หมวดหมู่

ผู้ผลิต

.20-Resize-1f6f1b9353ac9d1e7.jpg

QR-Code-K-Bank450e58b9ea09dbb5.jpg

© easyblocks

ตลับหมึกอิงเจ็ทออริจินัล

ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่นี้

หมวดย่อย

 • BROTHER Update JUNE 18

  วิธีการเลือก Search สินค้า กด Control F แล้วใส่ Code สินค้า หรือ รายละเอียดสินค้า

  PRODUCT รายละเอียดสินค้า ราคา End user รวม VAT แล้ว  

  PRODUCT PRODUCT DESCRIPTION USER PRICE
  (inc.vat)
       
  Consumable : INK JET    
  LC-3617BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2330DW InkBenefit, MFC-J2730DW InkBenefit, MFC-J3530DW InkBenefit, MFC-J3930DW InkBenefit (550 แผ่น ISO 24711)             420
  LC-3617C/M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2330DW InkBenefit, MFC-J2730DW InkBenefit, MFC-J3530DW InkBenefit, MFC-J3930DW InkBenefit (550 แผ่น ISO 24711)             420
  LC-3619XLBK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2330DW InkBenefit, MFC-J2730DW InkBenefit, MFC-J3530DW InkBenefit, MFC-J3930DW InkBenefit (3,000 แผ่น ISO 24711)             730
  LC-3619XLC / XLM / XLY ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2330DW InkBenefit, MFC-J2730DW InkBenefit, MFC-J3530DW InkBenefit, MFC-J3930DW InkBenefit (1,500 แผ่น ISO 24711)             630
  LC-37BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-135C, DCP-150C, MFC-260C (350 แผ่น 5% Coverage in Normal Mode)             570
  LC-37C/M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-135C, DCP-150C, MFC-260C (300 แผ่น 5% Coverage in Normal Mode)             340
  LC-38BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-145C, DCP-165C, MFC-250C, MFC-290C, DCP-375CW, DCP-195C, MFC-295CN (300 แผ่น ISO24711)             540
  LC-38C/M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-145C, DCP-165C, MFC-250C, MFC-290C, DCP-375CW, DCP-195C, MFC-295CN (260 แผ่น ISO24711)             320
  LC-39BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, MFC-J220, MFC-J415W (300 แผ่น ISO24711)             540
  LC-39C/M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, MFC-J220, MFC-J415W (260 แผ่น ISO24711)             320
  LC-40BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW (300 แผ่น ISO24711)             470
  LC-40C/M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW (300 แผ่น ISO24711)             320
  LC-57BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-130C, DCP-330C, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-685CW, MFC-5860CN, MFC-5460CN, MFC-3360C, FAX-1360 (500 แผ่น 5% Coverpage in Normal Mode)             790
  LC-57C/M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-130C, DCP-330C, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-685CW, MFC-5860CN, MFC-5460CN, MFC-3360C, FAX-1360 (400 แผ่น 5% Coverpage in Normal Mode)             450
  LC-67BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-385C, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-5490CN, MFC-5890CN, MFC-6490CW, DCP-6690CW, MFC-6890CDW, MFC-J615W (450 แผ่น ISO24711)             720
  LC-67C/M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-385C, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-5490CN, MFC-5890CN, MFC-6490CW, DCP-6690CW, MFC-6890CDW, MFC-J615W (325 แผ่น ISO24711)             380
  LC-67HYBK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-5890CN, MFC-6490CW, DCP-6690CW, MFC-6890CDW (900 แผ่น ISO24711)           1,140
  LC-67HYC / HYM / HYY ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-5890CN, MFC-6490CW, DCP-6690CW, MFC-6890CDW (750 แผ่น ISO24711)             790
  LC-73BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J6710DW, MFC-J6910DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, MFC-J5910DW (600แผ่น ISO24711)             650
  LC-73C/M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J6710DW, MFC-J6910DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, MFC-J5910DW (600แผ่น ISO24711)             440
  LC-77XLBK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J6710DW, MFC-J6910DW, MFC-J5910DW (2,400แผ่น ISO24711)           1,010
  LC-77XLC / XLM / XLY ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J6710DW, MFC-J6910DW, MFC-J5910DW (1,200แผ่น ISO24711)             670
  LC-563BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2310, MFC-J2510, MFC-J3520, MFC-J3720 (600 แผ่น ISO24711)             420
  LC-563C/M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2310, MFC-J2510, MFC-J3520, MFC-J3720 (600 แผ่น ISO24711)             420
  LC-567XLBK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2310, MFC-J2510 (1,200 แผ่น ISO24711)             520
  LC-565XLC / XLM / XLY ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2310, MFC-J2510, MFC-J3520, MFC-J3720 (1,200 แผ่น ISO24711)             520
  LC-569XLBK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J3520, MFC-J3720 (2,400 แผ่น ISO24711)             630
  LC-539XLBK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-J100, DCP-J105, MFC-J200 (2,400 แผ่น ISO24711)             320
  LC-535 XLC /XLM / XLY ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-J100, DCP-J105, MFC-J200 (1,300 แผ่น ISO24711)             320
  LC-663BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2320, MFC-J2720 (550 แผ่น ISO24711)             420
  LC-663C /M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2320, MFC-J2720 (550 แผ่น ISO24711)             420
  LC-669XLBK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2320, MFC-J2720 (2,400 แผ่น ISO24711)             630
  LC-665XLC / XLM / XLY ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2320, MFC-J2720 (1,200 แผ่น ISO24711)             520
  BT-D60BK ตลับหมึก สีดำ (Dye Ink) สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-T310, DCP-T510W, DCP-T710W, MFC-T810W (6,500 แผ่น ISO24734)             280
  BT-6000BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W, MFC-T800W (6,000 แผ่น ISO24734)             280
  BT-5000C ตลับหมึก สีฟ้า สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W, MFC-T800W (5,000 แผ่น ISO24734)             230
  BT-5000M ตลับหมึก สีชมพู สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W, MFC-T800W (6,000 แผ่น ISO 24734)             230
  BT-5000Y ตลับหมึก สีเหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W, MFC-T800W (6,000 แผ่น ISO24734)             230

 • CANON Update JUNE 18

  วิธีการเลือก Search สินค้า กด Control F แล้วใส่ Code สินค้า หรือ รายละเอียดสินค้า     

   

  ITEM Model END USER
     
  GI-790BK G1000,G2000,G3000              280
  GI-790C G1000,G2000,G3000              280
  GI-790M G1000,G2000,G3000              280
  GI-790Y G1000,G2000,G3000              280
  PGI-2700PBK# MB5370,MB5070,iB4070              823
  PGI-2700C# MB5370,MB5070,iB4070              599
  PGI-2700M# MB5370,MB5070,iB4070              599
  PGI-2700Y# MB5370,MB5070,iB4070              599
  PGI-2700PBK-XL MB5370,MB5070,iB4070           1,360
  PGI-2700C-XL MB5370,MB5070,iB4070              933
  PGI-2700M-XL MB5370,MB5070,iB4070              933
  PGI-2700Y-XL MB5370,MB5070,iB4070              933
  PGI-29C PIXMA Pro.1           1,307
  PGI-29Y PIXMA Pro.1           1,307
  PGI-29M PIXMA Pro.1           1,307
  PGI-29PM PIXMA Pro.1           1,307
  PGI-29PC PIXMA Pro.1           1,307
  PGI-29MBK PIXMA Pro.1           1,307
  PGI-29PBK PIXMA Pro.1           1,307
  PGI-29DGY PIXMA Pro.1           1,307
  PGI-29GY PIXMA Pro.1           1,307
  PGI-29LGY PIXMA Pro.1           1,307
  PGI-29CO PIXMA Pro.1           1,307
  PGI-29R PIXMA Pro.1           1,307
  PGI-72MBK PIXMA PRO.10              617
  PGI-72PBK PIXMA PRO.10              617
  PGI-72C PIXMA PRO.10              617
  PGI-72M PIXMA PRO.10              617
  PGI-72Y PIXMA PRO.10              617
  PGI-72PC PIXMA PRO.10              617
  PGI-72PM PIXMA PRO.10              617
  PGI-72GY PIXMA PRO.10              617
  PGI-72R PIXMA PRO.10              617
  PGI-72CO PIXMA PRO.10              617
  CLI-42BK PIXMA PRO.100              649
  CLI-42C PIXMA PRO.100              649
  CLI-42M PIXMA PRO.100              649
  CLI-42Y PIXMA PRO.100              649
  CLI-42PC PIXMA PRO.100              649
  CLI-42PM PIXMA PRO.100              649
  CLI-42CY PIXMA PRO.100              649
  CLI-42LGY PIXMA PRO.100              649
  PG-750BK iP7270/MG5570/5470/6470/6370/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770              627
  PG-750XLBK iP7270/MG5570/5470/6470/6370/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770              789
  PGI-755PGBK-XXL MX727/MX927/IX6770/6870                                                                       1,042
  CLI-751C iP7270/MG5570/5470/6470/6370/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770              523
  CLI-751M iP7270/MG5570/5470/6470/6370/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770              523
  CLI-751Y iP7270/MG5570/5470/6470/6370/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770              523
  CLI-751BK iP7270/MG5570/5470/6470/6370/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770              523
  CLI-751GY iP7270/MG5570/5470/6470/6370/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770              523
  CLI-751XLC iP7270/MG5570/5470/6470/6370/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770              679
  CLI-751XLM iP7270/MG5570/5470/6470/6370/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770              679
  CLI-751XLY iP7270/MG5570/5470/6470/6370/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770              679
  CLI-751XLBK iP7270/MG5570/5470/6470/6370/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770              679
  CLI-751XLGY iP7270/MG5570/5470/6470/6370/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770              679
  PG-745BK MG2470/MG2570/iP2870              518
  PG-745XL MG2470/MG2570/iP2870              754
  CL-746CL MG2470/MG2570/iP2870              795
  CL-746XL MG2470/MG2570/iP2870           1,047
  PG-745S iP2870S/iP2570s              302
  CL-746S iP2870S/iP2570s              451
  PGI-7BK   MX7600 , IX7000              593
  PGI-9CLEAR   MX7600 , IX7000 , MP600R              735
  PGI-9MBK PRO9500 / MKII              565
  PGI-9PBK PRO9500 , MK II , MX7600 , iX7000              565
  PGI-9C PRO9500 , MK II , MX7600 , iX7000              565
  PGI-9M PRO9500 , MK II , MX7600 , iX7000              565
  PGI-9Y PRO9500 , MK II , MX7600 , iX7000              565
  PGI-9PC PRO9500 / MKII              565
  PGI-9PM PRO9500 / MKII              565
  PGI-9R PRO9500 / MKII              565
  PGI-9G PRO9500 / MKII              565
  PGI-9GY PRO9500 / MKII              565
  PGI-5BK IP3300/3500/4200/4300/4500/5200/5200R/5300/LX4000/5000              642
  CLI-8BK i9950/iP4200/4300/4500/5200/5200r/5300/6600D/6700D              563
  CLI-8C i9950/iP3300/3500/4200/4300/4500/5200/5200r/5300/6600D/LX4000/5000              548
  CLI-8M i9950/iP3300/3500/4200/4300/4500/5200/5200r/5300/6600D/LX4000/5000              548
  CLI-8Y i9950/iP3300/3500/4200/4300/4500/5200/5200r/5300/6600D/LX4000/5000              548
  CLI-8-PC i9950/iP6600D/6700D/MP970/Pro9000/9000 MK II              548
  CLI-8-PM i9950/iP6600D/6700D/MP970/Pro9000/9000 MK II              548
  CLI-8R i9950/Pro9000/9000 MK II              548
  CLI-8G i9950/Pro9000/9000 MK II              548
  CLI-8CMY-VALUE PACK CLI-8C,M,Y           1,510
  PGI-820BK iP3680/4680/4760/MP545/558/568/628/638/648/988/996/MX868/876              477
  CLI-821BK iP3680/4680/4760/MP545/558/568/628/638/648/988/996/MX868/876              453
  CLI-821C iP3680/4680/4760/MP545/558/568/628/638/648/988/996/MX868/876              453
  CLI-821M iP3680/4680/4760/MP545/558/568/628/638/648/988/996/MX868/876              453
  CLI-821Y iP3680/4680/4760/MP545/558/568/628/638/648/988/996/MX868/876              453
  CLI-821GY MP996              453
  PGI-725BK iP4870/MG5170/5270/5370/6170/6270/8170/8270/MX886/897/IX6560              477
  PGI-725BK-TWIN PGI-725BK x 2 pcs.              824
  CLI-726BK iP4870/MG5170/5270/5370/6170/6270/8170/8270/MX886/897/IX6560              452
  CLI-726C iP4870/MG5170/5270/5370/6170/6270/8170/8270/MX886/897/IX6560              452
  CLI-726M iP4870/MG5170/5270/5370/6170/6270/8170/8270/MX886/897/IX6560              452
  CLI-726Y iP4870/MG5170/5270/5370/6170/6270/8170/8270/MX886/897/IX6560              452
  CLI-726GY iP4870/MG5170/5270/5370/6170/6270/8170/8270/MX886/897/IX6560              452
  CLI-726-VALUE CLI-726 C/M/Y/K           1,569
  PG-40BK iP1200/1600/1700/1880/1980/2200/2580/2680              815
  CL-41 iP1200/1600/1700/1880/1980/2200/2580/2680/6210D/6220D/6320D              992
  PG-40BK+CL-41CO PG-40 + CL-41           1,617
  PG-830BK   iP1880/iP2580/MP145/MP228/MP460/MP476/MX308/MX318              610
  CL-831CO   iP1880/iP2580/MP145/MP228/MP460/MP476/MX308/MX318              768
  PGI-35BK   Ip100 / iP100 w battery / 110              426
  CLI-36CO   Ip100 / iP100 w battery / 110              638
  PG-810XL iP2770/2772/MP245/258/287/486/496/467/MX328/338/347/357/366/416/426              770
  CL-811XL iP2770/2772/MP245/258/287/486/496/467/MX328/338/347/357/366/416/426              937
  PG-810  iP2770/2772/MP245/258/287/486/496/467/MX328/338/347/357/366/416/426              640
  CL-811 iP2770/2772/MP245/258/287/486/496/467/MX328/338/347/357/366/416/426              816
  PG-88            E500 / E510 / E600 / E610              409
  CL-98             E500 / E510 / E600 / E610              514
  PG-47 E400 / E460                                                                      281
  CL-57 E400 / E460                                                                      504
  PG-89 E560                                                                        409
  CL-99 E560                                                                     514
  PG-740                MG2170/2270/3170/3570/4170/4270/MX377/397/437/457/517/527/537              518
  PG-740XL            MG2170/2270/3170/3570/4170/4270/MX377/397/437/457/517/527/537              784
  CL-741                MG2170/2270/3170/3570/4170/4270/MX377/397/437/457/517/527/537              791
  CL-741XL             MG2170/2270/3170/3570/4170/4270/MX377/397/437/457/517/527/537           1,194
  PG-740+CL-741 PG-740 + CL-741           1,203
  BCI-6 BK I905D/950D/965/990/I9100/iP4000/4000R/5000/6000D/8500/MP760/780              387
  BCI-6 C I905D/950D/965/990/I9100/iP3000/iP4000/4000R/5000/6000D/8500/MP760/780              387
  BCI-6 M I905D/950D/965/990/I9100/iP3000/iP4000/4000R/5000/6000D/8500/MP760/780              387
  BCI-6 Y I905D/950D/965/990/I9100/iP3000/iP4000/4000R/5000/6000D/8500/MP760/780              387
  BCI-6 PC I905D/950D/965/990/I9100/iP6000/8500              387
  BCI-6 PM I905D/950D/965/990/I9100/iP6000/8500              387
  BCI-6 R I990/iP8500              387
  BCI-6 G iP8500              387
  BCI-3E BK BJC-3000/6000/S450/4500/S600/6300/520/520D              487
  BCI-3E C BJC-3000/6000/S450/4500/S600/6300/520/520D              389
  BCI-3E M BJC-3000/6000/S450/4500/S600/6300/520/520D              389
  BCI-3E Y BJC-3000/6000/S450/4500/S600/6300/520/520D              389
  PGI-770PGBK MG5770/MG7770              627
  CLI-771BK MG5770/MG7770              523
  CLI-771C MG5770/MG7770              523
  CLI-771M MG5770/MG7770              523
  CLI-771Y MG5770/MG7770              523
  CLI-771GY MG5770/MG7770              523
  PGI-770PGBK-XL MG5770/MG7770              789
  CLI-771BK-XL MG5770/MG7770              679
  CLI-771C-XL MG5770/MG7770              679
  CLI-771M-XL MG5770/MG7770              679
  CLI-771Y-XL MG5770/MG7770              679
  CLI-771GY-XL MG5770/MG7770              679

 • EPSON Update JUNE 18

  วิธีการเลือก Search สินค้า กด Control F แล้วใส่ Code สินค้า หรือ รายละเอียดสินค้า STOCK CODE DESCRIPTION Price +VAT

  ORDER CODE DESCRIPTION  MSRP 
       VAT 
  TO07091BK Black ctrg/CSIC - ESPht870,875DC,1270,790,890,895,1290,915,900         850
  TO09091CO Color ctrg/CSIC - ESPht1270,1290,900       1,250
  TO34190 Photo Black Ink Cartridge for SP2100-pigment CSIC         570
  TO34290 Cyan Ink Cartridge for SP2100-pigment CSIC         570
  TO34390 Magenta Ink Cartridge for SP2100-pigment CSIC         570
  TO34490 Yellow Ink Cartridge for SP 2100-pigment CSIC         570
  TO34590 Light Cyan Ink Cartridge for SP2100-pigment CSIC         570
  TO34690 Light Magenta Ink Cartridge for SP2100-pigment CSIC         570
  TO34790 Light Black Ink Cartridge for SP2100-pigment CSIC         570
  TO34890 Matte Black Ink Cartridge for SP2100-pigment CSIC         570
  TO38190BK Black Ink Cartridge for Stylus C41/43 SX/UX, C45, CX1500  - dye CSIC         540
  TO38191BK Double pack-Black Ink Cartridge for Stylus C41/43 SX/UX, C45, CX1500 - dye CSIC       1,030
  TO39090CO Color Ink Cartridge for Stylus C41/43 SX/UX, C45, CX1500 - dye CSIC         770
  TO42290 Cyan Ink Cartridge for Stylus C82/CX5100/CX5300 - pigment CSIC         650
  TO42390 Magenta Ink Cartridge for Stylus C82/CX5100/CX5300 - pigment CSIC         650
  TO42490 Yellow Ink Cartridge for Stylus C82/CX5100/CX5300 - pigment CSIC         650
  TO46190BK Black Ink Cartridge for Stylus C63/C83, CX6500/4500/3500, C65 - pigment CSIC         640
  TO47290CY Cyan Ink Cartridge for Stylus C63/C83, CX6500/4500/3500, C65 - pigment CSIC         380
  TO47390MA Magenta Ink Cartridge for Stylus C63/C83, CX6500/4500/3500, C65 - pigment CSIC         380
  TO47490YE Yellow Ink Cartridge for Stylus C63/C83, CX6500/CX4500/3500, C65 - pigment CSIC         380
  TO49190 Black Ink Cartridge SP R210/R310/RX510/RX630/R230/R350/RX650         550
  TO49290 Cyan Ink Cartridge SP R210/R310/RX510/RX630/R230/R350/RX650         550
  TO49390 Magenta Ink Cartridge SP R210/R310/RX510/RX630/R230/R350/RX650         550
  TO49490 Yellow Ink Cartridge SP R210/R310/RX510/RX630/R230/R350/RX650         550
  TO49590 Light Cyan Ink Cartridge SP R210/R310/RX510/RX630/R230/R350/RX650         550
  TO49690 Light Magenta Ink Cartridge SP R210/R310/RX510/RX630/R230/R350/RX650         550
  TO56190 Black Ink Cartridge for RX530, R250 - dye CSIC         470
  TO56290 Cyan Ink Cartridge for RX530, R250 - dye CSIC         470
  TO56390 Magenta Ink Cartridge for RX530, R250 - dye CSIC         470
  TO56490 Yellow Ink Cartridge for RX530, R250 - dye CSIC         470
  TO63190 Black Ink Cartridge-Std capacity for CX470/CX4100/CX3700/C87/C67 - DFP pigment CSIC         440
  TO63290 Cyan Ink Cartridge for CX470/CX4100/CX3700/C87/C67 - DFP pigment CSIC         380
  TO63390 Magenta Ink Cartridge for CX470/CX4100/CX3700/C87/C67 - DFP pigment CSIC         380
  TO63490 Yellow Ink Cartridge for CX470/CX4100/CX3700/C87/C67 - DFP pigment CSIC         380
  TO76190 Black Ink Cartridge C58, CX2800 - Dye (SSS)         250
  TO76290 Cyan  Ink Cartridge C58, CX2800 - Dye (SSS)         250
  TO76390 Magenta Ink Cartridge C58, CX2800 - Dye (SSS)         250
  TO76490 Yellow Ink Cartridge C58, CX2800 - Dye (SSS)         250
  T103190 Black ink cartirdge - T40W,TX550W, TX600FW         900
  T103290 Cyan ink cartirdge - T30, T40W, TX600FW,T1100DFP2 (ASM, S size)         550
  T103390 Magenta ink cartirdge - T30, T40W, TX600FW,T1100DFP2 (ASM, S size)         550
  T103490 Yellow ink cartirdge - T30, T40W, TX600FW,T1100DFP2 (ASM, S size)         550
  T104190 Black ink cartirdge - C110, CX73/8300, TX200, TX400, T1100,TX600FW, T30 - Pigment High cap         700
  T105190 Black ink cartirdge - T10,T11,T20E,TX200,T30,T40W,TX510FN,TX220, TX400,T13,TX121, TX300F - Pigment         440
  T105290 Cyan ink cartirdge - T10,T11,T20E,TX200, T30, T40W,TX510FN,TX220, TX400,T13,TX121, TX300F - Pigment          440
  T105390 Magenta ink cartirdge - T10,T11,T20E,TX200,T30,T40W,TX510FN, TX220,TX400, T13,TX121,TX300F - Pigment          440
  T105490 Yellow ink cartirdge - T10,T11,T20E,TX200,T30,T40W,TX510FN, TX220,TX400, T13, TX121,TX300F - Pigment          440
  T107190 Black ink cartirdge - T10, T11, T20E - Pigment         250
  T107290 Cyan ink cartirdge - T10, T11, T20E - Pigment          250
  T107390 Magenta ink cartirdge - T10, T11, T20E - Pigment          250
  T107490 Yellow ink cartirdge - T10, T11, T20E - Pigment          250
  T112190 Black ink cartridge -  R270, R290, R390, RX590, TX700W,TX720WD - Std cap         630
  T112290 Cyan ink cartridge -  R270, R290, R390, RX590, TX700W,TX720WD - Std cap         630
  T112390 Magenta ink cartridge -  R270, R290, R390, RX590, TX700W,TX720WD - Std cap         630
  T112490 Yellow ink cartridge -  R270, R290, R390, RX590, TX700W,TX720WD - Std cap         630
  T112590 Light Cyan ink cartridge -  R270, R290, R390, RX590, TX700W,TX720WD - Std cap         630
  T112690 Light Magenta ink cartridge -  R270, R290, R390, RX590,TX700W, TX720WD - Std cap         630
  T122100 Black Ink Cartridge - T60, SP1390 - Dye          380
  T122200 Cyan Ink Cartridge - T60, SP1390 - Dye          380
  T122300 Magenta Ink Cartridge - T60, SP1390 - Dye          380
  T122400 Yellow Ink Cartridge - T60, SP1390 - Dye          380
  T122500 Light Cyan Ink Cartridge - T60, SP1390 - Dye          380
  T122600 Light Magenta Ink Cartridge - T60, SP1390 - Dye          380
  T137193 Mono IJ - Blackx2 (TBS, L size) K100/K200/K300-2K         860
  T141190 Black Ink Cartridge ME32, ME320,ME620F,MEO535,ME900WD, ME960FWD, ME82WD,WF3011,WF-3521,WF-7011,WF-7511         290
  T141290 Cyan Ink Cartridge ME32, ME320,ME620F,MEO535,ME900WD, ME960FWD, ME82WD,WF3011, WF-3521,WF-7011, WF-7511         400
  T141390 Magenta Ink Cartridge ME32, ME320,ME620F,MEO535,ME900WD, ME960FWD, ME82WD,WF3011, WF-3521,WF-7011, WF-7511         400
  T141490 Yellow Ink Cartridge ME32, ME320,ME620F,MEO535,ME900WD, ME960FWD, ME82WD,WF3011, WF-3521,WF-7011, WF-7511         400
  T143190 Black Ink Cartridge - BIX2 (TBS, L size)ME900WD, ME960FWD, ME82WD,WF3011, WF-3521,WF-7011, WF-7511         540
  T143290 Cyan Ink Cartridge - DFP2 (TBS, S size)ME900WD, ME960FWD,ME82WD,WF3011, WF-3521,WF-7011, WF-7511         550
  T143390 Magenta Ink Cartridge - DFP2 (TBS, S size)ME900WD, ME960FWD,ME82WD,WF3011, WF-3521,WF-7011, WF-7511         550
  T143490 Yellow Ink Cartridge - DFP2 (TBS, S size)ME900WD, ME960FWD,ME82WD,WF3011, WF-3521,WF-7011, WF-7511         550
  T166190 Black Standard Capacity Ink Cartridge ME10/101-Dye         180
  T166290 Cyan Standard Capacity Ink Cartridge ME10/101-Dye         320
  T166390 Magenta Standard Capacity Ink Cartridge ME10/101-Dye         320
  T166490 Yellow Standard Capacity Ink Cartridge ME10/101-Dye         320
  T167190 Black High Capacity Ink Cartridge ME10/101-Dye         320
  T188190 BLACK HIGH CAP WF7111/7611       1,490
  T188290 CYAN STD WF7111/7611         950
  T188390 MAGENTA STD WF7111/7611         950
  T188490 YELLOW STD WF7111/7611         950
  T190190 Black Standard Capacity Ink Cartridge ME301, WF-2528,WF-2538-Pigment         330
  T190290 Cyan Standard Capacity Ink Cartridge ME301, WF-2528,WF-2538-Pigment         440
  T190390 Magenta Standard Capacity Ink Cartridge ME301, WF-2528,WF-2538-Pigment         440
  T190490 Yellow Standard Capacity Ink Cartridge ME301, WF-2528,WF-2538-Pigment         440
  T191190 Black High Capacity Ink Cartridge ME301, WF-2528,WF-2538-Pigment         500
  T585290 PicturePack for PictureMate 210/250       1,290
  T616100 Standard Capacity Black Ink Cartridge B300/ B310N/B500DN/ B510DN (3K)       1,590
  T616200 Standard Capacity Cyan Ink Cartridge B300/ B310N/B500DN/ B510DN (3.5K)       2,000
  T616300 Standard Capacity Magenta Ink Cartridge B300/ B310N/B500DN/ B510DN (3.5K)       2,000
  T616400 Standard Capacity Yellow Ink Cartridge B300/ B310N/B500DN/ B510DN (3.5K)       2,000
  T617100 High Capacity Black Ink Cartridge B500DN/ B510DN (4K)       2,000
  T617200 High Capacity Cyan Ink Cartridge B500DN/ B510DN (7K)       2,300
  T617300 High Capacity Magenta Ink Cartridge B500DN/ B510DN (7K)       2,300
  T617400 High Capacity Yellow Ink Cartridge B500DN/ B510DN (7K)       2,300
  T618100 Extra High Capacity Black Ink Cartridge B500DN/ B510DN (8K)       2,700
  T619000 Maintenance Box B300/ B310N/B500DN/ B510DN (35K)         690
  T664100 Black 70ml ink bottle L100/L110/L200/L210/L300/L350/L355/L550/ L1300  (4K)         250
  T664200 Cyan 70ml ink bottle L100/L110/L200/L210/L300/L350/L355/L550 (6.5K)         250
  T664300 Magenta 70ml ink bottle L100/L110/L200/L210/L300/L350/L355/L550 (6.5K)         250
  T664400 Yellow 70ml ink bottle L100/L110/L200/L210/L300/L350/L355/L550 (6.5K)         250
  T673100 Black 70ml ink bottle L800 (1.8K-4R)         450
  T673200 Cyan 70ml ink bottle L800 (1.8K-4R)         450
  T673300 Magenta 70ml ink bottle L800 (1.8K-4R)         450
  T673400 Yellow 70ml ink bottle L800 (1.8K-4R)         450
  T673500 Light Cyan 70ml ink bottle L800 (1.8K-4R)         450
  T673600 Light Magenta 70ml ink bottle L800 (1.8K-4R)         450
  T671000 Maintainance box  WORKFORCE PRO WP-4011/4511/4521 (50K)       1,100
  T671100 Maintenance Box  WORKFORCE PRO 3011/3521 (35K)       1,100
  T677190 High Capacity Black WORKFORCE PRO WP-4011/4511/4521 (3.4K)       1,900
  T678190 Standard Capacity Black WORKFORCE PRO WP-4011/4511/4521 (2.4K)       1,690
  T678290 High Capacity Cyan WORKFORCE PRO WP-4011/4511/4521 (1.2K)         770
  T678390 High Capacity Magenta WORKFORCE PRO WP-4011/4511/4521 (1.2K)         770
  T678490 High Capacity yellow WORKFORCE PRO WP-4011/4511/4521 (1.2K)         770
  T774100 Black pigment ink bottle M100,M200 (6K) 140ML         590

 • HP Inkjet Update JUNE '18

  วิธีการเลือก Search สินค้า กด Control F แล้วใส่ Code สินค้า หรือ รายละเอียดสินค้า

  StockCode ProductDescription  SRP (INC.VAT) 
  N9K01A HP INK 65 TRI-COLOR                            530
  N9K02A HP INK 65 BLACK                            510
  N9K03A HP INK 65XL TRI-COLOR                         1,230
  N9K04A HP INK 65XL BLACK                         1,040
  51645A DESKJET 800CXI, 850C, 870CXI, 1600C (BK)                         1,600
  C1823D#23 DESKJET 720C, 30ML (CO)                         1,960
  C2P05A# HP 62XL Black Ink Cartridge                         1,530
  C2P07A# HP 62XL Tri-color Ink Cartridge                         1,710
  C2P23A HP 934XL BLACK INK CARTRIDGE FOR OJ PRO 6830                         1,090
  C2P24A HP 935XL CYAN INK CARTRIDGE FOR OJ PRO 6830                            740
  C2P25A HP 935XL MAGENTA INK CARTRIDGE FOR OJ PRO 6830                            740
  C2P26A HP 935XL YELLOW INK CARTRIDGE FOR OJ PRO 6830                            740
  C4810A HP 11 BLACK PRINTHEAD, 8ml/2200,2500                         1,800
  C4811A HP 11 CYAN PRINTHEAD, 8ml/2200, 2500                         1,800
  C4812A HP 11 MAGENTA PRINTHEAD, 8ml/2200, 2500                         1,800
  C4813A HP 11 YELLOW PRINTHEAD, 8ml/2200, 2500                         1,800
  C4836A PORTER 10PS/20PS/50PS CP1700 (CY)                         1,760
  C4837A PORTER 10PS/20PS/50PS CP1700 (MA)                         1,760
  C4838A PORTER 10PS/20PS/50PS CP1700 (Y)                         1,760
  C4844A DESIGNJET500/800 COPYCC800PS CP1700                         1,670
  C4906A Ink Cartridge HP Officejet 940XL Black,                         1,690
  C4907A HP 940XL Cyan Officejet Ink Cartridge                         1,170
  C4908A HP 940XL Magenta Officejet Ink Cartridge                         1,170
  C4909A HP 940XL Yellow Officejet Ink Cartridge                         1,170
  C4936A HP 18 BLACK INK CARTRIDGE                            980
  C4937A HP 18 CYAN INK CARTRIDGE                            740
  C4938A HP 18 MAGENTA INK CARTRIDGE                            740
  C4939A HP 18 YELLOW INK CARTRIDGE                            740
  C6578D#78 DESKJET 970CXI (CO)                         1,700
  C6615D#15 DESKJET 810C, 840C, (BK)                         1,520
  C6656A DESKJET 450/5550 BK 19ml                         1,070
  C6657A DESKJET 450/5550 CO 17ml                         1,780
  C8721W HP 02 AP BLACK,DESKJET,OFFICEJET,SCANNER,PHOTOSMART                            970
  C8727A DESKJET 3420/3325 BK 10ml                            980
  C8765W HP 94 BLACK INJET PRINT CATRIDGE (11ml)                         1,080
  C8766W HP 95 TRI-COLOR INJET PRINT CARTRIDGE (7ml)                         1,300
  C8767W HP 96 BLACK INJET PRINT CARTRIDGE (21ml)                         1,620
  C8771W HP 02 AP CYAN,DESKJET,OFFICEJET,SCANNER,PHOTOSMART                            520
  C8772W HP 02 AP Magenta,Deskjet,OfficeJet,Scanner,Photosmart                            520
  C8773W HP 02 AP Yellow,Deskjet,OfficeJet,Photosmart,Scanner                            520
  C8774W HP 02 AP Light Cyan,Deskjet,Officejet,Scanner,Photosmart                            520
  C8775W HP 02 AP Light Magenta,Deskjet,OfficeJet,Scanner,Photosmart                            520
  C9351A HP 21 Black Inkjet Cartridge with PSC1410/1402                            780
  C9352A HP 22 Tricolor Inkjet Printer Cartridge wich PSC1410/1402                            890
  C9361W HP 93 Tricolor AP Inkjet Cartridge                         1,040
  C9362W HP 92 AP Black Inkjet Cartridge                            740
  C9363W HP 97 TRI-COLOR INKJET PRINT CARTRIDGE (14ml)                         1,800
  C9364W HP 98 AP BLACK INKJET PRINT CARTRIDGE                            900
  C9391A HP 88 LARGE CYAN INK CARTRIDGE                         1,230
  C9392A HP 88 LARGE MAGENTA INK CARTRIDGE                         1,230
  C9393A HP 88 LARGE YELLOW INK CARTRIDGE                         1,230
  C9396A HP 88 LARGE BLACK INK CARTRIDGE                         1,800
  CB315A HP 900 TRI-COLOUR PRINT CARTRIDGE                            420
  CB316W HP 564 Black Ink Cartridge PRINT 250 PAGES                            530
  CB317W HP 564 Photo Black Dye PRINT 130 PHOTOS                            440
  CB318W HP 564 Cyan Dye PRINT 300 PAGES                            440
  CB319W HP 564 Magenta Dye PRINT 300 PAGES                            440
  CB320W HP 564 Yellow Dye PRINT 300 PAGES                            440
  CB322W HP 564 XL Photo Black Dye PRINT 290 PHOTOS                            840
  CB323W HP 564 XL Cyan Dye PRINT 750 PAGES                            840
  CB324W HP 564 XL Magenta Dye PRINT 750 PAGES                            840
  CB325W HP 564 XL Yellow Dye PRINT 750 PAGES                            840
  CB335W HP 74 BLACK INKJET PRINT CARTRIDGE                            790
  CB336W HP 74XL Black Inkjet Print Cartridge                         1,620
  CB337W HP 75 TRI-COLOUR INKJET PRINT CARTRIDGE                            910
  CB338W HP 75XL Tricolor Inkjet Print Cartridge                         1,800
  CC630A HP 21/22 INKJET COMBO PACK                         1,410
  CC640W HP 60 Black Ink Cartridge PRINT 200 PAGES                            740
  CC641W HP 60XL Black Ink Cartridge PRINT 600 PAGES                         1,550
  CC643W HP 60 Tri-color Ink Cartridge PRINT 165 PAGES                            890
  CC644W HP 60XL Tri-color Ink Cartridge PRINT 440 PAGES                         1,810
  CC653A HP Officejet 901 Black Ink Cartridge                            710
  CC654A HP Officejet 901xl Black Ink Cartridge                         1,260
  CC656A HP Officejet 901 Tri-color Ink Cartridge                         1,080
  CC660A HP 702 Black Inkjet Print Cartridge                         1,230
  CD887A HP Deskjet 703 Black Ink Cartridge                            390
  CD888A HP Deskjet 703 Color Ink Cartridge                            390
  CD971A HP 920 Black Officejet Ink Cartridge                            890
  CD972A HP 920XL Cyan Officejet Ink Cartridge                            670
  CD973A HP 920XL Magenta Officejet Ink Cartridg                            670
  CD974A HP 920XL Yellow Officejet Ink Cartridge                            670
  CD975A HP 920XL Black Officejet Ink Cartridge                         1,350
  CH561W HP 61 BLACK INK CARTRIDGE                            670
  CH562W HP 61 TRI-COLOR INK CARTRIDGE                            850
  CH563W HP 61XL BLACK INK CARTRIDGE                         1,240
  CH564W HP 61XL TRI-COLOR INK CARTRIDGE                         1,360
  CN045A HP 950XL BLACK OFFICEJET INK PRO 8100, 8600, 8600 PLUS                         1,600
  CN046A HP 951XL CYAN OFFICEJET INK PRO 8100, 8600, 8600 PLUS                         1,190
  CN047A HP 951XL MAGENTA OFFICEJET INK PRO 8100, 8600, 8600 PLUS                         1,190
  CN048A HP 951XL YELLOW OFFICEJET INK PRO 8100,8600,8600PLUS                         1,190
  CN053A HP 932XL BLACK OFFICEJET INK CARTRIDGE (1,000 PAGES)                         1,500
  CN054A HP 933XL CYAN OFFICEJET INK CARTRIDGE (825 PAGES)                            740
  CN055A HP 933XL MAGENTA OFFICEJET INK CARTRIDGE (825 PAGES)                            740
  CN056A HP 933XL YELLOW OFFICEJET INK CARTRIDGE (825 PAGES)                            740
  CN684W HP 564XL BLACK INK CARTRIDGE PRINT 550 PAGES                            920
  CN692A HP 704 BLACK INK CARTRIDGE                            390
  CN693A HP 704 TRI-COLOR INK CARTRIDGE                            390
  CR311A HP 61INK CARTRIDGE COMBO PACK, BACK 190PAGE,COLOR165PAGE                         1,290
  CZ107A HP 678 BLACK INK CARTRIDGES                            390
  CZ108A HP 678 TRI-COLOR INK CARTRIDGES                            390
  CZ121A HP 685 BLACK INK CARTRIDGES                            390
  CZ122A HP 685 CYAN INK CARTRIDGE                            260
  CZ123A HP 685 MAGENTA INK CARTRIDGES                            260
  CZ124A HP 685 YELLOW INK CARTRIDGES                            260
  CZ637A HP 46 BLACK INK CARTRIDGE                            430
  CZ638A HP 46 TRI-COLOR INK CARTRIDGE                            430
  F6U61AA HP 63 TRI-COLOR INK CARTRIDGES                            850
  F6U62AA HP 63 BLACK INK CARTRIDGES                            670
  F6U63AA HP 63XL TRI-COLOR INK CARTRIDGES                         1,360
  F6U64AA HP 63XL BLACK INK CARTRIDGES                         1,240
  F6V26AA HP 680 TRI-COLOR INK ADVANTAGE CARTRIDGES                            390
  F6V27AA HP 680 BLACK INK ADVANTAGE CARTRIDGES                            390
  F6V32A HP 703 INK CARTRIDGE COMBO PACK BLACK/TRICOLOR                             680
  F6V33A HP 704 INK CARTRIDGE COMBO PACK BLACK/TRICOLOR                             680
  L0S63A HP 955XL CYAN ORIGINAL INK CRTRIDGE                         1,200
  L0S66A HP 955XL MAGENTA ORIGINAL INK CRTRIDGE                         1,200
  L0S69A HP 955XL YELLOW ORIGINAL INK CRTRIDGE                         1,200
  L0S72A HP 955XL BLACK ORIGINAL INK CRTRIDGE                         1,630
  M0H54A HP ORIGINAL INK BOTTLE GT52 CYAN                            250
  M0H55A HP ORIGINAL INK BOTTLE GT52 MAGENTA                            250
  M0H56A HP ORIGINAL INK BOTTLE GT52 YELLOW                            250
  M0H57A HP ORIGINAL INK BOTTLE GT51 BLACK                            250
  T6M05A HP 905XL Cyan Original Ink Cartridge                            700
  T6M09A HP 905XL Magenta Original Ink Cartridge                            700
  T6M13A HP 905XL Yellow Original Ink Cartridge                            700
  T6M17A HP 905XL Black Original Ink Cartridge                         1,190
  L0R42A HP 959XL BLACK ORIGINAL INK CRTRIDGE                         1,970
  CN625A HP 970XL BLACK OFFICEJET INK CARTRIDGE (9,200 PAGES)                         5,370
  CN626A HP 971XL CYAN OFFICEJET INK CARTRIDGE (6,600 PAGES)                         5,310
  CN627A HP 971XL MAGENTA OFFICEJET INK CARTRIDGE (6,600 PAGES)                         5,310
  CN628A HP 971XLYELLOW OFFICEJET INK CARTRIDGE (6,600 PAGES)                         5,310
  D8J07A HP INK 980 CYAN                         3,630
  D8J08A HP INK 980 MAGENTA                         3,630
  D8J09A HP INK 980 YELLOW                         3,630
  D8J10A HP INK 980 BLACK                         4,240
  J3M68A HP 981A Cyan Original PageWide Cartridge                         4,150
  J3M69A HP 981A Magenta Original PageWide Crtg                         4,150
  J3M70A HP 981A Yellow Original PageWide Crtg                         4,150
  J3M71A HP 981A Black Original PageWide Crtg                         2,850
  L0S00A HP 975X CYAN ORIGINAL PAGEWIDE CRTRIDGE                         5,680
  L0S03A HP 975X MAGENTA ORIGINAL PAGEWIDE CRTRIDGE                         5,680
  L0S06A HP 975X YELLOW ORIGINAL PAGEWIDE CRTRIDGE                         5,680
  L0S09A HP 975X BLACK ORIGINAL PAGEWIDE CRTRIDGE                         5,910
  L0R09A HP 981X Cyan Original PageWide Crtg                         5,490
  L0R10A HP 981X Magenta Original PageWide Crtg                         5,490
  L0R11A HP 981X Yellow Original PageWide Crtg                         5,490
  L0R12A HP 981X Black Original PageWide Crtg                         4,050
  L0R13A HP 981Y Cyan Original PageWide Crtg                         8,050
  L0R14A HP 981Y Magenta Original PageWide Crtg                         8,050
  L0R15A HP 981Y Yellow Original PageWide Crtg                         8,050
  L0R16A HP 981Y Black Original PageWide Crtg                         6,190

 • HP Inkjet LF Update JUNE '18

  วิธีการเลือก Search สินค้า กด Control F แล้วใส่ Code สินค้า หรือ รายละเอียดสินค้า PRODUCT รายละเอียดสินค้า ราคา End user รวม VAT แล้ว

  Part No. Description  END USER PRICE (EX. VAT) 
  B3P19A HP 727 130-ml Cyan Designjet Ink Cartridge                     2,626
  B3P20A HP 727 130-ml Magenta Designjet Ink Cartridge                     2,626
  B3P21A HP 727 130-ml Yellow Designjet Ink Cartridge                     2,626
  B3P23A HP 727 130-ml Photo Black Designjet Ink Cartridge                     2,626
  B3P24A HP 727 130-ml Gray Designjet Ink Cartridge                     2,626
  B6X99A HP 771B 775ml Matte Black Ink Cartridge                     9,439
  B6Y00A HP 771B 775ml Chrmtc Red Ink Cartridge                     9,439
  B6Y01A HP 771B 775ml Magenta Ink Cartridge                     9,439
  B6Y02A HP 771B 775ml Yellow Ink Cartridge                     9,439
  B6Y03A HP 771B 775ml Lt Magenta Ink Cartridge                     9,439
  B6Y04A HP 771B 775ml Light Cyan Ink Cartridge                     9,439
  B6Y05A HP 771B 775ml Photo Black Ink Cartridge                     9,439
  B6Y06A HP 771B 775ml Light Gray Ink Cartridge                     9,439
  B6Y23A HP 771B Matte Black Ink Cartridge 3-Pack                   26,045
  B6Y24A HP 771B Chrmtc Red Ink Cartridge 3-Pack                   26,045
  B6Y25A HP 771B Magenta Ink Cartridge 3-Pack                   26,045
  B6Y26A HP 771B Yellow Ink Cartridge 3-Pack                   26,045
  B6Y27A HP 771B Lt Magenta Ink Cartridge 3-Pack                   26,045
  B6Y28A HP 771B Light Cyan Ink Cartridge 3-Pack                   26,045
  B6Y29A HP 771B Photo Black Ink Cartridge 3-Pack                   26,045
  B6Y30A HP 771B Light Gray Ink Cartridge 3-Pack                   26,045
  C1Q10A HP 711 Printhead Replacement Kit                     8,300
  C1Q12A HP 727 300-ml Matte Black Designjet Ink Cartridge                     5,767
  C1Q29A HP 773B 775-ml Matte Black Ink Cartridge                     8,678
  C1Q30A HP 773B 775-ml Chrmtc Red Ink Cartridge                     8,678
  C1Q31A HP 773B 775-ml Magenta Ink Cartridge                     8,678
  C1Q32A HP 773B 775-ml Yellow Ink Cartridge                     8,678
  C1Q33A HP 773B 775-ml Lt Magenta Ink Cartridge                     8,678
  C1Q34A HP 773B 775-ml Cyan Ink Cartridge                     8,678
  C1Q35A HP 773B 775-ml Photo Black Ink Cartridge                     8,678
  C1Q36A HP 773B 775-ml Light Gray Ink Cartridge                     8,678
  C4820A HP 80 Black Printhead and Printhead Cleaner                     6,549
  C4821A HP 80 Cyan Printhead and Printhead Cleaner                     6,549
  C4822A HP 80 Magenta Printhead and Printhead Cleaner                     6,549
  C4823A HP 80 Yellow Printhead and Printhead Cleaner                     6,549
  C4846A HP 80 350-ml Cyan Ink Cartridge                     7,122
  C4847A HP 80 350-ml Magenta Ink Cartridge                     7,122
  C4848A HP 80 350-ml Yellow Ink Cartridge                     7,122
  C4871A HP 80 350-ml Black Ink Cartridge                     7,122
  C4872A HP 80 175-ml Cyan Ink Cartridge                     4,365
  C4873A HP 80 175-ml Yellow Ink Cartridge                     4,365
  C4874A HP 80 175-ml Magenta Ink Cartridge                     4,365
  C4911A HP 82 69-ml Cyan Ink Cartridge                     1,884
  C4912A HP 82 69-ml Magenta Ink Cartridge                     1,884
  C4913A HP 82 69-ml Yellow Ink Cartridge                     1,884
  C4930A HP 81 680-ml Black Dye Ink Cartridge                     9,761
  C4931A HP 81 680-ml Cyan Dye Ink Cartridge                     9,761
  C4932A HP 81 680-ml Magenta Dye Ink Cartridge                     9,761
  C4933A HP 81 680-ml Yellow Dye Ink Cartridge                     9,761
  C4934A HP 81 680-ml Light Cyan Dye Ink Cartridge                     9,761
  C4935A HP 81 680-ml Light Magenta Dye Ink Cartridge                     9,761
  C4940A HP 83 680-ml Black UV Ink Cartridge                   12,807
  C4941A HP 83 680-ml Cyan UV Ink Cartridge                   12,807
  C4942A HP 83 680-ml Magenta UV Ink Cartridge                   12,807
  C4943A HP 83 680-ml Yellow UV Ink Cartridge                   12,807
  C4944A HP 83 680-ml Light Cyan UV Ink Cartridge                   12,807
  C4945A HP 83 680-ml Light Magenta UV Ink Cartridge                   12,807
  C4950A HP 81 Black Dye Printhead and Printhead Cleaner                     7,046
  C4951A HP 81 Cyan Dye Printhead and Printhead Cleaner                     7,046
  C4952A HP 81 Magenta Dye Printhead and Printhead Cleaner                     7,046
  C4953A HP 81 Yellow Dye Printhead and Printhead Cleaner                     7,046
  C4954A HP 81 Light Cyan Dye Printhead and Printhead Cleaner                     7,046
  C4955A HP 81 Light Magenta Dye Printhead and Printhead Cleaner                     7,046
  C4960A HP 83 Black UV Printhead and Printhead Cleaner                     7,046
  C4961A HP 83 Cyan UV Printhead and Printhead Cleaner                     7,046
  C4962A HP 83 Magenta UV Printhead and Printhead Cleaner                     7,046
  C4963A HP 83 Yellow UV Printhead and Printhead Cleaner                     7,046
  C4964A HP 83 Light Cyan UV Printhead and Printhead Cleaner                     7,046
  C4965A HP 83 Light Magenta UV Printhead and Printhead Cleaner                     7,046
  C5016A HP 84 69-ml Black Ink Cartridge                     1,879
  C5017A HP 84 69-ml Light Cyan Ink Cartridge                     1,879
  C5018A HP 84 69-ml Light Magenta Ink Cartridge                     1,879
  C5019A HP 84 Black Printhead                     1,708
  C5020A HP 84 Light Cyan Printhead                     1,708
  C5021A HP 84 Light Magenta Printhead                     1,708
  C5054A HP 90 Black Printhead and Printhead Cleaner                     7,045
  C5055A HP 90 Cyan Printhead and Printhead Cleaner                     7,045
  C5056A HP 90 Magenta Printhead and Printhead Cleaner                     7,045
  C5057A HP 90 Yellow Printhead and Printhead Cleaner                     7,045
  C5058A HP 90 400-ml Black Ink Cartridge                     7,119
  C5059A HP 90 775-ml Black Ink Cartridge                   12,205
  C5060A HP 90 225-ml Cyan Ink Cartridge                     6,306
  C5061A HP 90 400-ml Cyan Ink Cartridge                     7,933
  C5062A HP 90 225-ml Magenta Ink Cartridge                     6,306
  C5063A HP 90 400-ml Magenta Ink Cartridge                     7,933
  C5064A HP 90 225-ml Yellow Ink Cartridge                     6,306
  C5065A HP 90 400-ml Yellow Ink Cartridge                     7,933
  C5066A HP 81 3-pack 680-ml Black Dye Cartridges                   18,975
  C5067A HP 81 3-pack 680-ml Cyan Dye Cartridges                   18,975
  C5068A HP 81 3-pack 680-ml Magenta Dye Cartridges                   18,975
  C5069A HP 81 3-pack 680-ml Yellow Dye Cartridges                   18,975
  C5070A HP 81 3-pack 680-ml Light Cyan Dye Cartridges                   22,272
  C5071A HP 81 3-pack 680-ml Light Magenta Dye Cartridges                   22,272
  C5072A HP 83 3-pack 680-ml Black UV Cartridges                   26,620
  C5073A HP 83 3-pack 680-ml Cyan UV Cartridges                   26,620
  C5074A HP 83 3-pack 680-ml Magenta UV Cartridges                   26,620
  C5075A HP 83 3-pack 680-ml Yellow UV Cartridges                   25,352
  C5076A HP 83 3-pack 680-ml Light Cyan UV Cartridges                   26,620
  C5077A HP 83 3-pack 680-ml Light Magenta UV Cartridges                   26,620
  C5083A HP 90 3-pack 400-ml Cyan Ink Cartridges                   16,892
  C5084A HP 90 3-pack 400-ml Magenta Ink Cartridges                   16,892
  C5085A HP 90 3-pack 400-ml Yellow Ink Cartridges                   16,892
  C5096A HP 90 Black Printhead Cleaner                        769
  C9370A HP 72 130-ml Photo Black Ink Cartridge                     2,744
  C9371A HP 72 130-ml Cyan Ink Cartridge                     2,744
  C9372A HP 72 130-ml Magenta Ink Cartridge                     2,744
  C9373A HP 72 130-ml Yellow Ink Cartridge                     2,744
  C9374A HP 72 130-ml Gray Ink Cartridge                     2,744
  C9380A HP 72 Gray and Photo Black Printhead                     2,643
  C9383A HP 72 Magenta and Cyan Printhead                     2,643
  C9384A HP 72 Matte Black and Yellow Printhead                     2,643
  C9390A HP 70 130-ml Light Cyan Ink Cartridge                     2,928
  C9397A HP 72 69-ml Photo Black Ink Cartridge                     1,879
  C9398A HP 72 69-ml Cyan Ink Cartridge                     1,879
  C9399A HP 72 69-ml Magenta Ink Cartridge                     1,879
  C9400A HP 72 69-ml Yellow Ink Cartridge                     1,879
  C9401A HP 72 69-ml Gray Ink Cartridge                     1,879
  C9403A HP 72 130-ml Matte Black Ink Cartridge                     2,744
  C9404A HP 70 Matte Black and Cyan Printhead                     2,485
  C9405A HP 70 Light Magenta and Light Cyan Printhead                     2,485
  C9406A HP 70 Magenta and Yellow Printhead                     2,485
  C9407A HP 70 Photo Black and Light Gray Printhead                     2,485
  C9408A HP 70 Blue and Green Printhead                     2,485
  C9409A HP 70 Matte Black and Red Printhead                     2,485
  C9410A HP 70 Gloss Enhancer and Gray Printhead                     2,485
  C9420A HP 85 Cyan Printhead                     1,757
  C9421A HP 85 Magenta Printhead                     1,757
  C9422A HP 85 Yellow Printhead                     1,757
  C9423A HP 85 Light Cyan Printhead                     1,757
  C9424A HP 85 Light Magenta Printhead                     1,757
  C9425A HP 85 28-ml Cyan Ink Cartridge                     1,708
  C9426A HP 85 28-ml Magenta Ink Cartridge                     1,708
  C9427A HP 85 69-ml Yellow Ink Cartridge                     1,921
  C9428A HP 85 69-ml Light Cyan Ink Cartridge                     1,921
  C9429A HP 85 69-ml Light Magenta Ink Cartridge                     1,921
  C9448A HP 70 130-ml Matte Black Ink Cartridge                     2,928
  C9449A HP 70 130-ml Photo Black Ink Cartridge                     2,928
  C9450A HP 70 130-ml Gray Ink Cartridge                     2,928
  C9451A HP 70 130-ml Light Gray Ink Cartridge                     2,928
  C9452A HP 70 130-ml Cyan Ink Cartridge                     2,928
  C9453A HP 70 130-ml Magenta Ink Cartridge                     2,928
  C9454A HP 70 130-ml Yellow Ink Cartridge                     2,928
  C9455A HP 70 130-ml Light Magenta Ink Cartridge                     2,928
  C9456A HP 70 130-ml Red Ink Cartridge                     2,928
  C9457A HP 70 130-ml Green Ink Cartridge                     2,928
  C9458A HP 70 130-ml Blue Ink Cartridge                     2,928
  C9459A HP 70 130-ml Gloss Enhancer Ink Cartridge                     2,188
  C9460A HP 91 Matte Black and Cyan Printhead                     6,391
  C9461A HP 91 Magenta and Yellow Printhead                     6,391
  C9462A HP 91 Light Magenta and Light Cyan Printhead                     6,391
  C9463A HP 91 Photo Black and Light Gray Printhead                     6,391
  C9464A HP 91 775-ml Pigment Matte Black Ink Cartridge                   11,020
  C9465A HP 91 775-ml Pigment Photo Black Ink Cartridge                   11,020
  C9466A HP 91 775-ml Pigment Light Gray Ink Cartridge                   11,020
  C9467A HP 91 775-ml Pigment Cyan Ink Cartridge                   11,020
  C9468A HP 91 775-ml Pigment Magenta Ink Cartridge                   11,020
  C9469A HP 91 775-ml Pigment Yellow Ink Cartridge                   11,020
  C9470A HP 91 775-ml Pigment Light Cyan Ink Cartridge                   11,020
  C9471A HP 91 775-ml Pigment Light Magenta Ink Cartridge                   11,020
  C9480A HP 91 3-pack 775-ml Matte Black Ink Cartridges                   30,300
  C9481A HP 91 3-pack 775-ml Photo Black Ink Cartridges                   30,300
  C9482A HP 91 3-pack 775-ml Light Gray Ink Cartridges                   30,300
  C9483A HP 91 3-pack 775-ml Cyan Ink Cartridges                   30,300
  C9484A HP 91 3-pack 775-ml Magenta Ink Cartridges                   30,300
  C9485A HP 91 3-pack 775-ml Yellow Ink Cartridges                   30,300
  C9486A HP 91 3-pack 775-ml Light Cyan Pigment Ink Cartridges                   30,300
  C9487A HP 91 3-pack 775-ml Light Magenta Pigment Ink Cartridges                   30,300
  C9518A HP 91 Maintenance Cartridge                     3,293
  CD949A HP 73 Matte Black and Chromatic Red Printhead                     2,485
  CD951A HP 73 130-ml Chromatic Red Ink Cartridge                     2,928
  CD953A HP 705 Black Printhead and Printhead Cleaner                     4,362
  CD954A HP 705 Cyan Printhead and Printhead Cleaner                     4,362
  CD955A HP 705 Magenta Printhead and Printhead Cleaner                     4,362
  CD956A HP 705 Yellow Printhead and Printhead Cleaner                     4,362
  CD957A HP 705 Light Cyan Printhead and Printhead Cleaner                     4,362
  CD958A HP 705 Light Magenta Printhead and Printhead Cleaner                     4,362
  CD959A HP 705 680-ml Black ink Cartridge                     4,648
  CD960A HP 705 680-ml Cyan ink Cartridge                     4,648
  CD961A HP 705 680-ml Magenta ink Cartridge                     4,648
  CD962A HP 705 680-ml Yellow ink Cartridge                     4,648
  CD963A HP 705 680-ml Light Cyan ink Cartridge                     4,648
  CD964A HP 705 680-ml Light Magenta ink Cartridge                     4,648
  CE017A HP 771 Matte Black/Chromatic Red Designjet Printhead                     6,119
  CE018A HP 771 Magenta/Yellow Designjet Printhead                     6,119
  CE019A HP 771 Light Magenta/Light Cyan Designjet Printhead                     6,119
  CE020A HP 771 Photo Black/Light Gray Designjet Printhead                     6,119
  CE039A HP 771 775-ml Magenta Designjet Ink Cartridge                     8,557
  CE040A HP 771 775-ml Yellow Designjet Ink Cartridge                     8,557
  CE044A HP 771 775-ml Light Gray Designjet Ink Cartridge                     8,557
  CH565A HP 82 69-ml Black Ink Cartridge                     1,741
  CH566A HP 82 28-ml Cyan Ink Cartridge                     1,292
  CH567A HP 82 28-ml Magenta Ink Cartridge                     1,292
  CH568A HP 82 28-ml Yellow Ink Cartridge                     1,292
  CH575A HP 726 300-ml Matte Black Designjet Ink Cartridge CH575A                     5,739
  CH644A HP 771 Designjet Maintenance Cartridge                     3,041
  CH645A HP 761 Yellow Designjet Printhead CH645A                     5,802
  CH646A HP 761 Magenta/Cyan Designjet Printhead CH646A                     5,802
  CH647A HP 761 Gray/Dark Gray Designjet Printhead CH647A                     5,802
  CH648A HP 761 Matte Black/Matte Black Designjet Printhead CH648A                     5,802
  CH649A HP 761 Designjet Maintenance Cartridge CH649A                     3,083
  CM992A HP 761 400-ml Yellow Designjet Ink Cartridge CM992A                     6,875
  CM993A HP 761 400-ml Magenta Designjet Ink Cartridge CM993A                     6,875
  CM994A HP 761 400-ml Cyan Designjet Ink Cartridge CM994A                     6,875
  CM995A HP 761 400-ml Gray Designjet Ink Cartridge CM995A                     6,875
  CM998A HP 762 Designjet Maintenance Cartridge CM998A                     3,083
  CN072A HP 763 775ml Matte Blk Ink Cartridge                     8,988
  CN073A HP 763 775ml Dark Gray Ink Cartridge                     8,988
  CN074A HP 762 Dark Gray Designjet Printhead CN074A                     5,802
  CN629A HP 772 300-ml Magenta Designjet Ink Cartridge                     4,843
  CN630A HP 772 300-ml Yellow Designjet Ink Cartridge                     4,843
  CN631A HP 772 300-ml Light Magenta Designjet Ink Cartridge                     4,843
  CN632A HP 772 300-ml Light Cyan Designjet Ink Cartridge                     4,843
  CN633A HP 772 300-ml Photo Black Designjet Ink Cartridge                     4,843
  CN634A HP 772 300-ml Light Gray Designjet Ink Cartridge                     4,843
  CN635A HP 772 300-ml Matte Black Designjet Ink Cartridge                     4,843
  CN636A HP 772 300-ml Cyan Designjet Ink Cartridge                     4,843
  CZ129A HP 711 38-ml Black Ink Cartridge                     1,236
  CZ130A HP 711 29-ml Cyan Ink Cartridge                     1,038
  CZ131A HP 711 29-ml Magenta Ink Cartridge                     1,038
  CZ132A HP 711 29-ml Yellow Ink Cartridge                     1,038
  CZ133A HP 711 80-ml Black Ink Cartridge                     1,914
  CZ134A HP 711 3-Pack 29-ml Cyan Ink Cartridge                     2,209
  CZ135A HP 711 3-Pack 29-ml Mag Ink Cartridge                     2,209
  CZ136A HP 711 3-Pack 29-ml Yellow Ink Cartridge                     2,209
  F9J49A HP 706 Printhead                     4,924
  B3P06A HP 727 Designjet Printhead                   11,609
  F9J61A HP 728 40-ml Yellow Ink Crtg                     1,238
  F9J62A HP 728 40-ml Magenta Ink Crtg                     1,238
  F9J63A HP 728 40-ml Cyan Ink Crtg                     1,238
  F9J64A HP 728 69-ml Matte Black Ink Crtg                     2,033
  F9J65A HP 728 130-ml Yellow Ink Crtg                     2,975
  F9J66A HP 728 130-ml Magenta Ink Crtg                     2,975
  F9J67A HP 728 130-ml Cyan Ink Crtg                     2,975
  F9J68A HP 728 300-ml Matte Black Ink Crtg                     6,534
  F9K15A HP 728 300-ml Yellow Ink Crtg                     6,534
  F9K16A HP 728 300-ml Magenta Ink Crtg                     6,534
  F9K17A HP 728 300-ml Cyan Ink Crtg                     6,534
  F9J76A HP 727 300-ml Cyan Ink Cartridge                     5,767
  F9J77A HP 727 300-ml Magenta Ink Cartridge                     5,767
  F9J78A HP 727 300-ml Yellow Ink Cartridge                     5,767
  F9J79A HP 727 300-ml Photo Black Ink Cartridge                     5,767
  F9J80A HP 727 300-ml Gray Ink Cartridge                     5,767
  F9J81A HP 729 Printhead Replacement Kit                   17,124
  F9J88A HP 744 Matte Black & Red Print head                     3,134
  F9J87A HP 744 Magenta & Yellow Print head                     3,134
  F9J86A HP 744 White & Cyan Print head                     3,134
  F9J97A HP745 130-ml Cyan Ink Cartridge                     3,382
  F9J95A HP745 130-ml Magenta Ink Cartridge                     3,382
  F9J96A HP745 130-ml Yellow Ink Cartridge                     3,382
  F9K00A HP745 130-ml Red Chromatic Ink Cartridge                     3,382
  F9J98A HP745 130-ml White Ink Cartridge                     3,382
  F9J99A HP 745 130-ml Black Ink Cartridge                     3,382
  F9K03A HP 745 300-ml Cyan Ink Cartridge                     4,748
  F9K01A HP 745 300-ml Magenta Ink Cartridge                     4,748
  F9K02A HP 745 300-ml Yellow Ink Cartridge                     4,748
  F9K06A HP 745 300-ml Red Chromatic Ink Cartridge                     4,748
  F9K04A HP 745 300-ml White Ink Cartridge                     4,748
  F9K05A HP 745 300-ml Black Ink Cartridge                     4,748
  F9K06A HP 745 300-ml Red Chromatic Ink Cartridge                     4,609
  F9K04A HP 745 300-ml White Ink Cartridge                     4,609
  F9K05A HP 745 300-ml Black Ink Cartridge                     4,609

   

 • LEXMARK Update SEP '14

  วิธีการเลือก Search สินค้า กด Control F แล้วใส่ Code สินค้า หรือ รายละเอียดสินค้า

  Item Number Description  SRP VAT 
       
       
       
  14N0822A #105XL  Black Return Program Ink Cartridge - High Yield             175
  14N0820A #100  Black Return Program Ink Cartridge - Standard Yield             719
  14N0900A #100 Cyan Return Program Ink Cartridge - Standard Yield             454
  14N0901A #100  Magenta Return Program Ink Cartridge - Standard Yield             454
  14N0902A #100  Yellow Return Program Ink Cartridge - Standard Yield             454
  14N1068A #100XL  Black Return Program Ink Cartridge -  High Yield          1,098
  14N1069A #100XL Cyan Return Program Ink Cartridge - High Yield             795
  14N1070A #100XL Magenta Return Program Ink Cartridge - High Yield             795
  14N1071A #100XL Yellow Return Program Ink Cartridge - High Yield             795
  14N1092 #100XLA  Black Ink Cartridge -  Non Return  -High Yield          1,348
  14N1093 #100XLA Cyan Ink Cartridge - Non- Return High Yield             954
  14N1094 #100XLA Magenta Ink Cartridge - Non- Return High Yield             954
  14N1095 #100XLA Yellow Ink Cartridge - Non- Return High Yield             954
  10N0016A #16 Black Print Cartridge          1,401
  10N0026A #26 Colour Print Cartridge          1,515
  10N0217A #17 Moderate Use Black Print Cartridge             966
  10N0227A #27 Moderate Use Colour Print Cartridge          1,023
  12A1970A #70 Black Print Cartridge          1,591
  12A1980A #80 Colour Print Cartridge          1,818
  12A1990A #90 Photo Print Cartridge          1,439
  15M0120A #20 Colour Print Cartridge          1,894
  17G0050A #50 Black Print Cartridge          1,401
  17G0060A #60 Colour Print Cartridge          1,705
  18C0031A #31 Photo Print Cartridge          1,477
  18C0032A #32 Black Print Cartridge          1,060
  18C0033A #33 Colour Print Cartridge          1,136
  18C0034A #34 High Yield Black Print Cartridge          1,174
  18C0035A #35 High Yield Colour Print Cartridge          1,477
  18C0781A #1 Print Cartridge          1,060
  18L0032A #82 Black Print Cartridge          1,477
  18L0042A #83 Colour Print Cartridge          1,894
  18C1523A #23 Super High Resolution Standard Mono Cartridge             928
  18C1524A #24  Colour Return Program Print Cartridge          1,023
  18C1428A #28 Black Return Program Print Cartridge             852
  18C1429A #29 Colour Return Program Print Cartridge             890
  18Y0340A #40 Photo Print Cartridge          1,174
  18Y0141A #41 Colour Return Program Print Cartridge          1,174
  18Y0142A #42 Black Return Program Print Cartridge             966
  18Y0143A #43 High Yield Colour Print Cartridge          1,477
  18Y0144A #44 High Yield Black Print Cartridge          1,174
  18C2090A #14 Rushmore Black - Return Std Yield             871
  18C2080A #14A Rushmore Black - Non Return Std Yield             992
  18C2110A #15 Rushmore Color - Return Std Yield             966
  18C2100A #15A Rushmore Color - Non Return Std Yield          1,151
  18C2130A #36 Rushmore Black - Return Std Yield             890
  18C2150A #36A Rushmore Black - Non Return Std Yield          1,007
  18C2140A #37 Rushmore Color - Return Std Yield             966
  18C2160A #37A Rushmore Color - Non Return Std Yield          1,148
  18C2180A #37(XL) Rushmore Color - Return High Yield          1,477
  18C1623A #23A Black Print Cartridge          1,098
  18C1624A #24A Colour Print Cartridge          1,220
  18C1528A #28A Black Print Cartridge          1,019
  18C1529A #29A Colour Print Cartridge          1,060
  18Y0341A #41A Color Print Cartridge          1,420
  18Y0342A #42A Black Print Cartridge          1,166
  16G0065 #65 High Yield Colour Print Cartridge          2,084
  15M2971A #71 Moderate Use Black Print Cartridge          1,023
  14N0332A #108  Black Return Program Ink Cartridge - Standard Yield             421
  14N0342A #108 Yellow Return Program Ink Cartridge - Standard Yield             510
  14N0476A #108XL Black Return Program Ink Cartridge - High Yield             667
  14N0477A #108XL Cyan Return Program Ink Cartridge - High Yield             677
  14N0478A #108XL Magenta Return Program Ink Cartridge - High Yield             677
  14N0479A #108XL Yellow Return Program Ink Cartridge - High Yield             677
  14N0482 #108XLA Cyan Ink Cartridge - Non Return - High Yield             954
  TPASA01 Cartridge #16 + Cartridge #26          2,625
  TPASA02 Cartridge #16 + Cartridge #16          2,523
  TPASA03 Cartridge #27 + Cartridge #17          1,790
  TPASA04 Cartridge #17 + Cartridge #17          1,738
  TPASA05 Cartridge #82 + Cartridge #83          3,034
  TPASA06 Cartridge #1 + Cartridge #1          1,909
  TPASA07 Cartridge #32 + Cartridge #32          1,909
  TPASA08 Cartridge #32 + Cartridge #33          1,977
  TPASA09 Cartridge #23 + Cartridge #23          1,670
  TPASA10 Cartridge #24 + Cartridge #24          1,841
  TPASA11 Cartridge #23 + Cartridge #24          1,756
  TPASA12 Cartridge #43 + Cartridge #43          2,659
  TPASA13 Cartridge #44 + Cartridge #44          2,114
  TPASA14 Cartridge #43 + Cartridge #44          2,386
  TPASA15 Cartridge #28 + Cartridge #28          1,534
  TPASA16 Cartridge #29 + Cartridge #29          1,602
  TPASA17 Cartridge #28 + Cartridge #29          1,568
  TPASA18 Cartridge #27 + Cartridge #27          1,841
  TPASA19 Cartridge #41 + Cartridge #41          2,114
  TPASA20 Cartridge #42 + Cartridge #42          1,738
  TPASA22 Cartridge #28A + Cartridge #28A          1,834
  TPASA23 Cartridge #29A + Cartridge #29A          1,909
  TPASA24 Cartridge #28A + Cartridge #29A          1,872
  TPASA25 Cartridge #23A + Cartridge #23A          1,977
  TPASA26 Cartridge #24A + Cartridge #24A          2,196
  TPASA27 Cartridge #23A + Cartridge #24A          2,086
  TPASA28 Cartridge #14 +  Cartridge #14          1,568
  TPASA29 Cartridge #15 +  Cartridge #15          1,738
  TPASA30 Cartridge #14 +  Cartridge #15          1,653
  TPASA31 Cartridge #14A + Cartridge #14A          1,786
  TPASA32 Cartridge #15A + Cartridge #15A          2,072
  TPASA33 Cartridge #14A + Cartridge #15A          1,929
  TPASA34 Cartridge #36 +  Cartridge #36          1,602
  TPASA35 Cartridge #37 + Cartridge #37          1,738
  TPASA36 Cartridge #36 +  Cartridge #37          1,670
  TPASA37 Cartridge #36A + Cartridge #36A          1,813
  TPASA38 Cartridge #37A + Cartridge #37A          2,066
  TPASA39 Cartridge #36A + Cartridge #37A          1,940
                     -  
                     -  
  1040990 6400/6408 General Purpose Ribbon             620
  1040993 6400/6408 High Contrast Ribbon             620
  1040995 6400/6412 General Purpose Ribbon          1,058
  1040998 6400/6412 High Contrast Ribbon          1,058
  11A3540 23XX/24XX/25XX Standard Yield Black Re-Inking Ribbon 4M characters             446
  11A3550 24XX/25XX HIgh Yield Black Re-Inking Ribbon 8M characters             798
  13L0034 4227 & 4227 Plus Printer Ribbon Black, 15 million characters          1,905
  140109A Lexmark Linea Print Cartridge for the HP Laser Jet 5Si, 5Si MX, 5Si NX, Optra N          5,241
  3070166 4227 & 4227 Plus Printer Ribbon Black, 15 million characters             446
  3070169 Lexmark Linea Print Cartridge for the HP Laser Jet 5Si, 5Si MX, 5Si NX, Optra N             798