หมวดหมู่

ผู้ผลิต

.20-Resize-1f6f1b9353ac9d1e7.jpg QR-Code-K-Bank450e58b9ea09dbb5.jpg

© easyblocks

ตลับหมึกอิงเจ็ทออริจินัล

ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่นี้

หมวดย่อย

 • BROTHER Update June 2563

  วิธีการเลือก Search สินค้า กด Control F แล้วใส่ Code สินค้า หรือ รายละเอียดสินค้า 

  ราคารวมภาษีเรียบร้อยแล้วค่ะ 

  PRODUCT PRODUCT DESCRIPTION SRP Price
  Inc.Vat
       
  Consumable : INK JET    
  LC-3617BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2330DW InkBenefit, MFC-J2730DW InkBenefit, MFC-J3530DW InkBenefit, MFC-J3930DW InkBenefit (550 แผ่น ISO 24711)                 420
  LC-3617C/M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2330DW InkBenefit, MFC-J2730DW InkBenefit, MFC-J3530DW InkBenefit, MFC-J3930DW InkBenefit (550 แผ่น ISO 24711)                 420
  LC-3619XLBK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2330DW InkBenefit, MFC-J2730DW InkBenefit, MFC-J3530DW InkBenefit, MFC-J3930DW InkBenefit (3,000 แผ่น ISO 24711)                 730
  LC-3619XLC / XLM / XLY ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2330DW InkBenefit, MFC-J2730DW InkBenefit, MFC-J3530DW InkBenefit, MFC-J3930DW InkBenefit (1,500 แผ่น ISO 24711)                 630
  LC-37BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-135C, DCP-150C, MFC-260C (350 แผ่น 5% Coverage in Normal Mode)                 570
  LC-37C/M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-135C, DCP-150C, MFC-260C (300 แผ่น 5% Coverage in Normal Mode)                 340
  LC-38BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-145C, DCP-165C, MFC-250C, MFC-290C, DCP-375CW, DCP-195C, MFC-295CN (300 แผ่น ISO24711)                 540
  LC-38C/M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-145C, DCP-165C, MFC-250C, MFC-290C, DCP-375CW, DCP-195C, MFC-295CN (260 แผ่น ISO24711)                 320
  LC-39BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, MFC-J220, MFC-J415W (300 แผ่น ISO24711)                 540
  LC-39C/M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, MFC-J220, MFC-J415W (260 แผ่น ISO24711)                 320
  LC-40BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW (300 แผ่น ISO24711)                 470
  LC-40C/M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW (300 แผ่น ISO24711)                 320
  LC-57BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-130C, DCP-330C, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-685CW, MFC-5860CN, MFC-5460CN, MFC-3360C, FAX-1360 (500 แผ่น 5% Coverpage in Normal Mode)                 790
  LC-57C/M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-130C, DCP-330C, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-685CW, MFC-5860CN, MFC-5460CN, MFC-3360C, FAX-1360 (400 แผ่น 5% Coverpage in Normal Mode)                 450
  LC-67BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-385C, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-5490CN, MFC-5890CN, MFC-6490CW, DCP-6690CW, MFC-6890CDW, MFC-J615W (450 แผ่น ISO24711)                 720
  LC-67C/M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-385C, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-5490CN, MFC-5890CN, MFC-6490CW, DCP-6690CW, MFC-6890CDW, MFC-J615W (325 แผ่น ISO24711)                 380
  LC-67HYBK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-5890CN, MFC-6490CW, DCP-6690CW, MFC-6890CDW (900 แผ่น ISO24711)             1,140
  LC-67HYC / HYM / HYY ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-5890CN, MFC-6490CW, DCP-6690CW, MFC-6890CDW (750 แผ่น ISO24711)                 790
  LC-73BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J6710DW, MFC-J6910DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, MFC-J5910DW (600แผ่น ISO24711)                 650
  LC-73C/M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J6710DW, MFC-J6910DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, MFC-J5910DW (600แผ่น ISO24711)                 440
  LC-77XLBK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J6710DW, MFC-J6910DW, MFC-J5910DW (2,400แผ่น ISO24711)             1,010
  LC-77XLC / XLM / XLY ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J6710DW, MFC-J6910DW, MFC-J5910DW (1,200แผ่น ISO24711)                 670
  LC-563BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2310, MFC-J2510, MFC-J3520, MFC-J3720 (600 แผ่น ISO24711)                 420
  LC-563C/M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2310, MFC-J2510, MFC-J3520, MFC-J3720 (600 แผ่น ISO24711)                 420
  LC-567XLBK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2310, MFC-J2510 (1,200 แผ่น ISO24711)                 520
  LC-565XLC / XLM / XLY ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2310, MFC-J2510, MFC-J3520, MFC-J3720 (1,200 แผ่น ISO24711)                 520
  LC-569XLBK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J3520, MFC-J3720 (2,400 แผ่น ISO24711)                 630
  LC-539XLBK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-J100, DCP-J105, MFC-J200 (2,400 แผ่น ISO24711)                 320
  LC-535 XLC /XLM / XLY ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-J100, DCP-J105, MFC-J200 (1,300 แผ่น ISO24711)                 320
  LC-663BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2320, MFC-J2720 (550 แผ่น ISO24711)                 420
  LC-663C /M/Y ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2320, MFC-J2720 (550 แผ่น ISO24711)                 420
  LC-669XLBK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2320, MFC-J2720 (2,400 แผ่น ISO24711)                 630
  LC-665XLC / XLM / XLY ตลับหมึก สีฟ้า/ชมพู/เหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น MFC-J2320, MFC-J2720 (1,200 แผ่น ISO24711)                 520
  BT-D60BK ตลับหมึก สีดำ (Dye Ink) สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-T310, DCP-T510W, DCP-T710W, MFC-T810W (6,500 แผ่น ISO24734)                 280
  BT-6000BK ตลับหมึก สีดำ สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W, MFC-T800W (6,000 แผ่น ISO24734)                 280
  BT-5000C ตลับหมึก สีฟ้า สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W, MFC-T800W (5,000 แผ่น ISO24734)                 230
  BT-5000M ตลับหมึก สีชมพู สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W, MFC-T800W (5,000 แผ่น ISO 24734)                 230
  BT-5000Y ตลับหมึก สีเหลือง สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทรุ่น DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W, MFC-T800W (5,000 แผ่น ISO24734)                 230

 • CANON Update June 2563

  วิธีการเลือก Search สินค้า กด Control F แล้วใส่ Code สินค้า หรือ รายละเอียดสินค้า     

   

  ITEM MODEL  USER  Remark
   VAT 7%  By order
  PGI-2700PBK MB5370, MB5070 , iB4070                        881  
  PGI-2700C MB5370, MB5070 , iB4070                        641  
  PGI-2700M MB5370, MB5070 , iB4070                        641  
  PGI-2700Y MB5370, MB5070 , iB4070                        641  
  PGI-2700PBKXL MB5370, MB5070 , iB4070                     1,455  
  PGI-2700CXL MB5370, MB5070 , iB4070                        998  
  PGI-2700MXL MB5370, MB5070 , iB4070                        998  
  PGI-2700YXL MB5370, MB5070 , iB4070                        998  
  PGI-29C PIXMA Pro.1                     1,398 By order
  PGI-29Y PIXMA Pro.1                     1,398 By order
  PGI-29M PIXMA Pro.1                     1,398 By order
  PGI-29PM PIXMA Pro.1                     1,398 By order
  PGI-29PC PIXMA Pro.1                     1,398 By order
  PGI-29MBK PIXMA Pro.1                     1,398 By order
  PGI-29PBK PIXMA Pro.1                     1,398 By order
  PGI-29DGY PIXMA Pro.1                     1,398 By order
  PGI-29GY PIXMA Pro.1                     1,398 By order
  PGI-29LGY PIXMA Pro.1                     1,398 By order
  PGI-29CO PIXMA Pro.1                     1,398 By order
  PGI-29R PIXMA Pro.1                     1,398 By order
  PGI-72MBK PIXMA PRO.10                        660 By order
  PGI-72PBK PIXMA PRO.10                        660 By order
  PGI-72C PIXMA PRO.10                        660 By order
  PGI-72M PIXMA PRO.10                        660 By order
  PGI-72Y PIXMA PRO.10                        660 By order
  PGI-72PC PIXMA PRO.10                        660 By order
  PGI-72PM PIXMA PRO.10                        660 By order
  PGI-72GY PIXMA PRO.10                        660 By order
  PGI-72R PIXMA PRO.10                        660 By order
  PGI-72CO PIXMA PRO.10                        660 By order
  CLI-42BK PIXMA PRO.100                        694 By order
  CLI-42C PIXMA PRO.100                        694 By order
  CLI-42M PIXMA PRO.100                        694 By order
  CLI-42Y PIXMA PRO.100                        694 By order
  CLI-42PC PIXMA PRO.100                        694 By order
  CLI-42PM PIXMA PRO.100                        694 By order
  CLI-42GY PIXMA PRO.100                        694 By order
  CLI-42LGY PIXMA PRO.100                        694 By order
  PGI-750PGBK iP7270/MG/5670/5570/5470/6670/6470/6370/7570/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770                        698  
  PGI-750PGBKXL iP7270/MG/5670/5570/5470/6670/6470/6370/7570/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770                        878  
  PGI-755PGBKXXL MX727/MX927/IX6770/6870                     1,115 By order
  CLI-751C iP7270/MG/5670/5570/5470/6670/6470/6370/7570/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770                        582  
  CLI-751M iP7270/MG/5670/5570/5470/6670/6470/6370/7570/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770                        582  
  CLI-751Y iP7270/MG/5670/5570/5470/6670/6470/6370/7570/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770                        582  
  CLI-751BK iP7270/MG/5670/5570/5470/6670/6470/6370/7570/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770                        582  
  CLI-751GY iP8780/MG6370/7170/7570                        582  
  CLI-751CXL iP7270/MG/5670/5570/5470/6670/6470/6370/7570/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770                        756  
  CLI-751MXL iP7270/MG/5670/5570/5470/6670/6470/6370/7570/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770                        756  
  CLI-751YXL iP7270/MG/5670/5570/5470/6670/6470/6370/7570/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770                        756  
  CLI-751BKXL iP7270/MG/5670/5570/5470/6670/6470/6370/7570/7170/MX727/927/iP8770/IX6770/6870/iP8770                        756  
  CLI-751GYXL iP8780/MG6370/7170/7570                        756  
  PG-745BK iP2870/2872/2870S,MG2470/2570/2570S/2970/3070S,TS3170                        554  
  PG-745XL iP2870/2872/2870S,MG2470/2570/2570S/2970/3070S,TS3170                        807  
  CL-746CL iP2870/2872,MG2470/2570/2970/3070S,TS3170                        851  
  CL-746XL MG2470/MG2570/iP2870                      1,120  
  PG-745s MG2470/MG2570S/MG3070S/iP2870S                        323  
  CL-746s iP2870S/iP2570S/MG3070S                        483  
  PG-40BLACK iP1200/1600/1700/1880/1980/2200/2580/2680,MP145/150/160/170/P180/198/228/450/460/476, MX308/318,JX210P/510P                         905  
  PGI-7BK MX7600, iX7000                        635 By order
  PGI-9Clear MX7600 , IX7000 , MP600R                        786 By order
  PGI-9MBK PRO9500/ MKII                        605 By order
  PGI-9PBK PRO9500,MK II, MX7600                        605 By order
  PGI-9C PRO9500, MK II ,MX7600, iX7000                        605 By order
  PGI-9M PRO9500, MK II ,MX7600, iX7000                        605 By order
  PGI-9Y PRO9500, MK II ,MX7600, iX7000                        605 By order
  PGI-9PC PRO9500 / MK II                        605 By order
  PGI-9PM PRO9500 / MK II                        605 By order
  PGI-9R PRO9500 / MK II                        605 By order
  PGI-9G PRO9500 / MK II                        605 By order
  PGI-9GY PRO9500 / MK II                        605 By order
  PGI-5BK IP3300/3500/4200/4300/4500/5200/5200R/5300/IX4000/5000                        742 By order
  CLI-8BK i9950/iP4200/4300/4500/5200/5200R/5300/6600D/6700D                        650 By order
  CLI-8C i9950/iP3300/3500/4200/4300/4500/5200/5200R/5300/6600D,iX4000/5000                        650 By order
  CLI-8M i9950/iP3300/3500/4200/4300/4500/5200/5200R/5300/6600D,iX4000/5000                        650 By order
  CLI-8Y i9950/iP3300/3500/4200/4300/4500/5200/5200R/5300/6600D,iX4000/5000                        650 By order
  CLI-8PC i9950/iP6600D/6700D/MP970/Pro9000/9000 MK II                        650 By order
  CLI-8PM i9950/iP6600D/6700D/MP970/Pro9000/9000 MK II                        650 By order
  CLI-8R i9950/Pro9000/9000 MK II                        650 By order
  CLI-8G i9950/Pro9000/9000 MK II                        650 By order
  PGI-820BK iP3680/4680/4760, MP545/558/568/628/638/648/988/996,MX868/876                        551  
  CLI-821BK iP3680/4680/4760, MP545/558/568/628/638/648/988/996,MX868/876                        523  
  CLI-821C iP3680/4680/4760, MP545/558/568/628/638/648/988/996,MX868/876                        523  
  CLI-821M iP3680/4680/4760, MP545/558/568/628/638/648/988/996,MX868/876                        523  
  CLI-821Y iP3680/4680/4760, MP545/558/568/628/638/648/988/996,MX868/876                        523  
  CLI-821GY MP996                        523  
  PGI-725PGBK iP4870, MG5170/5270/5370/6170/6270/8170/8270/MX886/897/IX6560                        551  
  CLI-726BK iP4870, MG5170/5270/5370/6170/6270/8170/8270/MX886/897/IX6560                        520  
  CLI-726C iP4870, MG5170/5270/5370/6170/6270/8170/8270/MX886/897/IX6560                        520  
  CLI-726M iP4870, MG5170/5270/5370/6170/6270/8170/8270/MX886/897/IX6560                        520  
  CLI-726Y iP4870, MG5170/5270/5370/6170/6270/8170/8270/MX886/897/IX6560                        520  
  CLI-726GY iP4870, MG5170/5270/5370/6170/6270/8170/8270/MX886/897/IX6560                        520  
  PG-40BLACK  iP1200/1600/1700/1880/1980/2200/2580/2680,MP145/150/160/170/P180/198/228/450/460/476,MX308/318,JX210P/510P                        941  
  CL-41COLOR iP1200/1600/1700/1880/1980/2200/2580/2680/6210D/6220D/6320D,MP145/150/160/170/180/198/228/450/460/476,MX308/318                     1,173  
  PG-40/CL-41VALUEPACK PG40 + CL41                      1,799  
  PG-830 iP1880/2580/1980/2680, MP145/228/476/198, MX308/318                        702  
  CL-831 iP1880/2580/1980/2680, MP145/228/476/198, MX308/318                        936  
  PGI-35BK iP100 / iP100 w battery/110                        494  
  CLI-36CLR iP100 / iP100 w battery/110                        739  
  PG-810XL iP2770/2772/MP245/258/287/486/496/467/MX328/338/347/357/366/416/426/429/MP237                        889  
  CL-811XL iP2770/2772/MP245/258/287/486/496/467/MX328/338/347/357/366/416/426/429/MP237                     1,082  
  PG-810 iP2770/2772/MP245/258/287/486/496/467/MX328/338/347/357/366/416/426/429/MP237                        739  
  CL-811 iP2770/2772/MP245/258/287/486/496/497/MX328/338/347/357/366/416/426/428/MP237                        941  
  PG-88 E500/E510/E600/E610                        438  
  CL-98 E500/E510/E600/E610                        550  
  PG-47 E400/E460//E410/E470/,E480,E3170                        301  
  CL-57 E400/E460//E410/E470/,E480,E3170                        539  
  PG-89 E560                        438  
  CL-99 E560                        550  
  PG-740BK MG2170/2270/3170/3570/4170/4270/MX377/397/437/457/477/517/527/537                        554  
  PG-740BKXL MG2170/2270/3170/3570/4170/4270/MX377/397/437/457/477/517/527/537                        839  
  CL-741 MG2170/2270/3170/3570/4170/4270/MX377/397/437/457/477/517/527/537                        846  
  CL-741XL MG2170/2270/3170/3570/4170/4270/MX377/397/437/457/477/517/527/537                     1,278  
  PG-740+CL-741VALUEPACK PG-740 + CL-741                     1,287  
  PGI-770PGBK              MG5770,MG7770,TS5070,TS8070                        671  
  CLI-771C MG5770,MG7770,TS5070,TS8070                        560  
  CLI-771M MG5770,MG7770,TS5070,TS8070                        560  
  CLI-771Y MG5770,MG7770,TS5070,TS8070                        560  
  CLI-771BK MG5770,MG7770,TS5070,TS8070                        560  
  CLI-771GY MG7770,TS8070                        560  
  PGI-770PGBKXL MG5770,MG7770,TS5070,TS8070                        844  
  CLI-771CXL MG5770,MG7770,TS5070,TS8070                        727  
  CLI-771MXL MG5770,MG7770,TS5070,TS8070                        727  
  CLI-771YXL MG5770,MG7770,TS5070,TS8070                        727  
  CLI-771BKXL MG5770,MG7770,TS5070,TS8070                        727  
  CLI-771GYXL MG7770,TS8070                        727  
  PGI-780PGBK TS8170,TS9170/TR8570                        671  
  CLI-781C TS8170,TS9170/TR8570                        560  
  CLI-781M TS8170,TS9170/TR8570                        560  
  CLI-781Y TS8170,TS9170/TR8570                        560  
  CLI-781BK TS8170,TS9170/TR8570                        560  
  CLI-781PB TS8170,TS9170                        560  
  PGI-780PGBKXL TS8170,TS9170/TR8570                        910  
  CLI-781CXL TS8170,TS9170/TR8570                        810  
  CLI-781MXL TS8170,TS9170/TR8570                        810  
  CLI-781YXL TS8170,TS9170/TR8570                        810  
  CLI-781BKXL TS8170,TS9170/TR8570                        810  
  CLI-781PBXL TS8170,TS9170                        810  
  GI-790BK G1000/G2000/G3000/G4000                        300  
  GI-790C G1000/G2000/G3000/G4000                        300  
  GI-790M G1000/G2000/G3000/G4000                        300  
  GI-790Y G1000/G2000/G3000/G4000                        300  
  PFI-50MBK Pro-500                     2,100 By order
  PFI-50PBK Pro-500                     2,100 By order
  PFI-50C Pro-500                     2,100 By order
  PFI-50M Pro-500                     2,100 By order
  PFI-50Y Pro-500                     2,100 By order
  PFI-50PC Pro-500                     2,100 By order
  PFI-50PM Pro-500                     2,100 By order
  PFI-50GY Pro-500                     2,100 By order
  PFI-50PGY Pro-500                     2,100 By order
  PFI-50R Pro-500                     2,100 By order
  PFI-50B Pro-500                     2,100 By order
  PFI-50CO Pro-500                     2,100 By order
  MC-20 Pro-500                        590 By order

 • EPSON Update JUNE 18

  วิธีการเลือก Search สินค้า กด Control F แล้วใส่ Code สินค้า หรือ รายละเอียดสินค้า STOCK CODE DESCRIPTION Price +VAT

  Stock code (SYN)                                   DESCRIPTION  MSRP 
   VAT 
  TO49190 Black Ink Cartridge SP R210/R310/RX510/RX630/R230/R350/RX650            550
  TO49290 Cyan Ink Cartridge SP R210/R310/RX510/RX630/R230/R350/RX650            550
  TO49390 Magenta Ink Cartridge SP R210/R310/RX510/RX630/R230/R350/RX650            550
  TO49490 Yellow Ink Cartridge SP R210/R310/RX510/RX630/R230/R350/RX650            550
  TO49590 Light Cyan Ink Cartridge SP R210/R310/RX510/RX630/R230/R350/RX650            550
  TO49690 Light Magenta Ink Cartridge SP R210/R310/RX510/RX630/R230/R350/RX650            550
  T103190 Black ink cartirdge - T40W,TX550W, TX600FW            900
  T103290 Cyan ink cartirdge - T30, T40W, TX600FW,T1100DFP2 (ASM, S size)            550
  T103390 Magenta ink cartirdge - T30, T40W, TX600FW,T1100DFP2 (ASM, S size)            550
  T103490 Yellow ink cartirdge - T30, T40W, TX600FW,T1100DFP2 (ASM, S size)            550
  T104190 Black ink cartirdge - C110, CX73/8300, TX200, TX400, T1100,TX600FW, T30 - Pigment High cap            700
  T105190 Black ink cartirdge - T10,T11,T20E,TX200,T30,T40W,TX510FN,TX220, TX400,T13,TX121, TX300F - Pigment            440
  T105290 Cyan ink cartirdge - T10,T11,T20E,TX200, T30, T40W,TX510FN,TX220, TX400,T13,TX121, TX300F - Pigment             440
  T105390 Magenta ink cartirdge - T10,T11,T20E,TX200,T30,T40W,TX510FN, TX220,TX400, T13,TX121,TX300F - Pigment             440
  T105490 Yellow ink cartirdge - T10,T11,T20E,TX200,T30,T40W,TX510FN, TX220,TX400, T13, TX121,TX300F - Pigment             440
  T107190 Black ink cartirdge - T10, T11, T20E - Pigment            250
  T107290 Cyan ink cartirdge - T10, T11, T20E - Pigment             250
  T107390 Magenta ink cartirdge - T10, T11, T20E - Pigment             250
  T107490 Yellow ink cartirdge - T10, T11, T20E - Pigment             250
  T112190 Black ink cartridge -  R270, R290, R390, RX590, TX700W,TX720WD - Std cap            630
  T112290 Cyan ink cartridge -  R270, R290, R390, RX590, TX700W,TX720WD - Std cap            630
  T112390 Magenta ink cartridge -  R270, R290, R390, RX590, TX700W,TX720WD - Std cap            630
  T112490 Yellow ink cartridge -  R270, R290, R390, RX590, TX700W,TX720WD - Std cap            630
  T112590 Light Cyan ink cartridge -  R270, R290, R390, RX590, TX700W,TX720WD - Std cap            630
  T112690 Light Magenta ink cartridge -  R270, R290, R390, RX590,TX700W, TX720WD - Std cap            630
  T122100 Black Ink Cartridge - T60, SP1390 - Dye             380
  T122200 Cyan Ink Cartridge - T60, SP1390 - Dye             380
  T122300 Magenta Ink Cartridge - T60, SP1390 - Dye             380
  T122400 Yellow Ink Cartridge - T60, SP1390 - Dye             380
  T122500 Light Cyan Ink Cartridge - T60, SP1390 - Dye             380
  T122600 Light Magenta Ink Cartridge - T60, SP1390 - Dye             380
  T137193 Mono IJ - Blackx2 (TBS, L size) K100/K200/K300-2K            860
  T141190 Black Ink Cartridge ME32, ME320,ME620F,MEO535,ME900WD, ME960FWD, ME82WD,WF3011,WF-3521,WF-7011,WF-7511            290
  T141290 Cyan Ink Cartridge ME32, ME320,ME620F,MEO535,ME900WD, ME960FWD, ME82WD,WF3011, WF-3521,WF-7011, WF-7511            400
  T141390 Magenta Ink Cartridge ME32, ME320,ME620F,MEO535,ME900WD, ME960FWD, ME82WD,WF3011, WF-3521,WF-7011, WF-7511            400
  T141490 Yellow Ink Cartridge ME32, ME320,ME620F,MEO535,ME900WD, ME960FWD, ME82WD,WF3011, WF-3521,WF-7011, WF-7511            400
  T143190 Black Ink Cartridge - BIX2 (TBS, L size)ME900WD, ME960FWD, ME82WD,WF3011, WF-3521,WF-7011, WF-7511            540
  T143290 Cyan Ink Cartridge - DFP2 (TBS, S size)ME900WD, ME960FWD,ME82WD,WF3011, WF-3521,WF-7011, WF-7511            550
  T143390 Magenta Ink Cartridge - DFP2 (TBS, S size)ME900WD, ME960FWD,ME82WD,WF3011, WF-3521,WF-7011, WF-7511            550
  T143490 Yellow Ink Cartridge - DFP2 (TBS, S size)ME900WD, ME960FWD,ME82WD,WF3011, WF-3521,WF-7011, WF-7511            550
  T166190 Black Standard Capacity Ink Cartridge ME10/101-Dye            180
  T166290 Cyan Standard Capacity Ink Cartridge ME10/101-Dye            320
  T166390 Magenta Standard Capacity Ink Cartridge ME10/101-Dye            320
  T166490 Yellow Standard Capacity Ink Cartridge ME10/101-Dye            320
  T167190 Black High Capacity Ink Cartridge ME10/101-Dye            320
  T188190 BLACK HIGH CAP WF7111/7211/7611/7711          1,490
  T188290 CYAN STD WF7111/7211/7611/7711            950
  T188390 MAGENTA STD WF7111/7211/7611/7711            950
  T188490 YELLOW STD WF7111/7211/7611/7711            950
  T190190 Black Standard Capacity Ink Cartridge ME301, WF-2528,WF-2538-Pigment            330
  T190290 Cyan Standard Capacity Ink Cartridge ME301, WF-2528,WF-2538-Pigment            440
  T190390 Magenta Standard Capacity Ink Cartridge ME301, WF-2528,WF-2538-Pigment            440
  T190490 Yellow Standard Capacity Ink Cartridge ME301, WF-2528,WF-2538-Pigment            440
  T191190 Black High Capacity Ink Cartridge ME301, WF-2528,WF-2538-Pigment            500
  T295100 Maintenance Box for PM520 (4,600 pages 4R)            390
  T372090 PM520 Ink Cartridge (160 pages ink only)            990
  T5852 PicturePack for PictureMate 210/250/245/310          1,290
  T616100 Standard Capacity Black Ink Cartridge B300/ B310N/B500DN/ B510DN (3K)          1,590
  T616200 Standard Capacity Cyan Ink Cartridge B300/ B310N/B500DN/ B510DN (3.5K)          2,000
  T616300 Standard Capacity Magenta Ink Cartridge B300/ B310N/B500DN/ B510DN (3.5K)          2,000
  T616400 Standard Capacity Yellow Ink Cartridge B300/ B310N/B500DN/ B510DN (3.5K)          2,000
  T617100 High Capacity Black Ink Cartridge B500DN/ B510DN (4K)          2,000
  T617200 High Capacity Cyan Ink Cartridge B500DN/ B510DN (7K)          2,300
  T617300 High Capacity Magenta Ink Cartridge B500DN/ B510DN (7K)          2,300
  T617400 High Capacity Yellow Ink Cartridge B500DN/ B510DN (7K)          2,300
  T618100 Extra High Capacity Black Ink Cartridge B500DN/ B510DN (8K)          2,700
  T619000 Maintenance Box B300/ B310N/B500DN/ B510DN (35K)            690
  T664100 Black 70ml ink bottle L100/L110/L120/L200/L210/L220/L300/L310/L350/L355/360/L364/L455/L550/L555/L565/L1300             250
  T664200 Cyan 70ml ink bottle L100/L110/L120/L200/L210/L220/L300/L310/L350/L355/360/L364/L455/L550/L555/L565/L1300             250
  T664300 Magenta 70ml ink bottle  L100/L110/L120/L200/L210/L220/L300/L310/L350/L355/360/L364/L455/L550/L555/L565/L1300             250
  T664400 Yellow 70ml ink bottle  L100/L110/L120/L200/L210/L220/L300/L310/L350/L355/360/L364/L455/L550/L555/L565/L1300             250
  T673100 Black 70ml ink bottle L800 (1.8K-4R)            450
  T673200 Cyan 70ml ink bottle L800 (1.8K-4R)            450
  T673300 Magenta 70ml ink bottle L800 (1.8K-4R)            450
  T673400 Yellow 70ml ink bottle L800 (1.8K-4R)            450
  T673500 Light Cyan 70ml ink bottle L800 (1.8K-4R)            450
  T673600 Light Magenta 70ml ink bottle L800 (1.8K-4R)            450
  T774100 Black pigment ink bottle M100,M200/L655 140ML            590
  T671000 Maintainance box WP-4011/ 4511/ 4521/ 5111/ 5621 (50K)          1,100
  T671100 Maintenance Box WP-3011/ 3521/ 7611/ 7111/ L1455/ 7211/ 7711 (35K)          1,100
  T678190 Standard Capacity Black WP-4011/ 4511/ 4521 (2.4K)          1,690
  T677190 High Capacity Black WP-4011/ 4511/ 4521 (3.4K)          1,900
  T678290 High Capacity Cyan WP-4011/ 4511/ 4521 (1.2K)            770
  T678390 High Capacity Magenta WP-4011/ 4511/ 4521 (1.2K)            770
  T678490 High Capacity Yellow WP-4011/ 4511/ 4521 (1.2K)            770
  T792190 Standard Capacity Black WF-5621/ 5111 (4K)          2,590
  T792290 Standard Capacity Cyan WF-5621/ 5111 (4K)          2,590
  T792390 Standard Capacity Magenta WF-5621/ 5111 (4K)          2,590
  T792490 Standard Capacity Yellow WF-5621/ 5111 (4K)          2,590
  T752190 Standard Capacity Black WF-6091 (10K)          3,490
  T752290 Standard Capacity Cyan WF-6091 (7K)          2,990
  T752390 Standard Capacity Magenta WF-6091 (7K)          2,990
  T752490 Standard Capacity Yellow WF-6091 (7K)          2,990
  T671200 Maintenance Box WF-6091 (70K)          1,800
  S210046 Replacement Pick Up Roller (Std Cassette) WF-6091 (200K)          1,290
  S210047 Replacement Pick Up Roller (Opt Cassette) WF-6091 (200K)          1,290
  T03Y100 Black 127 ml ink bottle - L4150/L4160/L6160/L6170/L6190            395
  T03Y200 Cyan 70 ml ink bottle - L4150/L4160/L6160/L6170/L6190            265
  T03Y300 Magenta 70 ml ink bottle - L4150/L4160/L6160/L6170/L6190            265
  T03Y400 Yellow 70 ml ink bottle - L4150/L4160/L6160/L6170/L6190            265
  T04D100 L6000 SERIES INK MAINTENANCE BOX - L6160/L6170/L6190            400
  T349190 BLK STD - WF-3721          2,000
  T349290 CYAN STD - WF-3721          1,500
  T349390 MAGENTA STD - WF-3721          1,500
  T349490 YELLOW STD - WF-3721          1,500
  T671600 Maintainance box WF-C5790/5290          1,500
  T948100 Standard Capacity Black WF-C5790/5290 (3K)          2,850
  T948200 Standard Capacity Cyan WF-C5790/5290 (3K)          3,000
  T948300 Standard Capacity Magenta WF-C5790/5290 (3K)          3,000
  T948400 Standard Capacity Yellow WF-C5790/5290 (3K)          3,000
  T950100 High Capacity Black WF-C5790/5290 (10K)          7,350
  T01P100 MONO INK (STD) - M1110/M1120/M2140 - (2K)            390
  T03Q100 MONO INK (LARGE)- M1110/M1120/M2140 - (6K)            590
  T00V100 CISS 003 INK BOTTLE (BK)            250
  T00V200 CISS 003 INK BOTTLE (C)            250
  T00V300 CISS 003 INK BOTTLE (M)            250
  T00V400 CISS 003 INK BOTTLE (Y)            250
  T01P100 MONO INK (STD) - M1110/M1120/M2140 - (2K)            390
  T03Q100 MONO  INK (LARGE)- M1110/M1120/M2140 - (6K)            590

 • HP Inkjet Update June 2564

   

   

  เพิ่มเพื่อน  ขอใบเสนอราคา

  วิธีการเลือก Search สินค้า กด Control F แล้วใส่ Code สินค้า หรือ รายละเอียดสินค้า

  Part No. Description  LIST PRICE 
  1VV21AA HP GT53XL Black Original Ink Bottle            293
  1VV22AA HP GT53 90ml Black Original Ink Bottle            245
  3JA77AA HP 965 Cyan Original Ink Cartridge            818
  3JA78AA HP 965 Magenta Original Ink Cartridge            818
  3JA79AA HP 965 Yellow Original Ink Cartridge            818
  3JA80AA HP 965 Black Original Ink Cartridge         1,151
  3JA81AA HP 965XL Cyan Original Ink Cartridge         1,190
  3JA82AA HP 965XL Magenta Original Ink Cartridge         1,190
  3JA83AA HP 965XL Yellow Original Ink Cartridge         1,190
  3JA84AA HP 965XL Black Original Ink Cartridge         1,615
  3JA85AA HP 969XL Black Original Ink Cartridge         1,962
  3JB06AA HP GT51/52 Blk/Clr Printhead Combo 2-Pk            656
  3YM15AA HP 915 Cyan Original Ink Cartridge            425
  3YM16AA HP 915 Magenta Original Ink Cartridge            425
  3YM17AA HP 915 Yellow Original Ink Cartridge            425
  3YM18AA HP 915 Black Original Ink Cartridge            694
  3YM19AA HP 915XL Cyan Original Ink Cartridge            694
  3YM20AA HP 915XL Magenta Original Ink Cartridge            694
  3YM21AA HP 915XL Yellow Original Ink Cartridge            694
  3YM22AA HP 915XL Black Original Ink Cartridge         1,236
  51645AA HP Inkjet Cartridge 45A Black Large AP         1,845
  C1823D HP Ink Crtg 23D Large Color         2,257
  C2P04AA HP 62 Black Ink Cartridge            652
  C2P05AA HP 62XL Black Ink Cartridge         1,521
  C2P06AA HP 62 Tri-color Ink Cartridge            840
  C2P07AA HP 62XL Tri-color Ink Cartridge         1,695
  C2P23AA HP 934XL Black Ink Cartridge         1,191
  C2P24AA HP 935XL Cyan Ink Cartridge            773
  C2P25AA HP 935XL Magenta Ink Cartridge            773
  C2P26AA HP 935XL Yellow Ink Cartridge            773
  C4810A HP No 11 Black Printhead         2,070
  C4811A HP No 11 Cyan Printhead         2,070
  C4812A HP No 11 Magenta Printhead         2,070
  C4813A HP No 11 Yellow Printhead         2,070
  C4836A HP No 11 Cyan Ink Cartridge AP         2,019
  C4837A HP No 11 Magenta Cartridge AP         2,019
  C4838A HP No 11 Yellow Ink Cartridge AP         2,019
  C4844A HP No. 10 Large Black Ink Cartridge         1,923
  C4906AA HP 940XL Black Ink Cartridge         1,767
  C4907AA HP 940XL Cyan Officejet Inkjet Cartridge         1,215
  C4908AA HP 940XL Magenta Officejet Inkjet Cartridge         1,215
  C4909AA HP 940XL Yellow Officejet Inkjet Cartridge         1,215
  C4936A HP 18 Black Ink Cartridge         1,127
  C4937A HP 18 Cyan Ink Cartridge            845
  C4938A HP 18 Magenta Ink Cartridge            845
  C4939A HP 18 Yellow Ink Cartridge            845
  C6578DA HP Inkjet Cartridge 78 Colour AP         1,952
  C6656AA HP 56 Black Inkjet Crtg AP         1,265
  C6657AA HP 57 Tricolor Inkjet Crtg AP         2,069
  C8721WA HP 02 AP Black Ink Cartridge         1,117
  C8727AA HP 27 Black Inkjet Crtg AP         1,073
  C8765WA HP 94 AP Black Print Crtg         1,242
  C8766WA HP 95 AP Tricolor Print Crtg         1,490
  C8767WA HP 96 AP Black Print Crtg         1,774
  C8771WA HP 02 AP Cyan Ink Cartridge            567
  C8772WA HP 02 AP Magenta Ink Cartridge            567
  C8773WA HP 02 AP Yellow Ink Cartridge            567
  C8774WA HP 02 AP Light Cyan Ink Cartridge            567
  C8775WA HP 02 AP Light Magenta Ink Cartridge            567
  C9351AA HP 21 Black AP Inkjet Cartridge            846
  C9351BA HP 21b Black Everyday Cartridge            462
  C9351CA HP 21XL Black Ink Cartridge         1,370
  C9352AA HP 22 Tricolor AP Inkjet Print Cartridge         1,025
  C9352CA HP 22XL Tri-color Ink Cartridge         1,580
  C9361WA HP 93 Tricolor AP Inkjet Cartridge         1,192
  C9362WA HP 92 AP Black Inkjet Cartridge            773
  C9363WA HP 97 AP Tricolor Print Crtg         2,070
  C9364WA HP 98 AP Black Inkjet Print Cartridge         1,035
  C9391A HP 88 Large Cyan Ink Cartridge         1,408
  C9392A HP 88 Large Magenta Ink Cartridge         1,408
  C9393A HP 88 Large Yellow Ink Cartridge         1,408
  C9396A HP 88 Large Black Ink Cartridge         2,066
  CB316WA HP 564 Black Ink Cartridge            614
  CB317WA HP 564 Photo Black Ink Cartridge            511
  CB318WA HP 564 Cyan Ink Cartridge            511
  CB319WA HP 564 Magenta Ink Cartridge            511
  CB320WA HP 564 Yellow Ink Cartridge            511
  CB322WA HP 564xl Photo Black Ink Cartridge            960
  CB323WA HP 564xl Cyan Ink Cartridge            960
  CB324WA HP 564xl Magenta Ink Cartridge            960
  CB325WA HP 564xl Yellow Ink Cartridge            960
  CB335WA HP 74 Black Inkjet Print Cartridge            865
  CB336WA HP 74XL Black Inkjet Print Cartridge         1,778
  CB337WA HP 75 Tricolor Inkjet Print Cartridge            996
  CB338WA HP 75XL Tricolor Inkjet Print Cartridge         1,972
  CC627AA HP 21 Black Print Crtg Twin Pack         1,305
  CC629AA HP 56/57 Inkjet Combo Pack         2,730
  CC630AA HP 21/22 Inkjet Combo Pack         1,549
  CC640WA HP 60 Black Ink Cartridge            811
  CC641WA HP 60xl Black Ink Cartridge         1,786
  CC643WA HP 60 Tri-color Ink Cartridge         1,022
  CC644WA HP 60xl Tri-color Ink Cartridge         2,083
  CC653AA HP Officejet 901 Black Ink Cartridge            736
  CC654AA HP Officejet 901xl Black Ink Cartridge         1,443
  CC656AA HP Officejet 901 Tri-color Ink Cartridge         1,186
  CC660AA HP 702 Black Inkjet Print Cartridge         1,355
  CD887AA HP Deskjet 703 Black Ink Cartridge            383
  CD888AA HP Deskjet 703 Tri-color Ink Cartridge            383
  CD972AA HP 920XL Cyan Officejet Ink Cartridge            701
  CD973AA HP 920XL Magenta Officejet Ink Cartridge            701
  CD974AA HP 920XL Yellow Officejet Ink Cartridge            701
  CD975AA HP 920XL Black Officejet Ink Cartridge         1,472
  CH561WA HP 61 Black Ink Cartridge            699
  CH562WA HP 61 Tri-color Ink Cartridge            883
  CH563WA HP 61XL Black Ink Cartridge         1,395
  CH564WA HP 61XL Tri-color Ink Cartridge         1,488
  CN045AA HP 950XL Black Officejet Ink Cartridge         1,594
  CN046AA HP 951XL Cyan Officejet Ink Cartridge         1,183
  CN047AA HP 951XL Magenta Officejet Ink Cartridge         1,183
  CN048AA HP 951XL Yellow Officejet Ink Cartridge         1,183
  CN053AA HP 932XL Black Officejet Ink Cartridge         1,415
  CN054AA HP 933XL Cyan Officejet Ink Cartridge            700
  CN055AA HP 933XL Magenta Officejet Ink Cartridge            700
  CN056AA HP 933XL Yellow Officejet Ink Cartridge            700
  CN057AA HP 932 Black Officejet Ink Cartridge            905
  CN625AA HP 970XL Black Ink Cartridge         5,158
  CN626AA HP 971XL Cyan Ink Cartridge         5,260
  CN627AA HP 971XL Magenta Ink Cartridge         5,260
  CN628AA HP 971XL Yellow Ink Cartridge         5,260
  CN684WA HP 564XL Black Ink Cartridge         1,101
  CN692AA HP 704 Black Ink Cartridge            402
  CN693AA HP 704 Tri-color Ink Cartridge            402
  CR311AA HP 61 Ink Cartridge Combo Pack         1,281
  CZ107AA HP 678 Black Ink Cartridge            383
  CZ108AA HP 678 Tri-color Ink Cartridge            383
  CZ121AA HP 685 Black Ink Cartridge            383
  CZ122AA HP 685 Cyan Ink Cartridge            255
  CZ123AA HP 685 Magenta Ink Cartridge            255
  CZ124AA HP 685 Yellow Ink Cartridge            255
  CZ637AA HP 46 Black Ink Cartridge            424
  CZ638AA HP 46 Tri-color Ink Cartridge            424
  D8J07A HP 980 Cyan Original Ink Cartridge         3,904
  D8J08A HP 980 Magenta Original Ink Cartridge         3,904
  D8J09A HP 980 Yellow Original Ink Cartridge         3,904
  D8J10A HP 980 Black Original Ink Cartridge         4,554
  F6U61AA HP 63 Tri-color Original Ink Cartridge            867
  F6U62AA HP 63 Black Original Ink Cartridge            686
  F6U63AA HP 63XL High Yield Tri-color Original Ink Cartridge         1,390
  F6U64AA HP 63XL High Yield Black Original Ink Cartridge         1,267
  F6V26AA HP 680 Tri-color Original Ink Advantage Cartridge            364
  F6V27AA HP 680 Black Original Ink Advantage Cartridge            364
  F6V32AA HP 703 Tri-clr/Blk Ink Crtg Combo 2-Pk            723
  F6V33AA HP 704 Tri-clr/Blk Ink Crtg Combo 2-Pk            723
  F6V35AA HP 685 CMYK Ink Cartridge Combo 4-Pack         1,033
  J3M68A HP 981A Cyan Original PageWide Cartridge         4,434
  J3M69A HP 981A Magenta Original PageWide Crtg         4,434
  J3M70A HP 981A Yellow Original PageWide Crtg         4,434
  J3M71A HP 981A Black Original PageWide Crtg         3,022
  L0R09A HP 981X Cyan Original PageWide Crtg         5,862
  L0R10A HP 981X Magenta Original PageWide Crtg         5,862
  L0R11A HP 981X Yellow Original PageWide Crtg         5,862
  L0R12A HP 981X Black Original PageWide Crtg         4,298
  L0R13A HP 981Y Cyan Original PageWide Crtg         8,573
  L0R14A HP 981Y Magenta Original PageWide Crtg         8,573
  L0R15A HP 981Y Yellow Original PageWide Crtg         8,573
  L0R16A HP 981Y Black Original PageWide Crtg         6,587
  L0R42AA HP 959XL Black Original Ink Cartridge         1,962
  L0S00AA HP 975X Cyan Original PageWide Cartridge         5,624
  L0S03AA HP 975X Magenta Original PageWide Crtg         5,624
  L0S06AA HP 975X Yellow Original PageWide Crtg         5,624
  L0S09AA HP 975X Black Original PageWide Crtg         5,848
  L0S23AA HP 678 Black Ink Cartridge 2-Pack            631
  L0S24AA HP 678 Tri-clr/Blk Ink Crtg Combo 2-Pk            631
  L0S63AA HP 955XL Cyan Original Ink Cartridge         1,190
  L0S66AA HP 955XL Magenta Original Ink Cartridge         1,190
  L0S69AA HP 955XL Yellow Original Ink Cartridge         1,190
  L0S72AA HP 955XL Black Original Ink Cartridge         1,615
  M0H54AA HP GT52 Cyan Original Ink Bottle            245
  M0H55AA HP GT52 Magenta Original Ink Bottle            245
  M0H56AA HP GT52 Yellow Original Ink Bottle            245
  N9K01AA HP 65 Tri-color Original Ink Cartridge            544
  N9K02AA HP 65 Black Original Ink Cartridge            523
  N9K03AA HP 65XL Tri-color Original Ink Cartridge         1,269
  N9K04AA HP 65XL Black Original Ink Cartridge         1,074
  T6M05AA HP 905XL Cyan Original Ink Cartridge            715
  T6M09AA HP 905XL Magenta Original Ink Cartridge            715
  T6M13AA HP 905XL Yellow Original Ink Cartridge            715
  T6M17AA HP 905XL Black Original Ink Cartridge         1,177
  X4E78AA HP 680 Color/Black Ink Crtg Combo 2-Pk            654
  X4E79AA HP 680 Black Ink Cartridge 2-Pack            654
  3YM55AA HP 67 Tri-color Original Ink Cartridge            544
  3YM56AA HP 67 Black Original Ink Cartridge            523
  3YM57AA HP 67XL Black Original Ink Cartridge APJ            859
  3YM58AA HP 67XL Tri-color Original Ink Crtg APJ            846
  M0H50AA HP Tri-color GT Printhead            299
  X4E75AA HP Black Print Head            299
  3YM76AA HP 682 Tri-color Original Ink Cartridge            364
  3YM77AA HP 682 Black Original Ink Cartridge            364

 • HP Inkjet LF Update June 2564

  วิธีการเลือก Search สินค้า กด Control F แล้วใส่ Code สินค้า หรือ รายละเอียดสินค้า PRODUCT รายละเอียดสินค้า ราคา End user รวม VAT แล้ว

  เพิ่มเพื่อน  ขอใบเสนอราคา

   

   P/N   Description   List price (Invat) 
   HP DesignJet T250/T650      
   3ED28A   HP 712B 38ml Black Ink Cartridge                              1,371
   3ED29A   HP 712B 80ml Black Ink Cartridge                              1,911
   3ED67A   HP 712 29ml Cyan Ink Cartridge                              1,151
   3ED68A   HP 712 29ml Magenta Ink Cartridge                              1,151
   3ED69A   HP 712 29ml Yellow Ink Cartridge                              1,151
   3ED77A   HP 712 Cyan Ink Cartridge 3-Pack                              1,933
   3ED78A   HP 712 Magenta Ink Cartridge 3-Pack                              1,933
   3ED79A   HP 712 Yellow Ink Cartridge 3-Pack                              1,933
   3ED58A   HP 713 Printhead Replacement Kit                              8,881
   HP DesignJet T120/T520/T130/T530     
   C1Q10A   HP 711 Printhead Replacement Kit                              8,881
   3WX00A   HP 711B 38ml Matte Black DJ Ink                              1,371
   CZ130A   HP 711 29-ml Cyan Ink Cartridge                              1,151
   CZ131A   HP 711 29-ml Magenta Ink Cartridge                              1,151
   CZ132A   HP 711 29-ml Yellow Ink Cartridge                              1,151
   3WX01A   HP 711B 80ml Matte Black DJ Ink                              2,123
   CZ134A   HP 711 3-Pack 29-ml Cyan Ink Cartridge                              2,449
   CZ135A   HP 711 3-Pack 29-ml Mag Ink Cartridge                              2,449
   CZ136A   HP 711 3-Pack 29-ml Yellow Ink Cartridge                              2,449
   HP DesignJet T730/T830                                     -  
   3WX26A   HP 728B 130ml Matte Black DJ Ink                              3,299
   F9J65A   HP 728 130-ml Yellow Ink Crtg                              3,299
   F9J66A   HP 728 130-ml Magenta Ink Crtg                              3,299
   F9J67A   HP 728 130-ml Cyan Ink Crtg                              3,299
   3WX30A   HP 728B 300ml Matte Black DJ Ink                              7,244
   F9K15A   HP 728 300-ml Yellow Ink Crtg                              7,244
   F9K16A   HP 728 300-ml Magenta Ink Crtg                              7,244
   F9K17A   HP 728 300-ml Cyan Ink Crtg                              7,244
   F9J81A   HP 729 Printhead Replacement Kit                             18,323
   HP DesignJet T920/T1500/T2500/T930/T1530/T2530                                     -  
   B3P06A   HP 727 Designjet Printhead                             12,871
   B3P19A   HP 727 130-ml Cyan Ink Cartridge                              3,057
   B3P20A   HP 727 130-ml Magenta Ink Cartridge                              3,057
   B3P21A   HP 727 130-ml Yellow Ink Cartridge                              3,057
   3WX13A   HP 727B 130ml Matte Black DJ Ink                              3,057
   3WX14A   HP 727B 130ml Photo Black DJ Ink                              3,057
   3WX15A   HP 727B 130ml Gray DJ Ink                              3,057
   3WX19A   HP 727B 300ml Matte Black DJ Ink                              6,394
   F9J76A   HP 727 300-ml Cyan Ink Cartridge                              6,394
   F9J77A   HP 727 300-ml Magenta Ink Cartridge                              6,394
   F9J78A   HP 727 300-ml Yellow Ink Cartridge                              6,394
   3WX20A   HP 727B 300ml Photo Black DJ Ink                              6,394
   3WX21A   HP 727B 300ml Gray DJ Ink                              6,394
   HP DesignJet T1600/T2600 Series                                     -  
   B3P06A   HP 727/732 Designjet Printhead                             12,871
   P2V62A   HP 730 130-ml Cyan Ink Cartridge                              2,497
   P2V63A   HP 730 130-ml Magenta Ink Cartridge                              2,497
   P2V64A   HP 730 130-ml Yellow Ink Cartridge                              2,497
   3ED45A   HP 730B 130ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge                              2,497
   3ED44A   HP 730B 130ml Gray DesignJet Ink Cartridge                              2,497
   3ED43A   HP 730B 130ml Photo Black DesignJet Ink Cartridge                              2,497
   P2V68A   HP 730 300-ml Cyan Ink Cartridge                              4,729
   P2V69A   HP 730 300-ml Magenta Ink Cartridge                              4,729
   P2V70A   HP 730 300-ml Yellow Ink Cartridge                              4,729
   3ED51A   HP 730B 300ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge                              4,729
   3ED50A   HP 730B 300ml Gray DesignJet Ink Cartridge                              4,729
   3ED49A   HP 730B 300ml Photo Black DesignJet Ink Cartridge                              4,729
   HP DesignJet T1700 Series                                     -  
   P2V27A   HP 731 Printhead                              3,864
   P2V62A   HP 730 130-ml Cyan Ink Cartridge                              2,497
   P2V63A   HP 730 130-ml Magenta Ink Cartridge                              2,497
   P2V64A   HP 730 130-ml Yellow Ink Cartridge                              2,497
   3ED45A   HP 730B 130ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge                              2,497
   3ED44A   HP 730B 130ml Gray DesignJet Ink Cartridge                              2,497
   3ED43A   HP 730B 130ml Photo Black DesignJet Ink Cartridge                              2,497
   P2V68A   HP 730 300-ml Cyan Ink Cartridge                              4,729
   P2V69A   HP 730 300-ml Magenta Ink Cartridge                              4,729
   P2V70A   HP 730 300-ml Yellow Ink Cartridge                              4,729
   3ED51A   HP 730B 300ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge                              4,729
   3ED50A   HP 730B 300ml Gray DesignJet Ink Cartridge                              4,729
   3ED49A   HP 730B 300ml Photo Black DesignJet Ink Cartridge                              4,729
   HP DesignJet T7100/T7200                                     -  
   CH645A   HP 761 Yellow Inkjet Printhead                              6,433
   CH646A   HP 761 Magenta/Cyan Inkjet Printhead                              6,433
   CH647A   HP 761 Gray/Dark Gray Inkjet Printhead                              6,433
   CH648A   HP 761 Mte Blk/Mte Blk Inkjet Printhead                              6,433
   CH649A   HP 761 Designjet Maintenance Cartridge                              3,419
   CM992A   HP 761 400ml Yellow Ink Cartridge                              7,623
   CM993A   HP 761 400ml Magenta Ink Cartridge                              7,623
   CM994A   HP 761 400ml Cyan Ink Cartridge                              7,623
   CM995A   HP 761 400ml Gray Ink Cartridge                              7,623
   CM998A   HP 762 Black Maintenance Cartridge                              3,419
   CN074A   HP 762 Dark Gray Inkjet Printhead                              6,433
   CN072A   HP 763 775ml Matte Blk Ink Cartridge                              9,617
   CN073A   HP 763 775ml Dark Gray Ink Cartridge                              9,617
   HP DesignJet Z6/Z9 series photo series ink supplies                                     -  
   3WX37A   HP 746B 300ml Magenta DJ Ink                              4,247
   3WX38A   HP 746B 300ml Yellow DJ Ink                              4,247
   3WX36A   HP 746B 300ml Cyan DJ Ink                              4,247
   P2V81A   HP 746 300-ml Chromatic Red DesignJet Ink Cartridge                              4,247
   3WX35A   HP 746B 300ml Photo Black DJ Ink                              4,247
   P2V83A   HP 746 300-ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge                              4,247
   P2V84A   HP 747 300-ml Chromatic Green DesignJet Ink Cartridge                              4,247
   P2V85A   HP 747 300-ml Chromatic Blue DesignJet Ink Cartridge                              4,247
   P2V86A   HP 747 300-ml Gray DesignJet Ink Cartridge                              4,247
   P2V25A   HP 746 Printhead                              3,203
   P2V87A   HP 747 300-ml Gloss Enhancer DesignJet Ink Cartridge                              4,247
   HP DesignJet Z6810 photo series ink supplies                                     -  
   P2V97A   HP 774 Mte Bk/Chrmtc Red Printhead                              6,547
   P2V98A   HP 774 Lt Magenta/Cyan Printhead                              6,547
   P2V99A   HP 774 Magenta/Yellow Printhead                              6,547
   P2W00A   HP 774 Photo Black/Lt Gry Printhead                              6,547
   B6X00A   HP 771B 775-ML CHRMTC RED INK CARTRIDGE                             10,100
   B6X99A   HP 771B 775ML MATTE BLACK INK CARTRIDGE                             10,100
   3WX49A   HP 771B 775ML MAGENTA INK CARTRIDGE                             10,100
   3WX50A   HP 771B 775ML YELLOW INK CARTRIDGE                             10,100
   B6Y03A   HP 771B 775ML LT MAGENTA INK CARTRIDGE                             10,100
   3WX52A   HP 771B 775ML LIGHT CYAN INK CARTRIDGE                             10,100
   3WX47A   HP 771B 775ML PHOTO BLACK INK CARTRIDGE                             10,100
   B6Y06A   HP 771B 775ML LIGHT GRAY INK CARTRIDGE                             10,100
   B6Y06A   HP 771B 775ML LIGHT GRAY INK CARTRIDGE                             10,100
   F9J88A   HP 744 Matte Black and Chromatic Red DesignJet Printhead                              3,475
   F9J87A   HP 744 Magenta and Yellow DesignJet Printhead                              3,475
   F9J86A   HP 744 Photo Black and Cyan DesignJet Printhead                              3,475
   F9J97A   HP745 130-ml Cyan Ink Cartridge                              3,750
   F9J95A   HP745 130-ml Magenta Ink Cartridge                              3,750
   F9J96A   HP745 130-ml Yellow Ink Cartridge                              3,750
   F9K00A   HP745 130-ml Red Chromatic Ink Cartridge                              3,750
   F9J98A   HP 745 130-ml Photo Black DesignJet Ink Cartridge                              3,750
   F9J99A   HP 745 130-ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge                              3,750
   F9K03A   HP 745 300-ml Cyan Ink Cartridge                              5,264
   F9K01A   HP 745 300-ml Magenta Ink Cartridge                              5,264
   F9K02A   HP 745 300-ml Yellow Ink Cartridge                              5,264
   F9K06A   HP 745 300-ml Red Chromatic Ink Cartridge                              5,264
   F9K04A   HP 745 300-ml Photo Black DesignJet Ink Cartridge                              5,264
   F9K05A   HP 745 300-ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge                              5,264
   HP Designjet  T79X/T1300/T1120/T1100/T1120 HD-MFP/T1120 SD-MFP/T2300 eMFP/T1100 MFP/T610 series Vivera ink supplies                                     -  
   Ink cartridges HP 72 Vivera ink Color Ink volume                                     -  
   3WX06A   HP 72B 130ml Matte Black DJ Ink                              2,936
   3WX07A   HP 72B 130ml Photo Black DJ Ink                              2,936
   C9371A   HP 72 130ml Cyan Ink Cartridge                              2,936
   C9372A   HP 72 130ml Magenta Ink Cartridge                              2,936
   C9373A   HP 72 130ml Yellow Ink Cartridge                              2,936
   3WX08A   HP 72B 130ml Gray DJ Ink                              2,936
   3WX12A   HP 726B 300ml Matte Black Ink Cartridge                              6,485
   C9397A   HP 72 69ml Photo Black Ink Cartridge                              2,011
   C9398A   HP 72 69ml Cyan Ink Cartridge                              2,011
   C9399A   HP 72 69ml Magenta Ink Cartridge                              2,011
   C9400A   HP 72 69ml Yellow Ink Cartridge                              2,011
   C9401A   HP 72 69ml Gray Ink Cartridge                              2,011
   Printheads HP 72 Vivera ink Color                                     -  
   C9380A   HP 72 Gray / Photo Black Printhead                              2,987
   C9383A   HP 72 Magenta / Cyan Printhead                              2,987
   C9384A   HP 72 Matte Black / Yellow Printhead                              2,987
   HP Designjet 800/510/500 series, HP Designjet 820MFP/815MFP                                     -  
   and HP Designjet Copier CC800PS series ink supplies                                     -  
   Ink cartridges                                     -  
   HP 10 Color Ink volume                                     -  
   C4844A   HP No 10 Large Black Ink Crtg                                   -  
   HP 82 Color Ink volume                                     -  
   CH565A   HP 82 Black Ink Cartridge                              1,968
   C4911A   HP No 82 Cyan Ink Cartridge                              2,129
   C4912A   HP No 82 Magenta Ink Cartridge                              2,129
   C4913A   HP No 82 Yellow Ink Cartridge                              2,129
   CH566A   HP 82 Cyan Ink Cartridge                              1,382
   CH567A   HP 82 Magenta Ink Cartridge                              1,382
   CH568A   HP 82 Yellow Ink Cartridge                              1,382

 • LEXMARK Update SEP '14

  วิธีการเลือก Search สินค้า กด Control F แล้วใส่ Code สินค้า หรือ รายละเอียดสินค้า

  Item Number Description  SRP VAT 
       
       
       
  14N0822A #105XL  Black Return Program Ink Cartridge - High Yield             175
  14N0820A #100  Black Return Program Ink Cartridge - Standard Yield             719
  14N0900A #100 Cyan Return Program Ink Cartridge - Standard Yield             454
  14N0901A #100  Magenta Return Program Ink Cartridge - Standard Yield             454
  14N0902A #100  Yellow Return Program Ink Cartridge - Standard Yield             454
  14N1068A #100XL  Black Return Program Ink Cartridge -  High Yield          1,098
  14N1069A #100XL Cyan Return Program Ink Cartridge - High Yield             795
  14N1070A #100XL Magenta Return Program Ink Cartridge - High Yield             795
  14N1071A #100XL Yellow Return Program Ink Cartridge - High Yield             795
  14N1092 #100XLA  Black Ink Cartridge -  Non Return  -High Yield          1,348
  14N1093 #100XLA Cyan Ink Cartridge - Non- Return High Yield             954
  14N1094 #100XLA Magenta Ink Cartridge - Non- Return High Yield             954
  14N1095 #100XLA Yellow Ink Cartridge - Non- Return High Yield             954
  10N0016A #16 Black Print Cartridge          1,401
  10N0026A #26 Colour Print Cartridge          1,515
  10N0217A #17 Moderate Use Black Print Cartridge             966
  10N0227A #27 Moderate Use Colour Print Cartridge          1,023
  12A1970A #70 Black Print Cartridge          1,591
  12A1980A #80 Colour Print Cartridge          1,818
  12A1990A #90 Photo Print Cartridge          1,439
  15M0120A #20 Colour Print Cartridge          1,894
  17G0050A #50 Black Print Cartridge          1,401
  17G0060A #60 Colour Print Cartridge          1,705
  18C0031A #31 Photo Print Cartridge          1,477
  18C0032A #32 Black Print Cartridge          1,060
  18C0033A #33 Colour Print Cartridge          1,136
  18C0034A #34 High Yield Black Print Cartridge          1,174
  18C0035A #35 High Yield Colour Print Cartridge          1,477
  18C0781A #1 Print Cartridge          1,060
  18L0032A #82 Black Print Cartridge          1,477
  18L0042A #83 Colour Print Cartridge          1,894
  18C1523A #23 Super High Resolution Standard Mono Cartridge             928
  18C1524A #24  Colour Return Program Print Cartridge          1,023
  18C1428A #28 Black Return Program Print Cartridge             852
  18C1429A #29 Colour Return Program Print Cartridge             890
  18Y0340A #40 Photo Print Cartridge          1,174
  18Y0141A #41 Colour Return Program Print Cartridge          1,174
  18Y0142A #42 Black Return Program Print Cartridge             966
  18Y0143A #43 High Yield Colour Print Cartridge          1,477
  18Y0144A #44 High Yield Black Print Cartridge          1,174
  18C2090A #14 Rushmore Black - Return Std Yield             871
  18C2080A #14A Rushmore Black - Non Return Std Yield             992
  18C2110A #15 Rushmore Color - Return Std Yield             966
  18C2100A #15A Rushmore Color - Non Return Std Yield          1,151
  18C2130A #36 Rushmore Black - Return Std Yield             890
  18C2150A #36A Rushmore Black - Non Return Std Yield          1,007
  18C2140A #37 Rushmore Color - Return Std Yield             966
  18C2160A #37A Rushmore Color - Non Return Std Yield          1,148
  18C2180A #37(XL) Rushmore Color - Return High Yield          1,477
  18C1623A #23A Black Print Cartridge          1,098
  18C1624A #24A Colour Print Cartridge          1,220
  18C1528A #28A Black Print Cartridge          1,019
  18C1529A #29A Colour Print Cartridge          1,060
  18Y0341A #41A Color Print Cartridge          1,420
  18Y0342A #42A Black Print Cartridge          1,166
  16G0065 #65 High Yield Colour Print Cartridge          2,084
  15M2971A #71 Moderate Use Black Print Cartridge          1,023
  14N0332A #108  Black Return Program Ink Cartridge - Standard Yield             421
  14N0342A #108 Yellow Return Program Ink Cartridge - Standard Yield             510
  14N0476A #108XL Black Return Program Ink Cartridge - High Yield             667
  14N0477A #108XL Cyan Return Program Ink Cartridge - High Yield             677
  14N0478A #108XL Magenta Return Program Ink Cartridge - High Yield             677
  14N0479A #108XL Yellow Return Program Ink Cartridge - High Yield             677
  14N0482 #108XLA Cyan Ink Cartridge - Non Return - High Yield             954
  TPASA01 Cartridge #16 + Cartridge #26          2,625
  TPASA02 Cartridge #16 + Cartridge #16          2,523
  TPASA03 Cartridge #27 + Cartridge #17          1,790
  TPASA04 Cartridge #17 + Cartridge #17          1,738
  TPASA05 Cartridge #82 + Cartridge #83          3,034
  TPASA06 Cartridge #1 + Cartridge #1          1,909
  TPASA07 Cartridge #32 + Cartridge #32          1,909
  TPASA08 Cartridge #32 + Cartridge #33          1,977
  TPASA09 Cartridge #23 + Cartridge #23          1,670
  TPASA10 Cartridge #24 + Cartridge #24          1,841
  TPASA11 Cartridge #23 + Cartridge #24          1,756
  TPASA12 Cartridge #43 + Cartridge #43          2,659
  TPASA13 Cartridge #44 + Cartridge #44          2,114
  TPASA14 Cartridge #43 + Cartridge #44          2,386
  TPASA15 Cartridge #28 + Cartridge #28          1,534
  TPASA16 Cartridge #29 + Cartridge #29          1,602
  TPASA17 Cartridge #28 + Cartridge #29          1,568
  TPASA18 Cartridge #27 + Cartridge #27          1,841
  TPASA19 Cartridge #41 + Cartridge #41          2,114
  TPASA20 Cartridge #42 + Cartridge #42          1,738
  TPASA22 Cartridge #28A + Cartridge #28A          1,834
  TPASA23 Cartridge #29A + Cartridge #29A          1,909
  TPASA24 Cartridge #28A + Cartridge #29A          1,872
  TPASA25 Cartridge #23A + Cartridge #23A          1,977
  TPASA26 Cartridge #24A + Cartridge #24A          2,196
  TPASA27 Cartridge #23A + Cartridge #24A          2,086
  TPASA28 Cartridge #14 +  Cartridge #14          1,568
  TPASA29 Cartridge #15 +  Cartridge #15          1,738
  TPASA30 Cartridge #14 +  Cartridge #15          1,653
  TPASA31 Cartridge #14A + Cartridge #14A          1,786
  TPASA32 Cartridge #15A + Cartridge #15A          2,072
  TPASA33 Cartridge #14A + Cartridge #15A          1,929
  TPASA34 Cartridge #36 +  Cartridge #36          1,602
  TPASA35 Cartridge #37 + Cartridge #37          1,738
  TPASA36 Cartridge #36 +  Cartridge #37          1,670
  TPASA37 Cartridge #36A + Cartridge #36A          1,813
  TPASA38 Cartridge #37A + Cartridge #37A          2,066
  TPASA39 Cartridge #36A + Cartridge #37A          1,940
                     -  
                     -  
  1040990 6400/6408 General Purpose Ribbon             620
  1040993 6400/6408 High Contrast Ribbon             620
  1040995 6400/6412 General Purpose Ribbon          1,058
  1040998 6400/6412 High Contrast Ribbon          1,058
  11A3540 23XX/24XX/25XX Standard Yield Black Re-Inking Ribbon 4M characters             446
  11A3550 24XX/25XX HIgh Yield Black Re-Inking Ribbon 8M characters             798
  13L0034 4227 & 4227 Plus Printer Ribbon Black, 15 million characters          1,905
  140109A Lexmark Linea Print Cartridge for the HP Laser Jet 5Si, 5Si MX, 5Si NX, Optra N          5,241
  3070166 4227 & 4227 Plus Printer Ribbon Black, 15 million characters             446
  3070169 Lexmark Linea Print Cartridge for the HP Laser Jet 5Si, 5Si MX, 5Si NX, Optra N             798


ตลับผงหมึกแท้ของ HP คุณภาพงานพิมพ์สูงที่คุณวางใจ ประสิทธิภาพการพิมพ์เหนือระดับที่คุณเชื่อถือได้ เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ HP จึงออกแบบตลับผงหมึกให้ใช้งานง่าย วางใจได้ ปลอดภัย ทั้งยังนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้ครบวงจร สินค้าของแท้แน่นอน รับประกันศูนย์จาก HP 4e3a5a9c8256870d0830e00ce48744f8.jpg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แชทกับเราได้ที่ Messenger

© easyblocks