
  CB542A  HP LaserJet CP1215/1515 Yellow Crtg          2,902
  CB543A  HP LaserJet CP1215/1515 Magenta Crtg          2,902
  CC620AA HP 56 Black Inkjet Crtg Twin Pack         2,010
  CC625AA HP 45 Black Inkjet Crtg Twin Pack     2,979.33
  CC627AA HP 21 Black Print Crtg Twin Pack         1,383
  CC629AA HP 56/57 Inkjet Combo Pack     2,894.22
  CC630AA HP 21/22 Inkjet Combo Pack     1,548.62
  CC640WA HP 60 Black Ink Cartridge (~ 200 pages)       811.40
  CC641WA HP 60xl Black Ink Cartridge  (~ 600 pages)     1,785.51
  CC643WA HP 60 Tri-color Ink Cartridge  (~ 165 pages)     1,022.43
  CC644WA HP 60xl Tri-color Ink Cartridge  (~ 440 pages)     2,083.36
  CC653AA HP Officejet 901 Black Ink Cartridge       735.97
  CC654AA HP Officejet 901xl Black Ink Cartridge     1,442.87
  CC656AA HP Officejet 901 Tri-color Ink Cartridge     1,185.63
  CC660AA HP 702 Black Inkjet Print Cartridge      1,354.94
  CD887AA HP Deskjet 703 Black Ink Cartridge            383
  CD888AA HP Deskjet 703 Tri-color Ink Cartridge            383
  CD972AA HP 920XL Cyan Officejet Ink Cartridge            701
  CD973AA HP 920XL Magenta Officejet Ink Cartridge            701
  CD974AA HP 920XL Yellow Officejet Ink Cartridge            701
  CD975AA HP 920XL Black Officejet Ink Cartridge         1,472
  CE278A  HP LaserJet P1566/P1606 Black Print Crtg          3,143
  CE278AD  HP 78A Blk Dual Pack LJ Toner Cartridge          6,163
  CE285A  HP LaserJet P1102 Black Print Cartridge          2,745
  CE285AD  HP 85A Blk Dual Pack LJ Toner Cartridge          5,434
  CE310A  HP CLJ CP1025 Black Print Cartridge          2,055
  CE310AD  HP 126A Black Dual Pk LJ Toner Cartridge          3,917
  CE311A  HP CLJ CP1025 Cyan Print Cartridge          2,285
  CE312A  HP CLJ CP1025 Yellow Print Cartridge          2,285
  CE313A  HP CLJ CP1025 Magenta Print Cartridge          2,285
  CE314A  HP Color LaserJet CP1025 Imaging Unit          3,251
  CE320A  HP LaserJet Pro CP1525/CM1415 Blk Crtg          2,837
  CE320AD  HP 128A Black Dual Pk LJ Toner Cartridge          5,412
  CE321A  HP LaserJet Pro CP1525/CM1415 Cyn Crtg          2,699
  CE322A  HP LaserJet Pro CP1525/CM1415 Ylw Crtg          2,699
  CE323A  HP LaserJet Pro CP1525/CM1415 Mgnt Crtg          2,699
  CF210A  HP LaserJet Pro M251/M276 1.4K Blk Crtg          2,729
  CF210X  HP LaserJet Pro M251/M276 2.3K Blk Crtg          3,673
  CF211A  HP LaserJet Pro M251/M276 Cyan Crtg          3,419
  CF212A  HP LaserJet Pro M251/M276 Yellow Crtg          3,419
  CF213A  HP LaserJet Pro M251/M276 Magenta Crtg          3,419
  CF217A  HP 17A Black LaserJet Toner Cartridge          2,461
  CF219A  HP 19A Original LaserJet Imaging Drum          2,772
  CF230A  HP 30A Black LaserJet Toner Cartridge          2,497
  CF230X  HP 30X Black LaserJet Toner Cartridge          3,730
  CF232A  HP 32A Original LaserJet Imaging Drum          3,359
  CF248A HP 48A Black Original LaserJet Toner Cartridge         1,712
  CF279A  HP 79A Black LaserJet Toner Cartridge          2,176
  CF283A  HP LaserJet 83A Black Toner Cartridge          2,564
  CF283X  HP LaserJet 83X Black Toner Cartridge          3,508
  CF341A  HP 126A CYM Tri-Pack LJ Toner Cartridge          6,534
  CF350A  HP M153/M176/M177 Black LJ Toner Crtg          2,389
  CF351A  HP M153/M176/M177 Cyan LJ Toner Crtg          2,464
  CF352A  HP M153/M176/M177 Yellow LJ Toner Crtg          2,464
  CF353A  HP M153/M176/M177 Magenta LJ Toner Crtg          2,464
  CF400A  HP 201A Black LaserJet Toner Cartridge          2,880
  CF400X  HP 201X Black LaserJet Toner Cartridge          3,868
  CF401A  HP 201A Cyan LaserJet Toner Cartridge          3,397
  CF401X  HP 201X Cyan LaserJet Toner Cartridge          4,291
  CF402A  HP 201A Yellow LaserJet Toner Cartridge          3,397
  CF402X  HP 201X Yellow LaserJet Toner Cartridge          4,291
  CF403A  HP 201A Magenta LaserJet Toner Cartridge          3,397
  CF403X  HP 201X Magenta LaserJet Toner Cartridge          4,291
  CF500A   HP 202A Original Black LaserJet Toner Cartridge          2,363
  CF500X  HP 202X Original Black LaserJet Toner Cartridge          3,522
  CF501A  HP 202A Original Cyan LaserJet Toner Cartridge          2,787
  CF501X  HP 202X Original Cyan LaserJet Toner Cartridge          3,714
  CF502A  HP 202A Original Yellow LaserJet Toner Cartridge          2,787
  CF502X  HP 202X Original Yellow LaserJet Toner Cartridge          3,714
  CF503A  HP 202A Original Magenta LaserJet Toner Cartridge          2,787
  CF503X  HP 202X Original Magenta LaserJet Toner Cartridge          3,714
  CF510A  HP 204A Black LaserJet Toner Cartridge          1,858
  CF511A  HP 204A Cyan LaserJet Toner Cartridge          2,036
  CF512A  HP 204A Yellow LaserJet Toner Cartridge          2,036
  CF513A  HP 204A Magenta LaserJet Toner Cartridge          2,036
  CH561WA HP 61 Black Ink Cartridge            699
  CH562WA HP 61 Tri-color Ink Cartridge            883
  CH563WA HP 61XL Black Ink Cartridge         1,395
  CH564WA HP 61XL Tri-color Ink Cartridge         1,488
  CN045AA HP 950XL Black Officejet Ink Cartridge         1,594
  CN046AA HP 951XL Cyan Officejet Ink Cartridge          1,183
  CN047AA HP 951XL Magenta Officejet Ink Cartridge         1,183
  CN048AA HP 951XL Yellow Officejet Ink Cartridge         1,183
  CN049AA HP 950 Black Officejet Ink Cartridge         1,099
  CN053AA HP 932XL Black Officejet Ink Cartridge         1,415
  CN054AA HP 933XL Cyan Officejet Ink Cartridge            700
  CN055AA HP 933XL Magenta Officejet Ink Cartridge            700
  CN056AA HP 933XL Yellow Officejet Ink Cartridge            700
  CN057AA HP 932 Black Officejet Ink Cartridge            905
  CN684WA HP 564XL Black Ink Cartridge     1,100.51
  CN692AA HP 704 Black Ink Cartridge            402
  CN693AA HP 704 Tri-color Ink Cartridge            402
  CR311AA HP 61 Ink Cartridge Combo Pack         1,281
  CZ107AA HP 678 Black Ink Cartridge CZ107AA            383
  CZ108AA HP 678 Tri-color Ink Cartridge CZ108AA            383
  CZ121AA HP 685 Black Ink Cartridge CZ121AA            383
  CZ122AA HP 685 Cyan Ink Cartridge CZ122AA            255
  CZ123AA HP 685 Magenta Ink Cartridge CZ123AA            255
  CZ124AA HP 685 Yellow Ink Cartridge CZ124AA            255
  CZ637AA HP 46 Black Ink Cartridge CZ637AA            424
  CZ638AA HP 46 Tri-color Ink Cartridge CZ638AA            424
  F6U61AA HP 63 Tri-color Original Ink Cartridge            867
  F6U62AA HP 63 Black Original Ink Cartridge            686
  F6U63AA HP 63XL High Yield  Tri-color Original Ink Cartridge         1,390
  F6U64AA HP 63XL High Yield Black Original Ink Cartridge         1,267
  F6V26AA HP 680 Tri-color Original Ink Advantage Cartridge            364
  F6V27AA HP 680 Black Original Ink Advantage Cartridge            364
  F6V32AA HP 703 Black / Tri-color Ink Advantage Cartridge, COMBO PACK            723
  F6V33AA HP 704 Black / Tri-color Ink Advantage Cartridge, COMBO PACK            723
  F6V35AA HP 685 4-color Ink Advantage Cartridges Pack, CMYK, COMBO PACK         1,033
  L0R42AA HP 959XL Black Original Ink Cartridge         1,962
  L0S23AA HP 678 Black Ink Cartridge, Twin 2-PACK            631
  L0S24AA HP 678  Black / Tri-color Ink Cartridge, Combo 2-Pack            631
  L0S63AA HP 955XL Cyan Original Ink Cartridge         1,190
  L0S66AA HP 955XL Magenta Original Ink Cartridge         1,190
  L0S69AA HP 955XL Yellow Original Ink Cartridge         1,190
  L0S72AA HP 955XL Black Original Ink Cartridge         1,615
  M0H54AA HP GT52 Cyan Original Ink Bottle            245
  M0H55AA HP GT52 Magenta Original Ink Bottle            245
  M0H56AA HP GT52 Yellow Original Ink Bottle            245
  M0H57AA HP GT51 Black Original Ink Bottle            245
  N9K01AA  HP 65 Tri-color Ink Cartridge             544
  N9K02AA  HP 65 Black Ink Cartridge             523
  N9K03AA  HP 65XL Tri-color Ink Cartridge          1,269
  N9K04AA  HP 65XL Black Ink Cartridge          1,074

 • HP Inkjet LF Update SEP 2563

  วิธีการเลือก Search สินค้า กด Control F แล้วใส่ Code สินค้า หรือ รายละเอียดสินค้า PRODUCT รายละเอียดสินค้า ราคา End user รวม VAT แล้ว

  เพิ่มเพื่อน  ขอใบเสนอราคา

  SKUs Description  List price  Remark
  HP Designjet T120/T520/T130/T530      
  Ink cartridges HP 711      
  C1Q10A HP 711 Printhead Replacement Kit                               8,300 Stock
  CZ129A HP 711 38-ml Black Ink Cartridge                               1,281 EOL
  3WX00A HP 711 38-ml Black Ink Cartridge                               1,281 NEW
  CZ130A HP 711 29-ml Cyan Ink Cartridge                               1,076 Stock
  CZ131A HP 711 29-ml Magenta Ink Cartridge                               1,076 Stock
  CZ132A HP 711 29-ml Yellow Ink Cartridge                               1,076 Stock
  CZ133A HP 711 80-ml Black Ink Cartridge                               1,984 EOL
  3WX01A HP 711 80-ml Black Ink Cartridge                               1,984 NEW
  CZ134A HP 711 3-Pack 29-ml Cyan Ink Cartridge                               2,289 Stock
  CZ135A HP 711 3-Pack 29-ml Mag Ink Cartridge                               2,289 Stock
  CZ136A HP 711 3-Pack 29-ml Yellow Ink Cartridge                               2,289 Stock
         
  HP Designjet T730/T830      
  F9J61A HP 728 40-ml Yellow Ink Crtg                               1,283 Stock
  F9J62A HP 728 40-ml Magenta Ink Crtg                               1,283 Stock
  F9J63A HP 728 40-ml Cyan Ink Crtg                               1,283 Stock
  F9J64A HP 728 69-ml Matte Black Ink Crtg                               2,107 EOL
  3WX26A HP 728 69-ml Matte Black Ink Crtg                               2,107 NEW
  F9J65A HP 728 130-ml Yellow Ink Crtg                               3,083 Stock
  F9J66A HP 728 130-ml Magenta Ink Crtg                               3,083 Stock
  F9J67A HP 728 130-ml Cyan Ink Crtg                               3,083 Stock
  F9J68A HP 728 300-ml Matte Black Ink Crtg                               6,770 EOL
  3WX30A HP 728 300-ml Matte Black Ink Crtg                               6,770 NEW
  F9K15A HP 728 300-ml Yellow Ink Crtg                               6,770 BY ORDER
  F9K16A HP 728 300-ml Magenta Ink Crtg                               6,770 BY ORDER
  F9K17A HP 728 300-ml Cyan Ink Crtg                               6,770 BY ORDER
  F9J81A HP 729 Printhead Replacement Kit                            17,124 BY ORDER
         
  HP Designjet T920/T1500/T2500/T930/T1530/T2530      
  B3P06A HP 727 Designjet Printhead                            12,029 BY ORDER
  B3P19A HP 727 130-ml Cyan Ink Cartridge                               2,857 Stock
  B3P20A HP 727 130-ml Magenta Ink Cartridge                               2,857 Stock
  B3P21A HP 727 130-ml Yellow Ink Cartridge                               2,857 Stock
  B3P22A HP 727 130-ml Matte Black Ink Cartridge                               2,857 EOL
  B3P23A HP 727 130-ml Photo Black Ink Cartridge                               2,857 EOL
  B3P24A HP 727 130-ml Gray Ink Cartridge                               2,857 EOL
  3WX13A HP 727B 130ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge                               2,857 Stock
  3WX14A HP 727B 130ml Photo Black DesignJet Ink Cartridge                               2,857 Stock
  3WX15A HP 727B 130ml Gray DesignJet Ink Cartridge                               2,857 Stock
  3WX19A HP 727B 300ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge                               5,976 Stock
  3WX20A HP 727B 300ml Photo Black DesignJet Ink Cartridge                               5,976 Stock
  3WX21A HP 727B 300ml Gray DesignJet Ink Cartridge                               5,976 Stock
  C1Q12A HP 727 300-ml Matte Black Ink Cartridge                               5,976 EOL
  F9J76A HP 727 300-ml Cyan Ink Cartridge                               5,976 Stock
  F9J77A HP 727 300-ml Magenta Ink Cartridge                               5,976 Stock
  F9J78A HP 727 300-ml Yellow Ink Cartridge                               5,976 Stock
  F9J79A HP 727 300-ml Photo Black Ink Cartridge                               5,976 EOL
  F9J80A HP 727 300-ml Gray Ink Cartridge                               5,976 EOL
  HP Designjet T1700 Series      
  P2V27A HP 731 Printhead                               3,611 BY ORDER
  P2V62A HP 730 130-ml Cyan Ink Cartridge                               2,999 BY ORDER
  P2V63A HP 730 130-ml Magenta Ink Cartridge                               2,999 BY ORDER
  P2V64A HP 730 130-ml Yellow Ink Cartridge                               2,999 BY ORDER
  P2V65A HP 730 130-ml Matte Black Ink Crtg                               2,999 EOL
  P2V66A HP 730 130-ml Gray Ink Crtg                               2,999 EOL
  P2V67A HP 730 130-ml Photo Black Ink Crtg                               2,999 EOL
  P2V68A HP 730 300-ml Cyan Ink Cartridge                               5,767 BY ORDER
  P2V69A HP 730 300-ml Magenta Ink Cartridge                               5,767 BY ORDER
  P2V70A HP 730 300-ml Yellow Ink Cartridge                               5,767 BY ORDER
  P2V71A HP 730 300-ml Matte Black Ink Crtg                               5,767 EOL
  P2V72A HP 730 300-ml Gray Ink Cartridge                               5,767 EOL
  P2V73A HP 730 300-ml Photo Black Ink Crtg                               5,767 EOL
  3ED51A HP 730B 300ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge                               4,420 BY ORDER
  3ED50A HP 730B 300ml Gray DesignJet Ink Cartridge                               4,420 BY ORDER
  3ED49A HP 730B 300ml Photo Black DesignJet Ink Cartridge                               4,420 BY ORDER
  3ED43A HP 730B 130ml Photo Black Ink Cartridge                               2,334 BY ORDER
  3ED44A HP 730B 130ml Gray Ink Cartridge                               2,334 BY ORDER
  3ED45A HP 730B 130ml Matte Black Ink Cartridge                               2,334 BY ORDER
         
  HP Designjet T7100/T7200      
  CH645A HP 761 Yellow Inkjet Printhead                               6,012 Stock
  CH646A HP 761 Magenta/Cyan Inkjet Printhead                               6,012 Stock
  CH647A HP 761 Gray/Dark Gray Inkjet Printhead                               6,012 Stock
  CH648A HP 761 Mte Blk/Mte Blk Inkjet Printhead                               6,012 Stock
  CH649A HP 761 Designjet Maintenance Cartridge                               3,195 Stock
  CM992A HP 761 400ml Yellow Ink Cartridge                               7,124 Stock
  CM993A HP 761 400ml Magenta Ink Cartridge                               7,124 Stock
  CM994A HP 761 400ml Cyan Ink Cartridge                               7,124 Stock
  CM995A HP 761 400ml Gray Ink Cartridge                               7,124 Stock
  CM998A HP 762 Black Maintenance Cartridge                               3,195 Stock
  CN074A HP 762 Dark Gray Inkjet Printhead                               6,012 Stock
  CN072A HP 763 775ml Matte Blk Ink Cartridge                               8,988 Stock
  CN073A HP 763 775ml Dark Gray Ink Cartridge                               8,988 Stock
         
  HP Designjet Z6/Z9 series photo series ink supplies      
  P2V78A HP 746 300-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge                               3,969 EOL
  P2V79A HP 746 300-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge                               3,969 EOL
  P2V80A HP 746 300-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge                               3,969 EOL
  P2V81A HP 746 300-ml Chromatic Red DesignJet Ink Cartridge                               3,969 BY ORDER
  P2V82A HP 746 300-ml Photo Black DesignJet Ink Cartridge                               3,969 EOL
  P2V83A HP 746 300-ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge                               3,969 BY ORDER
  P2V84A HP 747 300-ml Chromatic Green DesignJet Ink Cartridge                               3,969 BY ORDER
  P2V85A HP 747 300-ml Chromatic Blue DesignJet Ink Cartridge                               3,969 BY ORDER
  P2V86A HP 747 300-ml Gray DesignJet Ink Cartridge                               3,969 BY ORDER
  P2V87A HP 747 300-ml Gloss Enhancer DesignJet Ink Cartridge                               3,969 BY ORDER
  P2V25A HP 746 Printhead                               2,993 BY ORDER
  3ED51A HP 730B 300ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge                               4,420 BY ORDER
  3ED50A HP 730B 300ml Gray DesignJet Ink Cartridge                               4,420 BY ORDER
  3ED49A HP 730B 300ml Photo Black DesignJet Ink Cartridge                               4,420 BY ORDER
  3WX35A HP 746B 300ml Photo Black DesignJet Ink Cartridge                               3,969 BY ORDER
  3WX36A HP 746B 300ml Cyan DesignJet Ink Cartridge                               3,969 BY ORDER
  3WX37A HP 746B 300ml Magenta DesignJet Ink Cartridge                               3,969 BY ORDER
  3WX38A HP 746B 300ml Yellow DesignJet Ink Cartridge                               3,969 BY ORDER
  HP Designjet Z2600/Z5600 photo series ink supplies      
  F9J88A HP 744 Matte Black and Chromatic Red DesignJet Printhead                               3,248 BY ORDER
  F9J87A HP 744 Magenta and Yellow DesignJet Printhead                               3,248 BY ORDER
  F9J86A HP 744 Photo Black and Cyan DesignJet Printhead                               3,248 BY ORDER
  F9J97A HP745 130-ml Cyan Ink Cartridge                               3,505 BY ORDER
  F9J95A HP745 130-ml Magenta Ink Cartridge                               3,505 BY ORDER
  F9J96A HP745 130-ml Yellow Ink Cartridge                               3,505 BY ORDER
  F9K00A HP745 130-ml Red Chromatic Ink Cartridge                               3,505 BY ORDER
  F9J98A HP 745 130-ml Photo Black DesignJet Ink Cartridge                               3,505 BY ORDER
  F9J99A HP 745 130-ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge                               3,505 BY ORDER
  F9K03A HP 745 300-ml Cyan Ink Cartridge                               4,920 Stock
  F9K01A HP 745 300-ml Magenta Ink Cartridge                               4,920 Stock
  F9K02A HP 745 300-ml Yellow Ink Cartridge                               4,920 Stock
  F9K06A HP 745 300-ml Red Chromatic Ink Cartridge                               4,920 Stock
  F9K04A HP 745 300-ml Photo Black DesignJet Ink Cartridge                               4,920 Stock
  F9K05A HP 745 300-ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge                               4,920 Stock
         
  HP Designjet Z3200/Z3100/Z2100 photo series ink supplies      
  Ink cartridges      
  C9390A HP 70 Light Cyan 130 ml Ink Cartridge                               3,093 BY ORDER
  C9404A HP 70 Matte Black and Cyan Printhead                               2,625 BY ORDER
  C9405A HP 70 LT Cyan and LT Magenta Printhead                               2,625 BY ORDER
  C9406A HP 70 Magenta and Yellow Printhead                               2,625 BY ORDER
  C9407A HP 70 Photo Black and LT Gray Printhead                               2,625 BY ORDER
  C9408A HP 70 Blue and Green Printhead                               2,625 BY ORDER
  C9409A HP 70 Matte Black and Red Printhead                               2,625 BY ORDER
  C9410A HP 70 Gloss Enhancer and Gray Printhead                               2,625 BY ORDER
  C9448A HP 70 Matte Black 130 ml Ink Cartridge                               3,093 BY ORDER
  C9449A HP 70 Photo Black 130 ml Ink Cartridge                               3,093 BY ORDER
  C9450A HP 70 Gray 130 ml Ink Cartridge                               3,093 BY ORDER
  C9451A HP 70 Light Gray 130 ml Ink Cartridge                               3,093 BY ORDER
  C9452A HP 70 Cyan 130 ml Ink Cartridge                               3,093 BY ORDER
  C9453A HP 70 Magenta 130 ml Ink Cartridge                               3,093 BY ORDER
  C9454A HP 70 Yellow 130 ml Ink Cartridge                               3,093 BY ORDER
  C9455A HP 70 130ml Light Magenta Ink Cartridge                               3,093 BY ORDER
  C9456A HP 70 Red 130 ml Ink Cartridge                               3,093 BY ORDER
  C9457A HP 70 Green 130 ml Ink Cartridge                               3,093 BY ORDER
  C9458A HP 70 Blue 130 ml Ink Cartridge                               3,093 BY ORDER
  C9459A HP 70 130ml Gloss Enhancer Ink Cartridge                               2,311 BY ORDER
  CD949A HP 73 Matte BL & Chromatic Red Printhead                               2,625 BY ORDER
  CD951A HP 73 Chromatic Red Ink Cartridge                               3,093 BY ORDER
         
  HP Designjet Z5200      
  C9404A HP 70 Matte Black and Cyan Printhead                               2,625 BY ORDER
  C9405A HP 70 LT Cyan and LT Magenta Printhead                               2,625 BY ORDER
  C9406A HP 70 Magenta and Yellow Printhead                               2,625 BY ORDER
  C9407A HP 70 Photo Black and LT Gray Printhead                               2,625 BY ORDER
  C9448A HP 70 Matte Black 130 ml Ink Cartridge                               3,093 BY ORDER
  C9449A HP 70 Photo Black 130 ml Ink Cartridge                               3,093 BY ORDER
  C9451A HP 70 Light Gray 130 ml Ink Cartridge                               3,093 BY ORDER
  C9452A HP 70 Cyan 130 ml Ink Cartridge                               3,093 BY ORDER
  C9453A HP 70 Magenta 130 ml Ink Cartridge                               3,093 BY ORDER
  C9454A HP 70 Yellow 130 ml Ink Cartridge                               3,093 BY ORDER
  C9455A HP 70 130ml Light Magenta Ink Cartridge                               3,093 BY ORDER
  C9390A HP 70 Light Cyan 130 ml Ink Cartridge                               3,093 BY ORDER
  CN629A HP 772 300 ml Mag Designjet Ink Crtg                               5,115 BY ORDER
  CN630A HP 772 300 ml Yellow Designjet Ink Crtg                               5,115 BY ORDER
  CN631A HP 772 300 ml Lt Mag Designjet Ink Crtg                               5,115 BY ORDER
  CN632A HP 772 Light Cyan 300 ml Ink Cartridge                               5,115 BY ORDER
  CN633A HP 772 Photo Black 300 ml Ink Cartridge                               5,115 BY ORDER
  CN634A HP 772 Light Gray 300 ml Ink Cartridge                               5,115 BY ORDER
  CN635A HP 772 300ml Matt Blk Designjet Ink Crtg                               5,115 BY ORDER
  CN636A HP 772 300ml Cyan Designjet Ink Cartridge                               5,115 BY ORDER
         
  HP Designjet Z5400      
  C9404A HP 70 Matte Black and Cyan Printhead                               2,625 BY ORDER
  C9406A HP 70 Magenta and Yellow Printhead                               2,625 BY ORDER
  C9407A HP 70 Photo Black and LT Gray Printhead                               2,625 BY ORDER
  C9448A HP 70 Matte Black 130 ml Ink Cartridge                               3,093 BY ORDER
  C9449A HP 70 Photo Black 130 ml Ink Cartridge                               3,093 BY ORDER
  C9451A HP 70 Light Gray 130 ml Ink Cartridge                               3,093 BY ORDER
  C9452A HP 70 Cyan 130 ml Ink Cartridge                               3,093 BY ORDER
  C9453A HP 70 Magenta 130 ml Ink Cartridge                               3,093 BY ORDER
  C9454A HP 70 Yellow 130 ml Ink Cartridge                               3,093 BY ORDER
  CN629A HP 772 300 ml Mag Designjet Ink Crtg                               5,115 BY ORDER
  CN630A HP 772 300 ml Yellow Designjet Ink Crtg                               5,115 BY ORDER
  CN633A HP 772 Photo Black 300 ml Ink Cartridge                               5,115 BY ORDER
  CN634A HP 772 Light Gray 300 ml Ink Cartridge                               5,115 BY ORDER
  CN635A HP 772 300ml Matt Blk Designjet Ink Crtg                               5,115 BY ORDER
  CN636A HP 772 300ml Cyan Designjet Ink Cartridge                               5,115 BY ORDER
         
  HP Designjet 5500/5000 series ink supplies      
  Ink cartridges HP 81 dye HP 83 UV Color Ink volume (indoor) (outdoor)      
  C4930A HP 81 Black Dye Ink Cartridge                            10,309 BY ORDER
  C4931A HP 81 Cyan Dye Ink Cartridge                            10,309 BY ORDER
  C4932A HP 81 Magenta Dye Ink Cartridge                            10,309 BY ORDER
  C4933A HP 81 Yellow Dye Ink Cartridge                            10,309 BY ORDER
  C4934A HP 81 Lt Cyan Dye Ink Cartridge                            10,309 BY ORDER
  C4935A HP 81 Lt Magenta Dye Ink Cartridge                            10,309 BY ORDER
  3-ink cartridge multipacks (includes three ink cartridges of same color)      
  HP 81 dye HP 83 UV Color Ink volume (indoor) (outdoor)      
  C5066A HP 81 Black Dye 3 Pack Ink Cartridge                            20,040 BY ORDER
  C5066A HP 81 Cyan Dye 3 Pack Ink Cartridge                            20,040 BY ORDER
  C5068A HP 81 Magenta Dye 3 Pack Ink Cartridge                            20,040 BY ORDER
  C5069A HP 81 Yellow Dye 3 Pack Ink Cartridge                            20,040 BY ORDER
  C5070A HP 81 Lt Cyan Dye 3 Pack Ink Cartridge                            23,522 BY ORDER
  C5071A HP 81 Lt Mag Dye 3 Pack Ink Cartridge                            23,522 BY ORDER
  Printheads and printhead cleaners      
  HP 81 dye HP 83 UV Color Ink volume (indoor) (outdoor)      
  C4950A HP 81 Black Dye Printhead and Cleaner                               8,103 Stock
  C4951A HP 81 Cyan Dye Printhead and Cleaner                               8,103 Stock
  C4952A HP 81 Magenta Dye Printhead and Cleaner                               8,103 Stock
  C4953A HP 81 Yellow Dye Printhead and Cleaner                               8,103 Stock
  C4954A HP 81 Lt Cyan Dye Printhead and Cleaner                               8,103 Stock
  C4955A HP 81 Lt Magenta Dye PH and Cleaner                               8,103 Stock
         
  HP Designjet Z6200/Z6800      
  CE017A HP 771 Mte Bk/Chromatic R Designjet PH                               6,463 BY ORDER
  CE018A HP 771 Magenta/Yellow Designjet PH                               6,463 BY ORDER
  CE019A HP 771 Lt Magenta/Lt Cyan Designjet PH                               6,463 BY ORDER
  CE020A HP 771 Photo Black/Lt Gry Designjet PH                               6,463 BY ORDER
  CH644A HP 771 Designjet Maintenance Cartridge                               3,212 BY ORDER
  B6X99A HP 771B 775ml Matte Black Ink Cartridge                               9,439 BY ORDER
  B6Y00A HP 771B 775ml Chrmtc Red Ink Cartridge                               9,439 BY ORDER
  B6Y01A HP 771B 775ml Magenta Ink Cartridge                               9,439 BY ORDER
  B6Y02A HP 771B 775ml Yellow Ink Cartridge                               9,439 BY ORDER
  B6Y03A HP 771B 775ml Lt Magenta Ink Cartridge                               9,439 BY ORDER
  B6Y04A HP 771B 775ml Light Cyan Ink Cartridge                               9,439 BY ORDER
  B6Y05A HP 771B 775ml Photo Black Ink Cartridge                               9,439 BY ORDER
  B6Y06A HP 771B 775ml Light Gray Ink Cartridge                               9,439 BY ORDER
  B6Y23A HP 771B Matte Black Ink Cartridge 3-Pack                            26,045 BY ORDER
  B6Y24A HP 771B Chrmtc Red Ink Cartridge 3-Pack                            26,045 BY ORDER
  B6Y25A HP 771B Magenta Ink Cartridge 3-Pack                            26,045 BY ORDER
  B6Y26A HP 771B Yellow Ink Cartridge 3-Pack                            26,045 BY ORDER
  B6Y27A HP 771B Lt Magenta Ink Cartridge 3-Pack                            26,045 BY ORDER
  B6Y28A HP 771B Light Cyan Ink Cartridge 3-Pack                            26,045 BY ORDER
  B6Y29A HP 771B Photo Black Ink Cartridge 3-Pack                            26,045 BY ORDER
  B6Y30A HP 771B Light Gray Ink Cartridge 3-Pack                            26,045 BY ORDER
         
  HP Designjet  T79X/T1300/T1120/T1100/T1120 HD-MFP/T1120 SD-MFP/T2300 eMFP/T1100 MFP/T610 series Vivera ink supplies      
  Ink cartridges HP 72 Vivera ink Color Ink volume      
  C9403A HP 72 130ml Matte Black Ink Cartridge                               2,744 EOL
  3WX06A HP 72 130ml Matte Black Ink Cartridge                               2,744 NEW
  C9370A HP 72 130ml Photo Black Ink Cartridge                               2,744 EOL
  3WX07A HP 72 130ml Photo Black Ink Cartridge                               2,744 NEW
  C9371A HP 72 130ml Cyan Ink Cartridge                               2,744 Stock
  C9372A HP 72 130ml Magenta Ink Cartridge                               2,744 Stock
  C9373A HP 72 130ml Yellow Ink Cartridge                               2,744 Stock
  C9374A HP 72 130ml Gray Ink Cartridge                               2,744 EOL
  3WX08A HP 72 130ml Gray Ink Cartridge                               2,744 NEW
  C9397A HP 72 69ml Photo Black Ink Cartridge                               1,879 BY ORDER
  C9398A HP 72 69ml Cyan Ink Cartridge                               1,879 BY ORDER
  C9399A HP 72 69ml Magenta Ink Cartridge                               1,879 BY ORDER
  C9400A HP 72 69ml Yellow Ink Cartridge                               1,879 BY ORDER
  C9401A HP 72 69ml Gray Ink Cartridge                               1,879 BY ORDER
  Printheads HP 72 Vivera ink Color      
  C9380A HP 72 Gray / Photo Black Printhead                               2,792 Stock
  C9383A HP 72 Magenta / Cyan Printhead                               2,792 Stock
  C9384A HP 72 Matte Black / Yellow Printhead                               2,792 Stock

 • LEXMARK Update SEP '14

  วิธีการเลือก Search สินค้า กด Control F แล้วใส่ Code สินค้า หรือ รายละเอียดสินค้า

  Item Number Description  SRP VAT 
       
       
       
  14N0822A #105XL  Black Return Program Ink Cartridge - High Yield             175
  14N0820A #100  Black Return Program Ink Cartridge - Standard Yield             719
  14N0900A #100 Cyan Return Program Ink Cartridge - Standard Yield             454
  14N0901A #100  Magenta Return Program Ink Cartridge - Standard Yield             454
  14N0902A #100  Yellow Return Program Ink Cartridge - Standard Yield             454
  14N1068A #100XL  Black Return Program Ink Cartridge -  High Yield          1,098
  14N1069A #100XL Cyan Return Program Ink Cartridge - High Yield             795
  14N1070A #100XL Magenta Return Program Ink Cartridge - High Yield             795
  14N1071A #100XL Yellow Return Program Ink Cartridge - High Yield             795
  14N1092 #100XLA  Black Ink Cartridge -  Non Return  -High Yield          1,348
  14N1093 #100XLA Cyan Ink Cartridge - Non- Return High Yield             954
  14N1094 #100XLA Magenta Ink Cartridge - Non- Return High Yield             954
  14N1095 #100XLA Yellow Ink Cartridge - Non- Return High Yield             954
  10N0016A #16 Black Print Cartridge          1,401
  10N0026A #26 Colour Print Cartridge          1,515
  10N0217A #17 Moderate Use Black Print Cartridge             966
  10N0227A #27 Moderate Use Colour Print Cartridge          1,023
  12A1970A #70 Black Print Cartridge          1,591
  12A1980A #80 Colour Print Cartridge          1,818
  12A1990A #90 Photo Print Cartridge          1,439
  15M0120A #20 Colour Print Cartridge          1,894
  17G0050A #50 Black Print Cartridge          1,401
  17G0060A #60 Colour Print Cartridge          1,705
  18C0031A #31 Photo Print Cartridge          1,477
  18C0032A #32 Black Print Cartridge          1,060
  18C0033A #33 Colour Print Cartridge          1,136
  18C0034A #34 High Yield Black Print Cartridge          1,174
  18C0035A #35 High Yield Colour Print Cartridge          1,477
  18C0781A #1 Print Cartridge          1,060
  18L0032A #82 Black Print Cartridge          1,477
  18L0042A #83 Colour Print Cartridge          1,894
  18C1523A #23 Super High Resolution Standard Mono Cartridge             928
  18C1524A #24  Colour Return Program Print Cartridge          1,023
  18C1428A #28 Black Return Program Print Cartridge             852
  18C1429A #29 Colour Return Program Print Cartridge             890
  18Y0340A #40 Photo Print Cartridge          1,174
  18Y0141A #41 Colour Return Program Print Cartridge          1,174
  18Y0142A #42 Black Return Program Print Cartridge             966
  18Y0143A #43 High Yield Colour Print Cartridge          1,477
  18Y0144A #44 High Yield Black Print Cartridge          1,174
  18C2090A #14 Rushmore Black - Return Std Yield             871
  18C2080A #14A Rushmore Black - Non Return Std Yield             992
  18C2110A #15 Rushmore Color - Return Std Yield             966
  18C2100A #15A Rushmore Color - Non Return Std Yield          1,151
  18C2130A #36 Rushmore Black - Return Std Yield             890
  18C2150A #36A Rushmore Black - Non Return Std Yield          1,007
  18C2140A #37 Rushmore Color - Return Std Yield             966
  18C2160A #37A Rushmore Color - Non Return Std Yield          1,148
  18C2180A #37(XL) Rushmore Color - Return High Yield          1,477
  18C1623A #23A Black Print Cartridge          1,098
  18C1624A #24A Colour Print Cartridge          1,220
  18C1528A #28A Black Print Cartridge          1,019
  18C1529A #29A Colour Print Cartridge          1,060
  18Y0341A #41A Color Print Cartridge          1,420
  18Y0342A #42A Black Print Cartridge          1,166
  16G0065 #65 High Yield Colour Print Cartridge          2,084
  15M2971A #71 Moderate Use Black Print Cartridge          1,023
  14N0332A #108  Black Return Program Ink Cartridge - Standard Yield             421
  14N0342A #108 Yellow Return Program Ink Cartridge - Standard Yield             510
  14N0476A #108XL Black Return Program Ink Cartridge - High Yield             667
  14N0477A #108XL Cyan Return Program Ink Cartridge - High Yield             677
  14N0478A #108XL Magenta Return Program Ink Cartridge - High Yield             677
  14N0479A #108XL Yellow Return Program Ink Cartridge - High Yield             677
  14N0482 #108XLA Cyan Ink Cartridge - Non Return - High Yield             954
  TPASA01 Cartridge #16 + Cartridge #26          2,625
  TPASA02 Cartridge #16 + Cartridge #16          2,523
  TPASA03 Cartridge #27 + Cartridge #17          1,790
  TPASA04 Cartridge #17 + Cartridge #17          1,738
  TPASA05 Cartridge #82 + Cartridge #83          3,034
  TPASA06 Cartridge #1 + Cartridge #1          1,909
  TPASA07 Cartridge #32 + Cartridge #32          1,909
  TPASA08 Cartridge #32 + Cartridge #33          1,977
  TPASA09 Cartridge #23 + Cartridge #23          1,670
  TPASA10 Cartridge #24 + Cartridge #24          1,841
  TPASA11 Cartridge #23 + Cartridge #24          1,756
  TPASA12 Cartridge #43 + Cartridge #43          2,659
  TPASA13 Cartridge #44 + Cartridge #44          2,114
  TPASA14 Cartridge #43 + Cartridge #44          2,386
  TPASA15 Cartridge #28 + Cartridge #28          1,534
  TPASA16 Cartridge #29 + Cartridge #29          1,602
  TPASA17 Cartridge #28 + Cartridge #29          1,568
  TPASA18 Cartridge #27 + Cartridge #27          1,841
  TPASA19 Cartridge #41 + Cartridge #41          2,114
  TPASA20 Cartridge #42 + Cartridge #42          1,738
  TPASA22 Cartridge #28A + Cartridge #28A          1,834
  TPASA23 Cartridge #29A + Cartridge #29A          1,909
  TPASA24 Cartridge #28A + Cartridge #29A          1,872
  TPASA25 Cartridge #23A + Cartridge #23A          1,977
  TPASA26 Cartridge #24A + Cartridge #24A          2,196
  TPASA27 Cartridge #23A + Cartridge #24A          2,086
  TPASA28 Cartridge #14 +  Cartridge #14          1,568
  TPASA29 Cartridge #15 +  Cartridge #15          1,738
  TPASA30 Cartridge #14 +  Cartridge #15          1,653
  TPASA31 Cartridge #14A + Cartridge #14A          1,786
  TPASA32 Cartridge #15A + Cartridge #15A          2,072
  TPASA33 Cartridge #14A + Cartridge #15A          1,929
  TPASA34 Cartridge #36 +  Cartridge #36          1,602
  TPASA35 Cartridge #37 + Cartridge #37          1,738
  TPASA36 Cartridge #36 +  Cartridge #37          1,670
  TPASA37 Cartridge #36A + Cartridge #36A          1,813
  TPASA38 Cartridge #37A + Cartridge #37A          2,066
  TPASA39 Cartridge #36A + Cartridge #37A          1,940
                     -  
                     -  
  1040990 6400/6408 General Purpose Ribbon             620
  1040993 6400/6408 High Contrast Ribbon             620
  1040995 6400/6412 General Purpose Ribbon          1,058
  1040998 6400/6412 High Contrast Ribbon          1,058
  11A3540 23XX/24XX/25XX Standard Yield Black Re-Inking Ribbon 4M characters             446
  11A3550 24XX/25XX HIgh Yield Black Re-Inking Ribbon 8M characters             798
  13L0034 4227 & 4227 Plus Printer Ribbon Black, 15 million characters          1,905
  140109A Lexmark Linea Print Cartridge for the HP Laser Jet 5Si, 5Si MX, 5Si NX, Optra N          5,241
  3070166 4227 & 4227 Plus Printer Ribbon Black, 15 million characters             446
  3070169 Lexmark Linea Print Cartridge for the HP Laser Jet 5Si, 5Si MX, 5Si NX, Optra N             798